SUPROGRAME ORIENTATE SPRE PUNCTE, Proceduri si functii, Aplicatie referat

SUPROGRAME ORIENTATE SPRE PUNCTE


4.1. Proceduri si functii


PutPixel

Procedura PutPixel produce un punct de culoarea data. Procedura este definita astfel:

Procedure putpixel (x, y: integer; cul: word);

X si y definesc coordonatele punctului.

Cul defineste culoarea punctului, avand valori intre 0 si valoarea returnata de functia GetMaxcolor ( numarul maxim de culori utilizate). Pentru definirea culorii pot fi folosite constante de culoare predefinite.

GetPixel

Functia GetPixel determina culoarea unuipunct de coordonate date.

Functia este definta astfel:

Function GetPixel (x, z: integer): word;

X si y sunt coordonatele punctului, iar valoarea returnata de functie reprezinta codul culorii avand valorile intre 0 si valoaraea returnata de functia GetMaxColor.


4.2. Aplicatie


Programul Pixel  determina culoarea unui punct dat de coordonate (x, y) siafisarea acestuia in cazul in care culoarea punctuluieste 0 atunci se va afisa un punct de culoare GetMaxcolor.Program pixel;

users Crt,graph;

var  gd, gm:integer;

culoarepunct:woard;

begin

Gd:=detect;

initgraph (gd, gm, 'c:bpbgi'

if graphresult <> grOk then

halt(1);

culoareapunct:=getpixel (10, 10);

if culoarepuncr:=0 thne

putpixel (10, 10, getmaxcolor);

readln;

cleardevice;

repet

putpixel (random (640), random (480), random (16));

until keypressed;

closegraph;

End.

Copyright © Contact | Trimite referat