TRATAREA ERORILOR GRAFICE, Proceduri si functii referat

TRATAREA ERORILOR  GRAFICE


1 Proceduri si functii

GaphResult

Erorile interne ale unit-ului Graph sunt returnate de functia GraphResult.

Aceasta functie retuneaza un cod de eroare care raporteaza starea ultimei operatii grafice executate. Codul returnat este 0 in cazul unei operatii grafice reusite si o valoare negativea cand ultima operatie s-a terminat cu esec. Functia este definita astrfel:

Function GraphResult: integer;

Codurile predefineti returnate de functie sunt urmatoarel:

GrOK -operatie reusita

GrNolnitGraph=-1;                    -grafica BGI neinstalata cu InitGraph

GrNOtDetected=-2;                   -grafica hardware nedetectat

GrNotFound=-3;                       -fisier driver BGI negasita

GrInvalidDriver=-4;                  -fisier driver invalid

GrNoLoadMen=-5;                    -emorie insuficienta pentru incarcarea driverului

GrNoScanMen=-6;                    -memorie insuficienta pentru manevre

GrNoFloodMen=-7;                  -memorie insuficienta pentru hasurare

GrFontNoFound=-8;                 -fisier cu careactere speciale negasite

GrNoFontMen=-9;                    -memorie insuficienta pentru incarcarea caracter

GrInvalidMode=-10;                 -mod grafic invalidpentru driverul selectat

GrError=-11;                             -eroare genetica de grafica

GrIOError=-12;                         -eroare de intrare / iesire grafica

GrInvalidFont=-13;                   -fisier de caractere invalid

GrInvalidFontNum=-14;           -Numar invalid de set de caractereValoarea returnata de functia de GraphResult trebuie salvata

intr-o  variabila temporara in vederea testarii ulterioare intru-cat apel valoarea va fi reinitializata la 0.

GraphErrorMsg

Funtia GraphErrorMsg returneaza textul mesajului de eroare corespunzator codului de eroare obtinut de GraphRezult. Functia este definita:

Function GraphErrorMsg (cod: integer): string;

Cod este codul de eroare.


Aplicatie


Program erorigr;

uses Graphcrt;

var CodEror, gd, gm:integer;

begin

gd:=detect;  

initGraph (Dd, Gm,

codEror:=GraphResult;

if CodEror<>grOk the

begin

writeln (‘Eroare:’, GraphErorMsg(CodEroare) );

writeln(‘Se paraseste programul’);

hait

end

closeGraph

End.
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani