Teoremele lui Kircoff, Teorema de tensiune se refera la ochiurile unui curent, Teorema conservarii puterilorETH curs VI

ep

up

Rp

Lp 49323mqr21ser7yCp

Lp 49323mqr21ser7y q

Legea lui Ohm

Consideram o ramura activa a unui circuit: qe323m9421seer

 

 

 

 

ep-tensiunea electromotoare

lp-bobina ce contine cuplaje magnetice cu toate bobinele care apartin circuitului din care face parte

up se masoara in acelasi sens cu curentul

Legea lui Ohm se scrie sub forma:

Daca ramura se considera generatoare tensiunea la bornele ei se masoara in sens invers curentului si legea lui Ohm in acest caz se modifica prin schimbarea semnului tensiunii la bornele ramurii.

Daca semnalele excitatie sunt sinusoidale de pulsatie w, toate elementele fiind ideale si semnalele raspuns vor fi deasemenea sinusoidale si de aceeasi pulsatie w.

legea lui Ohm in domeniul complex:

Zpp-impedanta proprie a rangului p

Zpq-impedanta mutuala dintre ramurile p si q

1)Daca ramura nu contine cuplaje magnetice: Lpq=0ÞZpq=0

2)Latura pozitiva: Ep=0

3)Latura este inchisa pe ea insusi: Up=0

Teoremele lui Kircoff

I)Reprezinta o consecinta a conservarii sarcinii electrice in regim cvasistationar si se refera la nodurile unui circ electric.

i1

i2

i3

i4

i5

 

-i1-i2+i3-i4+i5=0

Teorema de curenti [I] se aplica nodurilor independente intr-un circuit; ea va furniza n-1 ecuatii. Ecuatiile scrise pe baza t de ecuatii pot fi puse matricial sub forma [A][I]=0

II) Th. de tensiune se refera la ochiurile unui curent

ep

up

Rp

Lp 49323mqr21ser7y

Cp

Lp 49323mqr21ser7y q

Suma algebrica a tuturor laturilor care alcatuiesc ochiurile.

 

Ca sens pozitiv se considera sensul arbitrar:

Suma algebrica a tensiunilor electromotoare din laturile E ale unui ochi este egala cu suma algebrica a caderilor de tensiune la bornele tuturor elementelor pasive din laturile ochiului analizat. Th de tensiune se aplica ocjiurilor independente, deci ea va furniza l-n+1 ecuatii.

Teorema conservarii puterilor:

Daca consideram ca pe un circuit de l laturi si scriem ecuatii similare pt toate acestea prin insumarea acestora obtinem: