REPUBLICA MOLDOVA IN ETAPA ACTUALA, Cronologia Republicii Moldova, Vladimir Voronin poze imagini referat

CRONOLOGIA REPUBLICII MOLDOVA

Autor: Popescu Alexandru

Autorul: Draga Prietene, daca iti doreste inima sa afli tot despre Republica Moldova incearca si citeste sua invata referatul acesta.

Asta ti-o spun eu :Popescu Alexandru

Cu mult respect ,,POPESCU SASA”

1918, 23 august – Formarea Partidului Taranesc din Basarabia

1922, 22 ian. –Constituirea guvernului liberal in frunte cu Ion I>C> Bratianu

1922, 14 oct.-Incoronarea regelui Ferdinland I de la Alba Iulia 48693bes59tln3b
1923, mart.-Adoptarea constitutiei Rominiei

1925, iun.-Adoptarea legii pentru unificare administrativa

1926, sep.-Formarea Partidului National Taranesc

1930, apr. –Infiintarea Garzii de Fier el693b8459tlln

1933,29 dec. –Asasinarea prim-ministrului I.G. Duca

1934, 4 ian. –Constituirea Guvernului national-liberal in frunte cu cu Gh.Tatarescu

1938,27 febr. –Adoptarea noii Constitutii a Rominiei

1938, 30 mart. –Constituirea consiliului de coroana

1921, iul. –Legiferarea reformei agrare in Rominia

1929-1933 –Anii crizei economice mondiale

1934-1949 –Perioada dezvoltarii ascendente a economiei Rominiei

1919-1920 –Conferinta de pace de la Paris

1921 –Constituirea MiciiIntelegeri

1924 – Conferinta de la Viena

1929 – Semnarea protocolului de la Moskova privind punerea in Aplicare a pactului Briand-Kellog

1934 – Constituirea Intelegerii Balcanice

1936 – Parafacerea Tratatului de asistenta mutuala

1924, 26 iul. – Adoptarea legii pentru invatamintul primar si primar-normal

1926, sept. – Infiintarea Facultatii de Teologie din Chisinau

1929 – Dezveliarea monumentului lui Stefan cel Mare cu ocazii a 10 aniversare de la unirea Basarabiei cu Rominia

1933, apr. – Deschiderea Facultatii de Stiinte Agricole din Chisinau

1918-1921 – Razboiul civil in Rusia

1923 – Instaurarea dominatiei bolsevicilor pe tot teritoriul Transnistriei

1924, febr.4 – memoriu Grupului lui Grigore Ivanovici Kotovski

1924, oct.12 – Formarea R.S.S.M.

1929 – Tranferarea capitalei R.A.S.S.M. de la Balta la Tiraspol

1938 – Reducerea autonomiei R.A.S.S.M. la o simpala regiune a Ukrainei

1928 – Inceputul colectivizarii in R.A.S.S.M.

1932-1937 – Colectivizarea in masa a gospodariilor agricole

1932 1933 – Foametea in Transnistria. Refugiul Populatiei in dreapta Nistrului

anii’30 – Industrializarea in R.A.S.S.M.

1932, febr..2 – Inteoducerea grafiei latine in R.A.S.SM.

1937-1938 – Represiuni staliniste

1939, 23 aug. – Semnarea pactului Moldov-Ribbentrop

1939, 1 sept. – Iceputul celui de-al II-lea razboi mondial

1940, 28 iun. – Anexarea Basarabiei de catre U.R.S.S.

1940,2 AUG. – Formarea R.S.S.M.

1940, 30 aug. Dictatul (‘’Arbitrajul’’) de la Vien1940, 7 sept. – Acordul de la Craiova

1933,29 dec. – Asasinarea prim-ministrului I.G.Duca

1934,4 ian. – Constituirea guvernului national- liberal in frente cu Gh.Tatarescu

1938, 10 febr. – Instaurarea dictaturii regale

1938, 27 febr. – Adoptarea noii Constitutii a Rominiei

1938, 30 mart. – constituirea Consiliului de Coroana

1944,sept. – Conventia de arministitiu intre Rominia si Croatia antihitlerista

1945,6 mart. – Instaurarea guvernului Petre Groza

1947, 30 dec. – Abdicarea regelui Mihai I

1946, iul.-oct. – Conferinta de pace de la Paris

1944 – reinstaurarea regimului Sovietic in Basarabia

1946-1947 Foametea in R.S.S.M.

1944-1948 – Colectivitatea fortata in Basarabia re giunile orientale ale U.R.S.S.1949 – Deportari in Masa a populatiei R.S.S.M. in regiunile orientale ale U.R.S.S

1950-1952 – Guvernarea lui Brejnev in R.S.S. Moldoveneasca

1948-1952 – Adoptarea Constitutiilor Rominiei identice prin continut cu Constiuttia lui Stalin din 1936

1949 – Nationalizarea intreprinderelor industriale

1949 1962 – Colectivitatea gospodariilor agricole

1948-1965 – Dominarea in viata politica a Rominiei a lui Gh.Gheorghiu-Dej.

1958 – Retragerea trupelor sovietice din Rominia

1965-1989 – Guvernarea lui N.Ceausescu

anii’50-80 – Consolidarea monopolului Partidului Comunist asupra tuturor sferelor vietii

1961-1980 – Guvernarea lui I.Bodiul in calitate de prim-secretar alPC al R.S.S.M.

1965Congresul III al Uniunii Scriitorilor abordeaza problema reveniriila grafia latina

1978, 15 apr. – Aprobarea Constitutiei R.S.S.M.

ani’70 – Activitatea organizatiilor de opozitie regimului totalitar (Frontul National Patriotic s.a.)

1955 – Darea in exploatare a centralei electrice de la Dubasari

1963 – Inceputul functionarii uzinei de tractoare din Chisinau

inc.aa’70 – Formarea asociatiei agro-industriale

sf.aa.’70 mijlocul aa. 80 – Perioada de stagnare in economie

1945 – Deschiderea Institutiei de Medicina din Chisinau

1946 – Deschiderea Universitatii de Stat din Chisinau

1955 – Fondarea Teatrului Moldovenesc de opera si arta

1961 – Deschiderea Academiei de Stiinte din R.S.S.M.

mijl.aa.’70 – Introducerea invatamintului mediu obligatoriu

1989, 1 mai – Se naste autorul acestui Referat despre cronologia Moldovei ,,Popescu Alexandru’’

1989, dec. – revolutia Anti-Comunista din Rominia

1990, sep. – Alegeri parlamentare si prezedintiale. Presedinte al Rominiei devine Ion Iliescu

1996, nov. – Alegeri parlamentare si prezedentiale. Presedinte al Rominiei devine Emil Constantinescu

REPUBLICA MOLDOVA IN ETAPA ACTUALA

1985-1989 – Inceputul miscarii democratice in Moldova

1989,10 febr. – primele alegeri democratice in Parlament

1989, aug.31 – Decretarea limbii Romine Limba de stat

1990, iun.23 - Proclamarea suveranitatii R. Moldova

1990, 27 aug.proclamarea independentei R.Moldova

1992, mart.-aug. – Conflictulmilitar din Transnistria

1994, iul.29 – Adoptarea Constitutiei Republicii Moldova

1985-2002 – Evolutia social Economiaca

1989-2002 - Politica Externa a R. Moldova

1991 – Aderarea la CSI

1992, mart.2 – Admiterea in ONU

1995, iul.14 – Admiterea in CSCE

1994, 23 dec. – Parlamentul Republicii Moldova adopta legea privind statutul special al Gagauziei

2001, 17 iul. – Adoptarea legii Republicii Moldova prvind drepturile persoanelor apartinind minoritatiilor nationale si statului Juridic al organizatiilor lor.

Presedintii Republicii Modova:

Mircea Snegur (1991-1996)

Petru Lucinschi (1996-2001)

Vladimir Voronin (2001…)Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani