Ce reprezinta concurenta in acceptiunea de marketing, componentele micro si macro mediului referat 

1. Ce este marketingul

Reprezinta un ansamblu coerent de activitati, metode si tehnici, avand drept scop cunoasterea cerintelor materiale si spirituale ale societatii, organizarea si desfasurarea proceselor economice si sociale in vederea satisfacerii la timp, in conditii de calitate si eficienta maxima ale acestor cerinte.

2. Functiile marketingului

a. Investigarea pietei, a necesitatilor de consum (functia premisa); 48675bkp88qyl5b

b. Conectarea dinamica a intreprinderii la mediul economic si social (functia de mijloc);c. Satisfacerea in conditii superioare a nevoilor de consum (functia obiectiv);

d. Maximizarea eficientei economice a profitului (functia obiectiv).

3. Din punct de vedere a nivelului de organizare marketingul este: ky675b8488qyyl

micromarketing si macromarketing

4. Este cunoscut ca marketingul a aparut si s-a dezvoltat pe baza dimensiunilor economice si sociale caracterizate prin:

- dezvoltarea fortelor de productie;

- adancirea specializarii in productie;

- mutatiile demografice;

- schimbarea conditiilor de viata si munca;

- dezvoltarea relatiilor economice internationale;

- divizarea internationala a muncii;

- afirmarea independentei unor state.

5. Concepte de marketing

- nevoile, dorintele si cererea;

- produsele;

- valoarea;

- costul si satisfactia;

- schimburile, tranzactiile si relatiile;

- piata;

- marketingul.

6. Enumerati domeniile specializarii marketingului in functie de profilul activitatii economice:

- marketing industrial si al serviciilor;

- marketingul bunurilor de consum;

- marketingul mijloacelor de productie;

- marketingul in domeniul agriculturii;

- marketing politic;

- marketing ecologic;

- marketing administrativ;

- marketing educational religios si bancar.

 

 

 

7. Ce reprezinta concurenta in acceptiunea de marketing:

- un ansamblu de raporturi in care intra agentii economici in lupta pentru asigurarea resurselor de aprovizionare, dispunerea acelorasi furnizori, clienti sau prestatori de servicii. Concurenta face parte din regula de joc, stimuleaza cresterea cantitatii si calitatii, stimuleaza procesul de primenire al firmelor slabe cu capacitati mici dar si inoirea produselor in productie.

8. Aria cercetarii de marketing cuprinde:

- cercetarea intreprinderii;

- resurse materiale, financiare, umane;

- studierea pietei;

- studierea cererii;

- studierea comportamentului de cumparare si consum;

- analiza si previziuni.

9. Care sunt componentele micro si macro mediului:

macromediul: - demografic, economic, politic, natural, institutional, tehnologic, cultural;

micromediu - furnizori, furnizorii fortei de munca, prestatorii de servicii, clienti, concurenti, organe publice.

10. Descrieti pe scurt functiile marketingului:

Functia premisa - se urmareste cunoasterea pietei prezente si potentiale in ansamblul nevoilor de consum - motivatia nevoilor de consum; comportamentul consumatorilor; alte componente ale mediului: factori demografici, sociali, politici, culturali. - se realizeaza prin comportamente specializate ale intreprinderii

Functia mijlocie raportarea activitatii intreprinderii, in permanenta la mediul economic si social in care isi desfasoara activitatea. Ea urmareste innoirea ofertei, cresterea capacitatii intreprinderii pentru valorificarea resurselor materiale, financiare, umane, adaptarea intreprinderii la cerintele si posibilitatea mediului, diversificarea actelor promotionale.

Functia obiectiv - asigura finalitatea activitatii firmei, recunoasterea concordantei dintre produsele si serviciile pe care le realizeaza firma si destinatia acestora. - consta in producerea a ceea ce este necesar pentru consum; - distribuirea in conditii optime a produselor si serviciilor; - crearea posibilitatilor de alegere conform gusturilor si preferintelor; - largirea permanenta a gamei serviciilor comerciale;

Functia obiectiv presupune: alocarea judicioasa a resurselor materiale, umane si financiare;

- optimizarea structurilor in concordanta cu obiectivul firmei;

- optimizarea desfasurarii altor procese economice;

- marketingul asigura elemente de fundamentare, criterii de evaluare si optiune, promovarea tehnica de rationalitate a activitatii.

11. Dupa obiectul cercetarii de marketing sunt:

- cercetare exploatata (studii pilot, laborator), descriptive, explicative, predictive.

 

12. Capacitatea pietei este data de:

- volumul ofertei;

- volumul cererii;

- volumul tranzactiilor incheiate;

- cota de piata;

- numarul de consumatori;

- numarul de clienti ai intreprinderii.

13. Factorii exogeni pentru desemnarea economiei de piata:

a. Dinamica pietei- dezvoltare- stagnare- reducere;

b. Gradul de segmentare- diferentiata- nediferentiata;

c. Ritmul schimbarilor- activa- adaptiva- pasiva;

d. Exigenta pietei- ridicate- medii- reduse;

e. Nivelul competitiei- ofensiva- defensiva.

Factorii endogeni: resursele, posibilitatile intreprinderii, potential, capacitatea productiei umane, financiare.

15. Care sunt principalele cai de dezvoltare ale pietei intreprinderii si in ce constau ele:

a. Calea extensiva presupune atragerea unor noi cumparatori pentru produsele intreprinderii, fie din randul non cumparatorilor relativ fie din randul clientilor unor intreprinderi concurente;

b. Calea intensiva - cresterea cumparatorilor pe unitate de consum; cunoaste limite cand este vorba de cerinte fiziologice.

16. Enumerati indicatorii capacitatii pietei:

a. Indicatori ce caracterizeaza conjunctura mondiala: PNB, produs industrial, gradul de utilizare a fortelor de productie, investirea de capital, consum, comert.

B. Indicatori specifici: productia (oferta nivelul dobanzilor), consumul (cererea, cererea de capital), importul/exportul, volumul si structura tranzactiilor.

C. Indicatorii pietei monetar financiare.

D. Indicatorii pietei de transporturi (intrari/iesiri, mijloace de transport)

17 Mediul politic este dat de:

Structura societatii, clase sociale, fortele politice si raporturile dintre ele, gradul de implicare al statului in economie, gradul de stabilitate al climatului politic intern. - poate fi factor stimulativ sau restrictiv.

18 Definiti strategia de marketing:

Este un ansamblu de principii, politici si proceduri necesare orientarii politicii de marketing.

19. Reusita strategie de marketing depinde de:

Realismul ei - gradul de fungamentare- eficienta mijloacelor depuse in miscare.

20. Definiti tactica de marketing:

Este modalitatea de punere in practica a strategiei care implica actiuni practice prin care intreprinderea isi pune in valoare potentialul.

 

21. Care sunt formele strategiei fata de nivelul competitiei

- strategie ofensiva;

- strategie defensiva.

22. Enumerati tipurile de strategii de piata in functie de atitudinea intreprinderii fata de structura intreprinderii:

- strategie nediferentiata;

- strategie diferentiata;

- strategie concentrata.

23. Enumerati tipurile de strategie de piata ce pot fi adaptate in functie de atitudinea intreprinderii fata de schimbarile sociale:b

- strategie activa;

- strategie adaptiva;

- strategie pasiva.

24. Ce relatie exista intre politica de marketing si strategia de marketing?

Ea reprezinta nucleul politicii de marketing, putand fi strategie de piata, de produse, de preturi. Politica de marketing incorporeaza un set de strategii in functie de elementul vizat. Ea se materializeaza intr-un ansamblu unitar coerent de strategii si tactici, de programe concrete de actiuni politicii de marketing transferand optica de marketing intr-un comportament manifest, asigura punerea in miscare a functiei de marketing. Atingerea de catre intreprindere a obiectivelor pe care si le-a propus.

25. Definiti politica de marketing

Este un ansamblu coerent de componente specifice care pot fi politici de productie, de dezvoltare, de aprovizionare, financiare, inscriindu-se intr-un cadru de preferinte si anticipatii.

26. Componentele produsului (sau care este definitia produsului)

a. Componente corporale;

b. Acorporale;

c. Comunicarea referitoare la produs;

d. Imaginea produsului.

27. Activitatea politicii de produs:

a. Cercetarea produsului;

b. Inovarea lui;

c. Modelarea;

d. Asigurarea legala a produsului.

 

55. Marca este bunul cel mai de pret al intreprinderii, in ce fel?

Perceptibilitate, distinctie, putere de evocare, personalitate, capacitate memorizare.

 

28. Definiti gradul de criterii pentru introducerea in fabricatie a unui produs:

a. Criterii tehnice - au in vedere in primul rand performantele noului produs iar in al doilea rand existenta resurselor;

b. Criterii economice/financiare: au in vedere 2 conditii: - noul produs sa se incadreze in consumurile specifice in nivelul de rentabilitate; - daca firma dispune de resurse financiare pentru elaborarea de noi tehnologii, de forte de munca;

c. Criterii de marketing, daca noul produs corespunde pietei, sa pastreze imaginea pietei, cerintelor ca noutate, accesibilitate de pret, diferentierea fata de oferta existenta- daca piata permite exprimarea ciclului de piata, de noi secmente castigate.

29. Produl in viziunea lui Philip Kothler contine 5 nivele, care sunt?

Nucleul produsului, produsul, produsul asteptat, produsul global/metaprodusul, produsul potential.

30. Etapele introducerii in fabricatie a unui produs:

- prospectarea pietei;

- cercetarea fundamentala privind continutul produsului;

- cercetarea tehnologica;

- crearea noului produs;

- obtinerea prototipului;

- testarea tehnica;

- testarea de accesibilitate;

- omologarea;

- contractarea;

- distribuirea;

- promovarea vanzarilor;

- lansarea pe piata;

- controlul si urmarirea in consum a produsului.

31. Principalele obiective ale strategiei de produs:

- consolidarea pozitiei produsului;

- cresterea gradului de patrundere;

- sporirea gradului de raspandire pe piata;

- diferentieirea fata de produsele similare;

- o mai buna pozitie in cadrul gamei si cresterea cotei de piata.

32 Etapele difuzarii pe piata a unui nou produs:

- lansarea - stabilirea perioadei de lansare (corelata cu specificul produsului);

- fixarea zonei teritoriale;

- alegerea canalelor de distributie;

- pregatirea pietei (expozitii);

- alegerea metodei de comunicare, difuzare (etapele vanzarii);

- etapa de cumparare, de incercare;

- etapa de acceptare sau respingere.

 

33. Care sunt factorii pietei produsului:

- categoria de nevoi;

- gradul de accesibilitate al produsului;

- varsta produsului;

- calitatea activitatii de desfacere;

- politica economica a statului cu instrumente specifice (taxe, subventii, impozite)

34. Formulati exemple de concurenta neloiala:

- folosirea mijloacelor necinstite;

- denigrarea concurentilor;

- concurenta parazitara - ilicita - dumping.

35. Pretul in viziunea de marketing:

Reprezinta o variabila pe deplin controlabila cu o pondere apreciabila in mixul de markering aflandu-se in stransa legatura cu produsul, fiind unul din elementele acorporale ale produsului.

36. Functiile pretului:

Instrumente de masura si calcul, mijloc de comunicare a intreprinderii cu exteriorul, parghie economica a statului, a agentiilor economici.

37. In stabilirea nivelului preturilor intreprinderea se poate orienta dupa criteriile:

- criteriul dominant - preturi (inalte, moderate, joase)

- pentru orientare: a. Costuri (marginal, programul rentabilitatii); b. Concurenta, pret (strategia imitativa, diferentiata); c. Cerere;

39. Enumerati formele prin care se materializeaza strategiile de pret:

- nivelul pretului;

- gradul de diversificare sortimentala;

- gradul de mobilitate al preturilor (modificarea lor intr-un numar mic sau mare de etape; pret psihologic.

40. Strategii de preturi:

- componente (distribuire si promovare) - optiuni strategice- coordonate = va reflecta sau influenta sau presiunea factorilor externi = costuri interne = optiunile intreprnderii in domeniul produsului = obiective si limite ale strategiei de piata = starategia/ un compromis intre dorinte si posibilitati= strategie conditionata de posibilitati = obiectivele intreprinderii in functie de strategia de piata = raporturile cu celelalte componente.

41. Ce este mixul de marketing:

este instrument de promovare a politicii de marketing, o imbinare a celor 4 componente (produs, pret, distributie, promotional), sarcina, reuniunea celor 4 componente in programe care sa reflecte activitati de ansamblu ale intreprinderii. Nici una din componente nu are succes fara ajutorul celeilalte.

 

 

43. Enumerati tipuri de decizii de marketing:

a. Dupa natura obiectivelor urmarite: decizii strategice, tactico/operationale;

b. Dupa componenta marketingului mix: complexe, specializate;

c. Dupa metodologirea de elaborare: repetitive, nerepetitive;

d. Dupa numarul deciziilor: individuale, colective.

44. Ce este programul de marketing:

Este un plan desfasurat, alcatuit din ansamblul de activitati care vizeaza atingerea unui obiectiv, un instrument al conducerii pentru punerea in valoare a resurselor de care depinde intreprinderea.

46. Ce se urmareste prin programul de marketing:

- asigurarea materiilor prime, a tehnologiilor, a bazei materiale, personalului necesar, fondurile necesare, stabilirea preturilor, canalele de distributie, actiuni promotionale.

48. Ce este distributia si care sunt principalele sale fluxuri?

Distributia este ansamblul operatiilor care marcheaza trecerea succesiva a marfurilor de la un agent de piata la altul, pana la intrarea lor definitiva in consumatie, - finalizeaza activitatea economica, - face legatura intre productie si consum, - recupereaza fondurile investite.

Activitati de distributie graviteaza in jurul urmatoarelor functii principale definite de P. Kotler:

1. culegerea informatiilor necesare programarii, planificarii si realizarii schimbului;

2. elaborarea si transmiterea mesajelor si tehnicilor promotionale;

3. negocierea, respectiv incheierea de acorduri privind conditiile de schimb;

4. preluarea comenzilor adresate de catre fabricant clientilor corespunzator cerintelor acestora;

5. finantarea stocurilor necesare schimburilor;

6. asumarea, respectiv suportarea riscului legat de operatiunile de distributie;

7. facturarea si decontarea operatiunilor de distributie;

8. transferul de proprietate de la producator la beneficiar respectiv consumator;

9. transportul, depozitarea si conservarea marfi pe intreg circuit al distributiei.

49. Ce este logistica (distributia fizica)

Reprezinta un complex de activitati prin care se asigura circuitul produselor si al servisiilor de la producator la consumator sau utilizatorul final

50. Ce exprima lungimea canalului de distributie, latimea, adancimea lui?

A. lungimea canalului este numarul de verigi prin care circula marfa de la producator la consumator ( numarul de verigi, de etape si nu de distanta dintre producator si beneficiar pe care o parcurge produsul ).

Ex. Un produs poate merge direct la consumator, avem de-a face cu un canal scurt. Alt produs livrat in aceeasi localitate cu intreprinderea producatoare dar care circula prin 2-3 intermediari => pargurge un canal lung. In raport cu aceasta dimensiune avem de-a face cu canale directe si canale cu intermediari. De regula prin canalele directe circula serviciile care nu cunosc intermediari. Canalele cu intermediari pot fi scurte sau lungi in functie de numarul intermediarilor. De regula prin canalele scurte circula mijloacele de productie. Prin canalele lungi circula de regula bunurile de consum, aceste canale fiind uneori foarte lungi.

B. latimea canalului se refera la numarul unitatilor prin care se asigura distributia unui produs. Latimea este mai mica pentru mijloacele de productie si mai mare pentru bunurile de consum ( marfurile ).

C. adancimea canalului arata cat de aproape este distribuitorul de consumator. Intalnim 2 situatii: unele produse sunt duse la domiciliul consumatorului ( prin corespondenta, prin casele de comenzi ), alte produse sunt bunuri pentru productie care se afla la distante apreciabile fata de locul de consum.

51. Care sunt dimensiunile canalului de distributie.

Lungimea canalului - latimea canalului - adancirea canalului

52. Strategia distributiei

Strategiile distributiei reprezinta un sistem de optiuni, un set de optiuni. Strategiile distributiei acopera o arie larga, ea vizeaza alegerea canalelor, alegerea formelor de distributie din punct de vedere al amploarei distributiei, gradul de participare al firmei la procesul de distributie, gradul de control al distributiei, gradul de elasticitate al aparatului din activitatile de distributie, logistica marfurilor.

1. Alegerea canalelor – in functie de natura produselor care fac obiectul distributiei, mijloacele de transport sau bunurile de consum, strategia poate opta sau poate alege distributia directa respectiv producator-beneficiar.

2. Alegerea formelor de distributie – intalnim 3 feluri: distributie selectiva, distributie extensiva si distributie exclusiva.

3. Gradul de participare al firmei in procesul distributiei – intreprinderea poate gasi in activitatea de difuzare a productiilor, distributie prin aparatul propriu sau exclusiv prin intermediari si pote adopta si varianta folosirii atat a aparatului propriu cat si a intermediarilor.

4. Gradul de control asupra distributiei are un vedere un control total sau un control partial. Acest control poate fi un control ridicat, mediu sau scazut.

5.Gradul de elasticitate se refera la retetele de distributie prin formele de comercializare pe care le practica.

6. Logistica marfurilor – strategia se refera la alegerea celor mai eficiente cai de transport, depozitare, stocare, aprovizionare, etc.

 

53. Care sunt activitatile cuprinse in categoria de promovare a vanzarilor?

- reduceri de preturi;

- concursuri publicitare;

- publicitate la locul vanzarii;

- mrchandisingul;

- cadouri promotionale.

54. Ce conditii trebuie sa indeplineasca activitatea promotionala pentru a fi eficienta?

- sa fie suficient de puternica; - sa fie credibila.

- sa prezinte autoritatea necesara fata de utilizator;

- sa fie atragatoare si usor de selectat din multitudinea de informatii;