Patratul unui binom, trinom, Produsul sumei prin diferenta referat
Produsul sumei prin diferenta


(a + b) ( a - b ) = a² - b²


Patratul unui binom


( a + b )² = a² + 2ab + b² ; ( a - b ) = a² - 2ab + b²
Patratul unui trinom


( a + b + c )² = a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc


Cubul unui binom


( a + b )³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³ ; ( a - b )³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³


Suma si diferenta a 2 cuburi


a³ + b³ = ( a + b ) ( a² - ab + b² ) ; a³ - b³ = ( a -b ) ( a² + ab + b² )[CLI1] FORMULE


Produsul sumei prin diferenta


(a + b) ( a - b ) = a² - b²


Patratul unui binom


( a + b )² = a² + 2ab + b² ; ( a - b ) = a² - 2ab + b²


Patratul unui trinom


( a + b + c )² = a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc


Cubul unui binom


( a + b )³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³ ; ( a - b )³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³


Suma si diferenta a 2 cuburi


a³ + b³ = ( a + b ) ( a² - ab + b² ) ; a³ - b³ = ( a -b ) ( a² + ab + b² )


[CLI2] 

Formule de transformare a sumelor in produse

( se folosesc in cazul logaritmilor)sin a + cos b = 2 sin a + b . cos a - b

2 2


sin a - sin b = 2 sin a - b . cos a + b

2 2


cos a + cos b = 2 cos a + b . cos a - b

2 2


cos a - cos b = -2 sin a + b . sin a - b

2 2


Formulele unghiului pe jumatate


sin a= 1 - cos a cos a= 1 + cos a tg a= 1 - cos a

2 2 2 2 2 1 + cos a


2 tg a 1 - tg² a

sin a= _____2_ cos a = _______2_ tg a = sin a

1 + tg² a 1 + tg² a 1 + cos a

2 2
 [CLI1]

 [CLI2]