Utilizarea stilurilor si a sabloanelor in Word referat

Utilizarea stilurilor


Stilurile care sunt oferite de Word au o mare putere de flexibilitate din punct de vedere al formatarii unui document. Un stil este o colectie de atribute de formatare, care a fost salvata sub o anumita denumire. De exemplu un stil poate contine specificatiile de formatare: font Tahoma de 16 puncte, indentare de 2 inci, centrarea textului in pagina.

Aplicarea unui stil realizeaza o formatare mult mai rapida decit selectarea manuala a fiecarui atribut de formatare, avind in plus avantajul asigurarii unei continuitati. Daca se schimba ulterior un atribut de stil, intregul text caruia I-a fost atribuit textul respectiv se va modifica automat in mod corespunzator, pentru a reflecta formatarea inclusa in noul stil. Word are multe stiluri predefinite dar se pot crea de asemenea si stiluri proprii.
Pentru a atribui un stil de paragraf mai multor paragrafe, mai intii aceastea trebuie selectate. Pentru a atribui un stil de paragraf unui singur paragraf se plaseaza cursorul in interiorul acestuia. Pentru a atribui un stil de caracter, se selecteaza textul caruia trebuie sa I se aplice stilul.

In caseta cu lista Style sunt afisate denumirile stilurilor atribuite textului in care se afla punctul de inserare. Daca exista un text selectat, sau daca punctul de inserare se afla intr-un text caruia I s-a aplicat un stil de caractere, in caseta Style este afisata denumirea stilului de caractere. In caz contrar este afisata denumirea stilului de paragraf aplicat paragrafului curent.

Word poate afisa si denumirile stilurilor de paragraf si de caractere atribuite unui text din cadrul documentului. Aceasta se realizeaza astfel:

se apasa Shift+F1sau se face clic pe Help, What’s This pentru a activa functia What’s This? Indicatorul mouse-ului va lua forma unui semn de intrebare

se face clic pe textul de care suntem interesati, iar Word va afisa intr-o caseta informatii despre stilul atribuit textului respectiv

se apasa tasta Esc cind terminam

In cazul in care utilizatorul doreste sa foloseasca alte stiluri decit cele

care I le ofera programul Word aceasta poate sa creeze practic alte stiluri proprii. In acest mod se pot obtine multe alte stiluri in modul urmator:

se plaseaza punctul de inserare pe un paragraf caruia utilizatorul doreste sa ii aplice noul stil

se formateaza paragraful respectiv asa cum dorim. Cu alte cuvinte se aplica atributele de formatare care dorim sa fie incluse in noul stil

avind punctul de inserare undeva in cadrul paragrafului, se face clic pe caseta cu lista Style, sau se apasa combinatia de taste: Ctrl+Shift+S

se introduce o noua denumire noului stil si se apasa tasta Enter

Se poate crea un nou stil prin introducerea de atribuite de formatare in

casetele de dialog. Va trebui sa folosim aceasta metoda pentru crearea de stiluri pentru caractere, in cazul stilurilor de paragrafe, metoda este cea dorita de catre utilizator. De asemenea se poate crea un nou stil pronind de la zero, sau se poate crea pornind de la un stil deja creat. Daca utilizatorul doreste sa foloseasca ultima metoda, adica sa modifice un stil deja creat atunci acesta va avea toate atributele stilului de baza plus cele introduse sau modificate de catre utilizator. Voi prezenta in continuare modul in care se poate face acest lucru:

se face clic pe Format, Style pentru a deschide fereastra de dialog Style

se face clic pe butonul New iar pe ecran va aparea caseta de dialog New Style

se face clic pe sageata de derulare Style Type si se selecteaza din lista Character sau Paragraph pentru a indica tipul de stil pe care dorim sa-l cream

se face clic pe caseta cu text Name si se introduce o denumire pentru noul stil

daca dorim sa cream un stil pornind de la un stil existent se face clic pe sageata de derulare Based on se se slecteaza din lista stilul dorit

daca dorim ca noul stil sa faca parte din sablonul de baza caruia I-au fost creat noul stil, se selecteaza caseta de validare Add to Template. Daca nu selectam aceasta caseta de validare, noul stil va fi disponibil decit in documentul curent

se face clic pe butonul Format si se selecteaza Font sau Border pentru a specifica fontul si/sau chenarul pentru noul stil. Atunci cind se fac modificari in caseta Preview este afisata o imagine care reda rezultatul stilului, iar in sectiunea Description este prezentata o descriere a elementelor stilului

numai in cazul stilurilor de paragraf se face clic pe butonul Format si se selecteaza Paragraph pentru a stabili indentarile si spatierea rindurilor in stilul respectiv. Apoi se selecteaza Tabs pentru a configura dimensiunea tabulatorului in noul stil

se face clic pe Ok pentru a reveni in caseta de dialog Style

se face clic pe Apply pentru a atribui noul stil textului sau paragrafului curent. Se face clic pe Close pentru a salva noul stil fara a-l atribui vreunui text.Utilizarea sabloanelor


Asa cum am mai spus orice document Word se bazeaza pe un sablon si aplicatia contine o serie de sabloane predefinite. In acest mod, utilizatorul poate folosi propriile sale sabloane sau sa modifice sabloanele deja existente.

Se poate crea un nou sablon poate crea un nou sablon pornind de la unul deja existent, cel nou va contine toate elementele celui vechi plus cele nou atribuite de catre utilizator. Pentru a crea un nou sablon pornind de la zero se foloseste sablonul Blank Document. In continuare voi arata pasii care trebuie facuti pentru a realiza aceasta:se face clic pe File, New pentru a deschide caseta de dialog New

se face clic pe Template

in cazul in care se doreste ca noul sablon sa fie facut pornind de la un sablon deja creat se selecteaza pictograma sa din caseta de dialog. In caz contrar se selecteaza Blank Document din eticheta General

se face clic pe Ok, iar pe ecran va aparea un ecran de editare cu o denumire prestabilita cum ar fi Template

se introduce textul tipizat si alte elemente pe care dorim sa fie incluse in noul sablon, apoi se aplica textului introdus atributele de formatare dorite. Trebuie create stilurile care dorim sa apara in sablon

se selecteaza File, Save sau se face clic pe butonul Save pe de bara cu instrumente standard, iar pe ecran va aparea caseta de dialog Save As

daca este cazul se selecteaza dosarul in care dorim sa fie salvat noul sablon

in caseta de dialog File Name, se introduce numele care va fi de regula sugestiv pentru sablon folosind cel mult 256 de caractere

se selecteaza Save.

Se presupune ca dupa creerea noului sablon trebuie sa modificam

putin textul tipizat. Avem posibilitatea sa incarcam de pe disc orice sablon si sa-l modificam in modul urmator:

se selecteaza File, Open pentru a deschide fereastra de dialog Open

se deschide lista derulanta Files of Type si se selecteaza Document

se selecteaza sablonul pe care dorim sa-l modificam si se deschide cu butonul Open

se fac modificari in sablon

se selecteaza File, Save sau se face clic pe butonul Save de pe bara cu instrumente standard

Uneori utilizatorul doreste sa creeze de la zero propriul sau sablon

fara a interveni asupra celor care au fost create anterior. Voi prezenta in continuare modul in care aceast lucru este posibil:

se deschide documentul pe baza caruia vrem sa creem noul sablon

se folosesc comenzile de editare din Word pentru a sterge textul si atributele de formatare din document pe care nu dorim sa le includem in sablon

se selecteaza File, Save As pentru a deschide fereastra de dialog Save As

se face clic pe sageata de derulare Save As Type si se selecteaza Document Template din aceasta lista. Caseta Save In va afisa imediat dosarul Templates

daca este cazul se face dublu clic pe denumirea dosarului in care dorim sa salvam sablonul

se introduce un nume sugestiv pentru sablon in caseta de text File Name si se face cic pe Ok.

Daca modificam un sablon, numai noile documente create pe baza lui

vor reflecta modificarile operate. Documentele deja create pornind de la vechea versiune a sablonului nu vor fi afectate. Putem importa insa noile stiluri din sablonul modificat intr-un document existen in felul urmator:

se deschide documentul

se selecteaza Tool, Templates and Add-ins

se selecteaza caseta de validare Automatically Update Document Styles

se face clic pe Ok.

Daca aceasta caseta de validare este selectata, stilurile documentului

vor fi actualizate in mod automat de fiecare data cind va fi deschis, in functie de stilurile sablonului care I-a stat la baza. Alte elemente ale acestui sablon cum ar fi textul tipizat, nu vor fi afectate.
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani