Teorema lui Rolle, Enunt, Demonstratie, Cazuri, Aplicatii referatTEOREMA LUI ROLLEEnunt: Fie f:[a,b] R ,a<b o functie continua pe interva-

lul inchis [a,b],derivabila pe intervalul deschis (a,b) si astfel incat f(a)=f(b).Atunci exista cel putin un punct cI(a,b) ast-

fel incat f '(c)=0.


Demonstratie:Fie m=inf f(x)

M=sup f(x) xI[a,b]


Cazul I

M>f(a)=f(b)

OBS! Toate conditiile din teorema lui Rolle sunt necesare.

Daca se renunta la una din conditii atunci teorema nu mai este valabila.


APLICATIISa se studieze aplicabilitatea T.Rolle pentru functiile:

1)f:[-1,1] R


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani