Actiunile artileriei antiaeriene in campaniile militare din anii 1917-1919 referatActiunile artileriei antiaeriene in campaniile militare

din anii 1917-1919


In Franta,organizarea apararii antiaeriene a ramas aceeasi,in linii mari.Totusi,punerea la dispozitia armatrlor a unor noi unitati de artilerie antiaeriana si

asigurarea unitatii de comanda a tuturor mijloacelor de aparare contra aeronave-

lor existente in apararea Parisului sunt demne de subliniat,cu atat mai mult cu

cat bombardamentele executate de aviatia germana asupra Parisului se intensifi-

cau.In cursul anului 1918,in inzestrarea armatei franceze au intrat tunul de

75mm pe remorca automobila si tunul de 105mm pe platforma,iar aparatele de

ascultare necesare stabilirii avionului in spatiu au fost perfectionate.Aceste masuri au condus la o imbunatatire considerabila a apararii antiaeriene,demons-

trata prin doborira a 120 avioane in primele 10 luni ale anului 1918.

Si in Germania,anul 1917 s-a caracterizat printr-o crestere importanta a

artileriei antiaeriene in randul celorlalte arme.Astfel s-au organizat depozite de

material pentru apararea contra aeronavelor.S-au studiat proiectele unui autotun

usor de 76.2mm,ale unui autotun greu de 88mm si ale altuia de calibru mic,

precum si ale unui tun antiaerian de munte cu utilizarea de caterpilare.

In contextul politico-militar de la cumpana anilor 1916-1917,problema

reorganizarii sau a "refacerii" armatei romane a dobandit o importanta capi-

tala nu numai la nielul frontului romanesc,ci la situatia strategica a intregului

front din Est.Factor hotaritor,care a stat la baza succeselor din anul 1917,reor-

ganizarea armatei romane a constituit principalul eveniment militar de pe frontul roman in aceasta perioada(a doua parte a lunii decembrie 1916-inceputul lunii iulie 1917).

In aceeasi perioada se inscrie si rereorganizarea artileriei antiaeriene,care

s-a desfasurat concomitent cu indeplinirea misiunilor de lupta la punctele sensibile si,respectiv,gruparile de trupe in apararea carora a fost dislocata dupa

regruparea armatei romane in Moldova.


Concluzii in urma participarii artileriei antiaeriene la

campaniile militare din primul razboi mondial


La inceputul primului razboi mondial,apararea antiaeriana era aproape inexistenta in toate statele beligerante.Pe masura ce aviatia a inceput sa fie utili-

zata masiv in  actiuni militare,specialistii militari au facut eforturi considerabile

pentru crearea unui sistem de reactie cat mai complet si eficace.

O analiza sintetica a evolutiei artileriei antiaeriene in anii 1916-1918 per-

mite desprinderea unor concluzii asupra modului in care a fost constituita artieria antiaeriana ca arma de sine statatoare,astfel:

a)anul 1916 a marcat trecerea intensa la rezolvarea problemelor rezultate din activitatile anterioare,in special pe linia pregatirii personalului si perfectionarii

tehnicii de lupta;a fost practicata solutia concentrarii rezervistilor prevazuti in

planul de mobilizare pentru artileria antiaeriana in scoli improvizate,destinate

instructiei si cunoasterii tunurilor adaptate pentru trageri antiaeriene;

b)anul 1917 a fost unul consacrat,in special activitatilor de conceptie de organi-

zare.S-au luat masuri de imbunatatire a apararii antiaeriene a trupelor de uscat,a asigurarii cu proiectoare si mitraliere antieriene,a fost pusa la punct coopera-

rea dintre artilerie si aviatia de vanatoare si s-au stabilit noi reguli de intrebuin-

tare in lupta potrivit cu structurile realizate;

c)anul 1918 a fost unul al realizarilor in domeniul artileriei antiaeriene.Din ana-

liza celor 4 ani de razboi,a rezutat necesitatea asigurarii unei cantitatii sporite

de mijloace antiaeriene la fiecare punct de tragere si,in general,la armatele de

operatiuni;a aparut necesitatea intrebuintarii in masa a mitralierelor antiaeriene.

Tot in acest an,s-au conturat mai clar unele principii de intrebuintare in lupta artileriei antiaeriene,precum:

-concentrarea mijloacelor de foc in zone si pe directii principale

-cooperarea stransa intre mijloacelor active participante la apararea anti-

aeriana,inclusiv intre aviatia de vanatoare si artileria antiaeriana,dispu-

nerea mijloacelor de lupta impotriva inamicului aerian in adancime pe mai multe linii(aliniamente)

In legatura cu gradul de diversificare a mijloacelor puse la dispozitie,apa-

rarea antiaeriana a dispus de:

-mijloace de foc:tunuri grele de calibru 75-100mm si tunuri usoare de

calibru 20-57mm,precum si mitralierele

-mijloace de descoperire a aviatie:aparate de reperaj,proiectoare si echi-

pamente simple pentru posturile de panda

-mijloace de interdictie:baloane de protectie

-mijloace de camuflaj