Formule Trigonometrie pentru sinus, cosinus, tangenta si cotangenta referatFormule pentru sinus, cosinus, tangenta si cotangenta


Formule pentru sin(a+b), cos(a+b), sin(a-b), cos(a-b) ;


cos (a - b) = cos a * cos b + sin a * sin b

cos (a + b) = cos a * cos b - sin a * sin b

sin (a - b) = sin a * cos a - sin b * cos b

sin (a + b) = sin a * cos a + sin b * cos b

sin (- x) = cos x

cos (- x) = sin x

tg (a + b) =

tg (a - b) =

Formule pentru dublul unui unghi


sin 2x = 2 sin x cos x

cos 2x = cos2x - sin2x

cos 2x = 1 - 2 sin2x

cos 2x = 2 cos2x - 1

tg 2x =

ctg 2x =
Formule pentru jumatatea unui unghi


sin =

cos=

tg=

tgKmeleonu - clasa IX-D mate-info, Liceul Teoretic "St. L, Roth", Medias