Progresia biaritmetica


Progresile biaritmetice

I)Definitie:
Se conidera progresia aritmetica de ratie si si . Succesiunea se numeste progresie biaritmetica de ratii si .Din definitia de mai sus rezulta termenii progresiei biaritmetice de ratii si si relatiile prin care sunt dedusi:

II) Termenul general al unei progresii biaritmetica


Din cele deduse mai sus rezulta ca termenul general al progresiei mentionate este:


III) Suma termenilor unei progresii biaritmetice


Fie o progresie biaritmetica cu ratiile ri


IV)Aplicatii


1).Sumele , , ale primilor termeni ai unei progresii aritmetice cu termeni, formeaza o progresie biaritmetica.


Fie cu ratria , si

daca si


cu si ratiile progresiei biaritmetice
EXEMPLU:

Fie cu termenul general si ratia


unde si
2. Patratele termenilor unei progresii aritmetice formeaza o progresie biaritmeticaFie cu ratia sidaca si                                                                                   cu ratiile si
EXEMPLU:

Fie o progresie aritmetica cu ratia si cucu ratiile si


3.Produsele termenilor de acelasi rang a doua progresii aritmetice cu acelasi numar de termeni formeaza progresie biaritmetica.


Fie de ratie si de ratie


daca si


cu ratiile siEXEMPLU:

Fie de ratie si;

de ratie si

cu ratiile si


4.Sumele termenilor de acelasi rang a doua progresii biaritmetice cu acelasi numar de termeni formeaza o progresie biaritmetica


Fie cu ratiile si

cu ratiile sidaca si


                           


cu ratiile si


5.Diferentele termenilor de acelasi rang a doua progresii biaritmetice cu acelasi numar de termeni formeaza o progresie biaritmetica.


Fie cu ratiile si

cu ratiile sidaca si

                   

cu ratiile si6.Daca este o progreseie biaritmetica , atunci , sunt termenii unei progresii aritmeticedaca
cu ratiaBIBLIOGRAFIEArticolul "Progresii biaritmetice" de Traian Mada -Timisoara