Probleme de Statistica Matematica referatELEMENTE DE STATISTICA MATEMATICAElemente de Statistica Matematica


Statistica matematica se ocupa de gruparea, analiza si interpretarea datelor referiotare la un anumit fenomen precum si cu unele previziuni privind producerea lui viitoare.Populatia statistica este orice multime definite de obiecte de aceeasi natura. Elementele unei populatii se numesc unitati statistice sau indivizi. Numarul de elemente care constituie populatia se numeste volumul populatiei.

Caracteristica (sau variabila statistica) a populatiei trasatura comuna tuturor unitatilor (indivizilor) populatiei. Caracteristica poate fi cantitativa sau calitativa.

Caracteristicile cantitative pot fi discrete (sau discontinue) daca variabila statistica ia valor finite sau continue daca variabila poate lua orice valoare dintr-un interval finit sau infinit.

Numarul tuturor indivizilor unei populatii se numeste efectivul total al acelei populatii.

Se numeste frecventa absoluta a unei valori x a caracteristicii, numarul de unitati ale populatiei corespunzatoare acestei valori.

Se numeste frecventa relativa a unei valori xi a caracteristicii raportul dintre frecventa absoluta ni a valorii xi si efectivul total al populatiei.


Elemente Caracteristice ale unei Serii Statistice


  1. Media

Se numeste media caracteristicii x numarul:

  1. Mediana

Mediana este o valoare astfel incat jumatatea valorilor ale esantionului sunt mai mici sau egale cu si cealalta jumate a valorilor sunt mai mari sau egale cu

  1. Modulul

Prin modulul (sau dominanta) unei serii statistice se intelege valoarea caracteristicii corespunzatoare cele mai mari frecvente daca valorile caracteristicii sunt discrete si valoarea centrala a clasei corespunzatoare celei mai mari frecvente daca variabila este continua.

  1. Dispersia

Numarul v se numeste dispersia valorilor esantionului.

Numarul  se numeste abaterea mediei patratelor.


Problema 1


Un profesor isi ia din catalogul unei clase mediile la matematica pe semestrul trecut in vederea unor prelucrari statistice. Acestea sunt: 6, 7, 7, 5, 9, 8, 4, 10, 7, 5, 6, 6, 7, 8, 4, 4, 6, 5, 8, 6, 7, 5, 6, 9, 7.

Sa se completeze un tabel care contine rubricile: Nota, Frecventa absoluta, Frecventa relativa, Frecventa Cumulata. Realizati reprezentarea in batoane si poligonul frecventelor.

Folosind datele din tabel precizati:

a.      Cati elevi au note mai mici decat 5? Indicati procentul lor.

b.     Cati elevi au note intre 5 si 7? Indicati procentul lor.

c.      Cati elevi au note intre 7 si 10? Indicati procentul lor.

d.     Reprezentati aceste date printr-o diagrama in forma unui disc, cu a), b), c) indicate prin sectoare ale cercului.

Determinati media aritmetica, mediana, dispersia si abaterea mediei patratice.
2) a. 3 elevi au note sub 5. Acestia reprezinta 12%.

b. 10 elevi au note intre 5 si 7. Acestia reprezinta 40%.

c. 12 elevi au note intre 7 si 10. Acestia reprezinta 48%.

3) Media aritmetica = (4*3+5*4+6*6+7*6+8*3+9*2+10)/25=6.48

Mediana = 7

Dispersia = 2.48 (calculate tabelar)

Abaterea = 1.57


Problema 2


In cadrul laboratorului de matematica aplicata se considera aruncarea simultana a doua zaruri de cate doi elevi si se inregistreaza suma punctelor obtinute pe cele doua zaruri. Se arunca zarurile de 30 de ori. Completati un tabel care contine urmatoarele coloane: Suma obtinuta, Frecventa absoluta, Frecventa relativa, Frecventa cumulata crescatoare. Alcatuiti diagrama in batoane. Calculati media, dispersia si abaterea mediei patratica.
Media = 7,033333333

Dispersia = 8,165567

Abaterea = 2,857545
Problema 3


La examenul de bacalaureat, cei 500 de elevi ai unui liceu au obtinut la proba de matematica rezultatele din tabelul alaturat. Sa se alcatuiasca histograma si poligonul frecventelor. Calculati media, dispersia si abaterea mediei patratica.