Aprofundare referat

PROIECT C.D.S.

FILIERA: teoretica

PROFIL: real

SPECIALITATEA: matematica

DURATA: 1 an

NUMAR ORE PE SAPTAMÂNA: 1 ora 49319ekb92kcf7y

TITLUL: matematica

TIPUL: aprofundare

CLASA: a IX-a

ARGUMENT

 

Cu ocazia testarii elevilor veniti in clasa a IX-a s-a constatat ca unii dintre ei au lacune in cunostintele de matematica de gimnaziu, cunostinte necesare pentru intelegerea materiei care va urma. Totodata, ei provin din scoli diferite, deci anumite notiuni au fost tratate la nivel diferit. Totusi ei trebuie sa faca fata in continuare cerintelor impuse de programa de liceu.Ca atare, se impune cu necesitate existenta unui numar suplimentar de ore de matematica, necesar pentru a veni in ajutorul elevilor. Totodata, trebuie avut in vedere ca matematica este obiect de bacalaureat, iar pregatirea pentru un astfel de examen nu se poate face in ultima clipa.

Pe de alta parte, programul zilnic al elevilor este destul de incarcat, deci ar fi recomandabil ca o mare parte din cunostinte sa fie fixate inca din clasa.

Nu trebuie uitate nici particularitatile de varsta ale elevilor, pentru a evita suprasolicitarea fizica sau psihica a acestora.

Ei trebuie ajutati sa invete, sa inteleaga un obiect atat de abstract, sa-l poata folosi ca instrument de lucru in cadrul altor discipline.

 

SUGESTII METODOLOGICE

 

- folosirea unor criterii de comparare si clasificare pentru descoperirea unor proprietati;

- folosirea unor exemple ca punct de plecare pentru intocmirea, clasificarea sau justificarea unor notiuni;

- stimularea muncii independente;

- stimularea activitatii pe grupe;

  • initierea si realizarea creativa a unor investigatii

  • stimularea studiului individual

 

MODALITATI DE EVALUARE

 

  • frontala, individuala, prin munca independenta diferentiata sau prin exercitii la tabla, teste, lucrari scrise, referate

 

Obiective de referinta
Continuturi
1. Sa utilizeze limbajul logicii matematice si sa aplice in contexte variate tipuri de rationamente logice, implicand reducerea la absurd, inductia, deductia
1. Elemente de logica matematica
- Operatii logice, corelate cu operatii si relatii cu multimi
- Inductia matematica
1. Sa cunoasca si sa clasifice numerele reale dupa criterii date
2. Sa determine conditii de operare cu numere reale si sa foloseasca regulile de operare in R
3. Sa estimeze rezultatul unui sir de operatii si sa aproximeze un numar real
2. Operatii cu numere reale
- Puteri. Radicali .
- Aproximari
1. Sa utilizeze ecuatii si inecuatii in modelarea unor situatii concrete si sa aplice reguli de operare care conserva solutiile acestora
3. Rezolvari de ecuatii
  • Ecuatii de gradul I, II, irationale.
  • Inecuatii de gradul I.
1. Sa opereze cu functii reprezentate in diferite moduri si sa caracterizeze calitativ aceste reprezentari
4. Functii: definitie, proprietati, exemple, grafice
- Functia de gradul I, II
- Inecuatii
- Sisteme
1. Sa utilizeze calculul vectorial si trigonometric in rezolvarea unor probleme de geometrie calitativa si metrica plana
5. Paralelism si calcul vectorial in plan
1. Sa realizeze conexiuni si transferuri intre domeniile studiate din matematica
6. Relatii metrice in plan, utilizand elemente de trigonometrie

 
 

BIBLIOGRAFIE

 

  1. Matematica (manual pentru clasa a IX-a) C. Nita, C. Nastasescu s.a.

  2. Matematica (manual pentru clasa a IX-a) M. Ganga

  3. Culegere de probleme - C. Nita, C. Nastasescu s.a.

  4. Culegere de probleme de algebra, trigonometrie, geometrie C. Scheider s.a.

 

 

Intocmit:

Prof. CRISTINA RUSU-MARIAN

 

Copyright © Contact | Trimite referat