Concluzii privind starea Societatii Informatice, Puncte tari si slabeConcluzii privind starea Societatii Informatice

4.3.1 Puncte tari

1. Politica actuala favorabila dezvoltarii domeniului si Societatii Informatice: crearea cadrului institutional (infiintarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, infiintarea Comisiei de Tehnologii Avansate, Comunicatii si Tehnologia Informatiei la nivelul Parlamentului Romaniei, infiintarea Grupului pentru Promovarea Tehnologiei Informatiei), a cadrului de reglementare (adoptarea a o serie de acte normative specifice Societatii informatice), prezenta activa a domeniului TIC in dezvoltarea cooperarii internationale, crearea unor facilitati pentru dezvoltarea TIC;2. Resursele si potentialul uman de inalta calificare recunoscute pe plan international (cultura generala, creativitate, cunoasterea de limbi straine);

3. Consolidarea si cresterea personalitatii comunitatii TI manifestata prin cresterea gradului de implicare a companiilor TI, expertilor si asociatiilor profesionale in trecerea la Societatea Informatica;

4. Ritmuri de crestere, in ultimii 2 - 3 ani comparabile sau superioare tarilor candidate la aderare, privind achizitia de PC-uri si numarul de utilizatori de telefonie mobila. Rata medie de dezvoltare a sectorului TIC este de 17% fata de rata mondiala de 9%;

5. Posibilitatea extinderii accesului la Internet datorita ponderii mari a abonatilor la TV prin cablu (79%) si a telefoniei mobile;

6. Consolidarea pietei operatorilor de telecomunicatii si dezvoltarea unei infrastructuri nationale pe fibra optica (19.000 km in 2003 si prognozat 22.700 km in 2004);

7. Suportul acordat de catre autoritati investitiilor din domeniul TIC.

4.3.2 Puncte slabe

1. Nivelul scazut al accesului la magistralele de comunicatii si Internet, datorita politicii de preturi, si a nivelului scazut al investitiilor in infrastructura de acces;

2. Nivelul indicatorului PIB/locuitor, influenteaza nivelul de dotare (hardware, software, mijloace de comunicatii) al institutiilor si al cetatenilor si implicit, asigurarea eficienta a serviciilor si aplicatiilor specifice Societatii Informatice;

3. Slaba aplicare a legislatiei privind respectarea dreptului de autor in domeniul TI, cu urmari asupra nivelului pirateriei software;

4. Nivelul mediu al salariilor specialistilor din domeniul TIC este mic, comparativ cu tarile dezvoltate;

5. Numarul de PC-uri si penetrarea Internet-ului in scoli generale si licee se mentin inca scazute fata de media din tarile candidate la aderare in UE;

6. Rata de penetrare a telefoniei fixe 25%, fata de o medie de 39% in tarile CEE;

7. Numarul de utilizatori Internet inregistrati (adrese IP), este de 38 utilizatori inregistrati/1000 de locuitori la sfarsitul anului 2003, fata de o medie de 168 in tarile CEE.

4.3.3 Oportunitati

1. Existenta unui cadru international, care sustine cultivarea potentialului uman, cultural si a deciziei politice in scopul valorificarii oportunitatilor oferite de trecerea la Societatea Informatica - bazata pe cunoastere - si la noua economie;

2. Posibilitatea asigurarii unei cresteri economice durabile, bazata pe noile tehnologii, prin realizarea de produse si servicii cu valoare adaugata mare;

3. Posibilitatea atragerii unor fonduri externe de la organisme internationale (cu prioritate UE) pentru proiecte care sa asigure modernizarea administratiei publice, accesul cetatenilor la informatia publica, dezvoltarea mediului de afaceri si cresterea calitatii vietii;

4. Posibilitatea incadrarii in ritmurile de dezvoltare ale Societatii Informatice cerute de integrarea in UE, pe baza politicilor si planurilor de actiune adoptate (e-Europe+, e-Europe 2005);

5. Cresterea accelerata a cererii de produse si servicii in domeniul TIC, in intreaga lume.

4.3.4 Amenintari

1. Piata fortei de munca in domeniul TIC, salariile mari in tarile dezvoltate, conduc la migratia tinerilor specialisti spre aceste tari;

2. Numarul redus de politici de atragere a partenerilor si investitorilor strategici, comparativ cu alte tari europene, (cu capital, tehnologie, piata), care sa permita dezvoltarea in tara a unor competente pentru realizarea de sisteme, produse-program complexe si a dezvoltarii infrastructurii informationale, pe baza unor tehnologii avansate;

3. Decalajul tehnologic existent fata de tarile dezvoltate in domeniul cercetarii, inovarii.


In concluzie, prin strategia adoptata, trebuie sa se invinga punctele slabe pe care le avem in acest domeniu, comparativ cu alte tari, si sa se fructifice oportunitatile existente. Amenintarile sunt acele elemente care ar putea fi evitate prin sporirea si intarirea 'punctelor tari' prezentate mai sus si prin alegerea unei strategii adecvate.