BAZE DE DATE si SGBD-ul referat


SISTEME INFORMATICE SI BAZE DE DATE


Sistem informatic (Si)- sistem informational automatizat;

- ansamblu de echipamente (hardware), programe (software), sI proceduri organizationale (orgware) pentru prelucrarea informatiei.


Sistem informatic

- pentru asistarea deciziilor sI sisteme expert ( judecarea situatiilor concrete, putin structrate);

- pentru mamagement (marketing, planificare nevoi materiale, personal);

- pentru prelucrarea tranzactiilor (conturi, facturi, stocuri, foarte structurate).


Etapele ciclului de viata al sistemului informational: - proiectare, realizare, intretinere sI imbunatatire.


Fise de date: colectie de nume, formata din toate aparitiile unui anumit tip de inregistrari logice.


Clasifiocare fisiere

- plate (¥nreg. Logice numai din date elementare, in ac, numar);

- adanci ( inreg, logice cu date agregate: vectori sau grupuri repetate)


Baza de date: (BD) - colectie de aparitii ale mai multor tipuri de inregistrari logice , continand relatii intre inregistrari agregate de date sI date elementare.


Sistem de gestiune a bazei de date: (SGBD) - ansamblul de programe destinate crearii, intretinarrii sI exploatarii unei baze de date.


Clasificare SGBD

- ierarhice (fisiere adanci, structuri arborescente);

- reticulare (fisiere adanci, structuri de tip retea, Conference on Data System Lauquages, cod ASyL, 1971);

- rationale (fisiere plate, tabele, structuri de tip retea, Cod D 1970).

MS ACCES 2.0 -SGBDR sub Windows, realizat de Microsoft in 1989-1994, ca parte a MS Office Pro.

Alte SGBDR: dBase, FoxPro, Paradox, MS SQL


TIPOLOGIA SISTEMELOR INFORMATICE

SI STUDIUL DE FEZABILITATE


1- Tipologia sistemelor informatice.


Sistem informatic- componente+ scop

Componete

- echipamente (harward);

- programe (software);

- proceduri organizationale (orgware);

- baze de date.

Scop: - preluarea informatiei

Sisteme informatice

- sisteme de expert sI pentru asistarea deciziilor (SAD);

- pentru conducere (management);

- pt prelucrarea tranzactiilor.


Caracteristicile rapoartelor.


Caracteristici

Sistem informatic - pt asistarea deciziilor

Tip - Analize speciale , Prelucrarea interogarii, directe

Fctii de conducere - Planificare

Sistem informatic - pt conducere (management)

Tip- planificare regulat, in formate mixte. Exceptii, automate. Neplanificate, performate, manuale

Fctii de conducere - operare, control / control, planificare

Sistem informatic pt prelucrarea tranzactiilor

Tip - Detectare erori de culegere. Supraveghere activitati sI cheltuieli

Functii de conducere - operare, control.


Sisteme expert

- baze de reguli;

- baze de cadre (frames) (structuri de date: noduri in retele, cu atribute sI valori)

Sisteme pentru asistarea deciziilor

- orientare pentru probleme;

- adaptabile la schimbarile conditiilor externe sI interne (ale punctelor de vedere)

Componente SAD

- financiare;

- scenarii;

- analiza de sensibilitate (parametrizare);

- cantare a obiectivelor (conditiile in care se indeplinesc obiectivele);

- analiza statistica (tendinte, periodicitate, valori caracteristice); -simulate


Sisteme de conducere

- permit parcurgerea mediului intern sI extern in testarea strategiilor; - folosesc modele sI stiluri alternatve de prezentare;

- prezinta totalizari statistice sprijinite pe detalii.

Informatii pentru coordonarea subsistemelor organizatorice
Sistemele conducerii productiei

- planificare materiala;

- evidenta personalului;

-evidenta materialelor;

- evidenta capacitatilor de productie.

Obiectivele planificarii productiei:

- cantitatea de productie;

- etapele de executie;

- esalonarea operatiilor;

- termene de livrare.

Activitatile sistemelor productiei:

- planificarea necesarului de material;

- calcului costurilor serviciilor;

- planificarea lichiditatilor financiare;

- planificarea capacitatilor de productie.

Obiectivele sistemelor de marketing:

- asistenta activitatilor sI personalului de vanzare;

- identificarea posibilitatilor de noi produse sI servicii;

- stabilirea de preturi sI servicii competitive fara sacrificarea Nivelurilor de veniturilor;

- controlul costurilor activitatii de marketing;

- analiza eficacitatii marketingului.

Subsisteme de marketing:

- vanzari;

- produse;

- informatii.Sisteme pentru prelucrare tranzactii:

- caracteristici: uniformitate, apropiere de obiectiv, orientare istorica;

- scopuri: cand, cu ce efect, cu cati bani;

- principii: duble, intrari, pe lichiditati (cash), esalonare;

- operatii culegere date, prelucrare tranzactii, intretinere fisiere, raportare.

Metode de proiectare a sistemelor informatice:

- prototipare (sist de asistare a deciziilor sI sisteme de expert);

- ciclul de viata al dezvoltarii ( sist pt conducere sI pt prelucrare tranzactii)


Metoda ciclului de viata contine 7 etape:

Stabilirea termenelor de referinta si a obiectivului lucrarii;

2. Studiul de fezabilitate (Oportunitate);

3. Investigarea sistemului si a ansamblului existent;

4. Analiza sistemului actual si specificarea cerintelor;

5. Proiectarea logica si fizica;

6. Implementarea propriu-zisa a proiectului;

7. Operare, intretinere si imbunatatirea sistemului


Informatii- vanzarii- produs => acesta este sistem informatic pt marketing.
BAZE DE DATE RELAsIONALE

MODELAREA STRUCTURII SI INTEGRITAsII


1. Notiuni generale

Terminologia CODASYL 1971


Data elementara - cea mai mica unitate de data identificata prin nume.

Tipul campului - ansamblul format din identificator, mentinerea valorilor sI formatul de memorare.

Grup de date (data agregata) - ansambluri de campuri, identificat prin nume.

Tipul (structura) grupului- ansamblul identificatorilor sI descrierilor grupurilor sI a campurilor componente.

¥nregistrare (logica) - colectie de date elementare si/sau grupuri de date, identificata prin nume.

Tipul inregistrarii - ansamblul tipurilor campurilor sI grupurilor impreuna cu ordinea sI nr. De aparitii.

Cheie simpla /compusa - 1-n campuri, ale caror valori identifica in mod unic fiecare inregistrare

Set de date - multime de inregistrari

Fisier - ansamblul tuturor aparitiilor fizice ale unui tip de inregistrari logoce

Index - totalitatea valorilor cheilor sI a adreselor de memorare a inregistrarilor respective.

Zona - portiune a memoriei externe in care se pot memora inregistrari, identificata prin nume.

Baza de date (BD) - totalitatea exemplarelor inregistrarilor, seturilor de inregistrari sI zonelor, organizate printr-o anumita schema.

Schema (model logic) - descrierea organizarii logice a inregistrarii BD.

Subschema (model extern) - substructura (perspectiva, view) a scemei BD, relevanta pt o aplicatie.

BD fizica (model fizic) - ansamblul datelor din DB, sub forma memorarii (fisiere, indexuri)

Dictionarul datelor - multimea descrierilor obiectelor bazei de date (structurata sI administrata ca BD)

Administratorul DB - persoana sau grup de persoane responsabile cu analiza, proiectarea, implementarea sI gestionarea BD.

Abordari ale prelucrarii datelor

-orientate spre fisiere de date (OFD- fisiere de date- proiectate sa furnizeze programelor datelor necesare; intr-o forma convenabila lor);

- orientate spre BD (OBD - programele sunt orientate sa functioneze in jurul BD, iar BD -reprezentare naturala a datelor sI relatiilor, folosita de catre orice aplicatie, inclusiv de cele viitoare)

Sistem OFD pentru comenzi

- sistem de preograme pt prelucrare;

- fisiere (de comenzi, cu detalii pt clienti, cu detalii pt produse, cu stoc)Dezavantaje OFD

- programele trebuie sa cunoasca semnificatia, organizarea sI manevrarea datelor;

- fisierele contin date duplicate sI trebuie reorganizate in functie de noile programe.

Sisteme de OBD pt comenzi

- date (cu comenzi, clienti sI produse) sI relatiile lor, descrise in dictionar;

- diverse programe de prelucrare cu acces la dictionar.Avantaje OBD

- datele sunt independente de programe sI se pot reorganiza dupa nevoile interne;

- redundanta datelor este minimizata, iar securitatea sI controlul sunt maximizate;

- programele isi impart datele;

- programele se creaza mai usor (uneori se genereaza automat) sI se schimba mai rar.

Independenta in SGBD

- logica (extinderea componentelor sI structuri, fara modificarea programelor);

- fizica ( definirea datelor sI structurilor, indiferent de forma de memorare)

Limbajele SGBD

- pentru definirea datelor (LDD);

- pentru manevrarea (manipularea) datelor (LMD);

- pt controlul integritatii datelor.

Interfata utilizator- SGBD

- prin apelarea subprogramelor functiilor din SGBD ( SGBD cu limbaj gazda);

- prin comenzi independente, dar interpretabile de interfata (SGBD autonom)
ARHITECTURA SI FUNCsIONAREA SGBD


A. Programul- apeleaza SGBD, indicand numele din program al tipului datei sI valoarea cheii inregistrarii cerute.


B. SGBD - obtine subschema folosita de programul extern sI examineaza descrierea datei;

- obtine schema sI determina tipul logic al datelor necesare;

- examineaza descrierea fizica a bazei de date sI determina inregistrarea fizica necesara;

- trimite o comanda catre sistemul de operare (SO), cerand citirea inregistrarii fizice.


C. SO- interactioneaza cu dispozitivele de stocare a datelor;

- transfera datele cerute de la dispozitiv la zonele tampon ale SO.


D. SGBD - deduce prin subschema  inregistrarea logica necesara sI eventual, transforma datele;

- transfera datele din zonele tampon in zona de lucru a programului;

- furnizeaza programului informatia de stocare asupra operarii (eventual indica eroarea).


E. Programul- opereaza asupra datelor, in zona sa de lucru.


Modelul entitate-relatie - 1976, modalitatea grafica de reprezentare a datelor sI relatiilor dintre acestea, prin entitati, relatii sI atribuite, descrise detaliat.

Pasi de realizare

identificare entitati;

2 identificare relatii;

3 identificare atribute;

4 stabilire chei..

Fisier plar - format din inregistrari ce asociaza unui identificator de entitate capuri cu valorile atribuitelor relevante, intr-o ordine fixata.

Baze de date

- ierarhice (relatii arborescente, inregistrari cu grupuri de date);

- reticulate (relatii de tip retea);

- rationale (relatii de tip retea).


Modelul rational

MR- modelul teoretic al dezvoltarii datelor, dezvoltat de Edgar F;

SQL- limbajul standard pt SGBDR (independent sau incastrat in alte limbaje LG3/LG4)

Partile MR(SQL)

-structurala (componentele constructive ale BD: domenii, atribute, relatii, chei);

- manipulativa (operatii cu componentele BD);

- de integritate (reguli de validitate sI completitudine a BD)


Partea structurala a modelului rational

Domeniu - multime de valori, definita printr-o proprietate sau printr-o enumerare

Valoare a mill -valoare cunoscuta sau neaplicabila a unui atribut.

Perspectiva (View) - subtabel a unui tabel ca datele necesare unei aplicatii;

Cheile de identificare unica - chei candidate (cheia primara)

Index primar - totalitatea valorilor cheilor primare

Index secundar - totalitatea perechilor formate din valorile cheie secundare sI ale cheilor primare.

Cheie secundara - identificator corespunzator (lista de campuri) pt un grup de linii cu o anumita proprietate.

Forme normale - tipuri de restrictii (peste 20) asupra proiectului BDR, care excul redundantele necesare.

Normalitatea MR - proces de descompunere minimala a relatiilor din forma nenomalizata (FMM) prin reducerea redundantelor, in conditii de conservare a datelor sI ale dependentelor lor.

Prima forma normala - (1FM) - tipurile din BD contin doar valori atomice ale atributelor, iar fiecare atribut este dependent de cheia primara

A doua forma normala (2FM) - fiecare atribut este determinat de intrega cheie primara.

A treia forma normala (3FM) - fiecare atribut este determinat numai de cheia primara.


Partea de integritate a MR

Integritatea entitatii - valorile atributelor ce apartin cheii primare trebuie sa fie diferite de null. Integritatea referentiala (a relatiei) - o cheie externa are valoarea null sau o valoare ce apartin in alta parte a BD ca o valoare a cheii primare corespunzatoare.Copyright © Contact | Trimite referat