PROGRESII GEOMETRICE Teoreme Aplicatii, si PROGRESII ARITMETICE referatPROGRESII  1. SIRURI    

Definitie: O functie definita pe multimea IN* a numerelor naturale nenule cuvalori intr- o multime E se numeste sir de elemente ale multimii E


Moduri de definire a unui sir: Sirul este un caz particular de functie, de aceea

modurile de definire a unei functii se aplica si pentru definirea unui sir


a)     Siruri definite descriptive

De exemplu, sirul (dn) definit prin: d1=1, d2=11, d3=111, ., dn=11.1, .

Acesr sir se poate descrie astfel: fiecare termen al sau se scrie cu ajutorul cifrei 1 si numarul cifrelor este egal cu rangul termenului sirului.


b)     Siruri definite cu ajutorul unei formule care permite sa se gaseasca orice termen al sirului

De exemplu, sirul (bn) astfel incat pentru fiecare n, bn este dat de formula:

bn= n2- n +1

Formula care exprima fiecare termen al sirului cu ajutorul rangului sau n, se numeste formula termenului al n- lea al sirului.


c)     Modul recurent de definire a unui sir

De exemlu sirul (bn) astfel incat b1=1, b2=2, bn+2 = bn + bn+1, pentru n

Cunoscand primii doi termeni b1, b2 ai sirului si formula putem sa gasim orice termen al acestui sir: b3 = 1+2 =3, b4 = 2+3 = 5 .

O formula care exprima orice termen al sirului, de la un rang oarecare, prin precedentii, se numeste recurenta. Printr- un mod recurent de definire a unui sir indicam, de obicei:

primul termen al sirului

formula care permite sa se defineasca orice termen al sirului cu ajutorul termenilor precedenti cunoscuti.


2. PROGRESII ARITMETICE


Definitie: Un sir de numere in care fiecare termen, incepand cu al doilea, se obtine din cel precedent prin adaugarea aceluiasi numar.


Exemplu: Fie sirul (an), adica   a1, a2, a3, ., an, . ,

astfel incat a1 = 3 si a n+1 = an + 2, pentru n 1. Deci a1 = 3, a2 = 3+2 = 5,

a3 = 5+2 = 7, a4 = 7+2 = 9 etc.


a1, a2, a3, ., an, .   este o progresie aritmetica daca, pentru orice k 1, avem

a k+1 = ak + r               unde r este un numar constant pentru sirul dat.


Intr- o progresie aritmetica diferenta dintre orice termen si predecesorul sau este egala cu acelasi numar r.

Numarul r se numeste ratia progresiei aritmetice.

Progresia aritmetica (an) este complet determinata daca se cunosc primul termen a1 si ratia r.

Se spune ca numerele a1, a2, a3, ., an sunt in progresie aritmetica daca ele sunt termenii consecutivi ai unei progresii aritmetice.


Teorema 1.

Orice termen al unei progresii aritmetice a1, a2, ., a n-1, a n, a n+1, ., incepand cu al doilea este media aritmetica a termenilor vecini lui.

Reciproca:

Daca un sir de numere are proprietatea ca fiecare termen al sau,

incepand cu al doilea, este media aritmetica a termenilor vecini lui,atunci acest sir este o progresie aritmetica.


Formula termenului general al unei progresii aritmetice:

Fie a1, primul termen al progresiei aritmetice si r ratia sa

Atunci a2 = a1 + r,

a3 = a2 + r = (a1+r) + r = a1 + 2r,

a4 = a3 + r = (a1+2r) + r = a1 + 3r s.a.m.d
Teorema 2.

Termenul general al unei progresii aritmetice este dat de formula: an= a1+(n-1)rFormula sumei primilor n termeni ai unei progresii aritmetice

Fie (an) o progresie aritmetica de ratie r si fie Sn suma primilor n termini ai sai, adica: Sn = a1 + a2 + a3 = . + a n-1 + an

Numerele a1, a2, a3, ., a n-1, an sunt in progresie aritmetica


Teorema 3.

Fie numerele a1, a2, a3, ., a n-1, an in progresie aritmetica. Atunci:


ak + a n-k+1 = a1 + an

Suma oricaror doua numere egal departate de numerele extreme este egala cu suma numerelor extreme.


Suma primilor n termini ai unei progresii aritmetica este egala cu produsul dintre semisuma termenilor extremi ai sumei si numarul termenilor sumei.
PROGRESII GEOMETRICE


Definitie: Un sir de numere al carui prim termen este nenul, iar fiecare termen al sau, incepand cu al doilea, se obtine din cel precedent prin inmultirea cu un acelasi numar nenul.

Exemplu: un sir de numere b1, b2, b3, ., bn, .(b1 0)

Este o progresie geometrica daca, pentru orice k 1, avem b k+1 = bk q, unde q 0 este un numar constant pentru sirul dat.

Intr-o progresie geometrica catul dintre orice termen si predecesorul sau este egal cu acelasi numar q.

Numarul q se numeste ratia progresiei geometrice.

Progresia geometrica (bn) este complet determinata daca se cunosc primul termen b1 si ratia q.

Numerele b1, b2, b3, ., bn sunt in progresie geometrica daca ele sunt termenii consecutive ai unei progresii geometrice.


Teorema 4.

Orice termen al unei progresii geometrice cu termini pozitivi

b1, b2, ., b n-1, bn, b n+1, .,

incepand cu al doilea, este media geometrica a termenilor vecini lui.

Pentru orice n 2, bn =√ b n-1 b n+1


Reciproca: Daca un sir de numere cu termeni pozitivi are proprietatea ca fiecare termen al sau, incepand cu al doilea, este media geometrica a termenilor vecini lui, atunci acest sir este o progresie geometrica.


Formula termenului general al unei progresii geometrice

Fie b1 primul termen al progresii geometrice si q ratia sa. Deducem:

b2 = b1 q,

b3 = b2 ·q = (b1·q)· q = b1·q2,

b4 = b3 · q = (b1 · q2) · q = b1 · q3 s.a.m.d.


Teorama 5.

Termenul general al unei progresii geometrice este dat de formula: bn= b1 · q n-1


Formula sumelor primilor n termini ai unei progresii geometrice

Fie (bn) o progresie geometrica de ratie q si fie Sn suma primilor n termini ai sai:

Sn = b1 + b2 + b3 + .+ b n-1 + bn

Numerele b1 , b2 , b3 ,., b n-1 , bn sunt in progresie geometrica. Ca si pentru numere in progresie aritmetica, pentru numerele b1 , b2 , b3 ,., b n-1 , bn , care sunt in progresie geometrica, are loc o relatie analoaga: bkb n-k+1 = b1bn

Produsul oricaror doua numere egal departate de numerele extreme este egal cu produsul numerelor extreme.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani