Caria dentara Elmex si cariile dentare referat


REZULTATE ALE FLUORIZARII LOCALE CU ELMEX

LA PRESCOLARI


Frecventa ridicata a cariei dentare la varste tot mai mici impune necesitatea extinderii mijloacelor de profilaxie. Printre acestea , fluorizarea , sub oricare din formele de administrare cunoscute , continua sa dovedeasca una dintre metodele cele mai eficiente
Datele din literatura ,7 , 8 ) atesta faptul ca aplicarile topice de fluor , sunt in masura sa reduca procentul cariei dentare cu 40 – 50 % .

Multe din cercetarile ultimilor ani , s-au axat insa pe tehnici de autoadministrare a fluorului in colectivitati de copii. Dintre cele mai economice procedee s-au dovedit periajele si clatirile cu solutii fluorurate , 6 ).

Utilizarea periajelor cu paste , geluri , solutii de fluor , de cateva ori pe an , ar reduce caria cu 20% ( 4 ). Concomitent cu avantajul fluorizarii , copiii deprind si o tehnica corecta de periaj. Ne-am oprit asupra acestei metode , verificand actiunea periajului cu solutie Elmex la copii prescolari , incepand cu grupa mica si continuand pe toata durata cuprinderii in colectivitate.

Metodologie

Au fost luati in studiu un numar de 200 copii in varsta de trei ani ( grupele mici ), constituindu-se doua loturi :

Lotul I - martor

Lotul II - experimental

Toti copiii au fost urmariti timp de trei ani , pe baza unei foi de observatie special concepute, care a permis notarea fiecarei suprafete afectate si gradul acestei afectari , precum si alti parametrii. Pentru lotul experimental s-au preconizat doua serii de fluorizari pe an, ( in lunile noiembrie si mai ) , a cate 4 sedinte fiecare , la interval de o saptamana. Deci fiecare copil trebuia sa beneficieze de 8 periaje pe an . Datorita faptului ca prezenta copiilor a inregistrat mari fluctuatii , dezideratul a fost atins la un numar mic de copii, majoritatea beneficiind in medie de 4 fluorizari pe an, cu variatii intre 3 si 6.

Avand in vedere varsta abordata , cu dificultatile inerente de colaborare , fiecarui copil

i-am efectuat un periaj atent cu periuta si pasta de dinti prezentate in gradinite , dupa care, pe periuta uscata cu prosopul individual s-au aplicat 5-6 picaturi de solutie Elmex, facandu-se un nou periaj timp de 2-3 minute , fara a fi urmat de clatire , ci doar de indepartarea spumei rezultate de pe buze.

Atat la inceputul actiunii , cat si la intervale de 6 luni inaintea reluarii seriei de fluorizari , am inregistrat in fisa individuala , asa cum am amintit , toate suprafetele dentare afectate. Pe baza datelor consemnate am calculat indicii de intensitate ai cariei pe suprafata (mdf/s)si am urmarit evolutia lor comparativ la cele doua loturi.


Rezultate si discutii

Dupa cum reiese din tabel si grafic , la inceputul studiului , cele doua loturi egale numeric au prezentat indici mdf/s apropiati ca valori ( 0,9% lotul I martor si 1,14% lotul II experimental.) Pe parcurs , numarul copiilor cuprinsi in studiu s-a redus inegal , ramanand relativ mic pentru loturile finale. Totusi compararea indicilor mdf/s ( procentul suprafetelor dentare cariate sau obturate )la anumite intervale , ( lunile noiembrie ale anilor 1992 , 1993 , 1994 )evidentiaza pregnant eficienta metodei. Daca la lotul martor indicele de intensitate a cariei , mdf/s , a avut o evolutie puternic ascendenta de la 0,9% in 1992 la 3,86 % in 1993 si 5,07 % in nov. lotul fluorizat desi a prezentat si el o crestere a intensitatii cariei in acelasi interval aceasta este semnificativ mai mica fata de lotul martor ( de la 1,14% la 1,67% si respectiv 1,98% )

Calculand procentul mediu annual de suprafete noi cariate , aceasta este de cinci ori mai mare la lotul martor fata de lotul fluorizat ( 2,17% la lotul martor si numai 0,42% la lotul fluorizat).


Tabel – Evolutia indicilor mdf/s la cele doua loturi :LOT1992

nr. copii        mdf/snr. copii       mdf/snr. copii        mdf/s


I  martor


100 0,9%


78 3,86%


5,07%II fluorizat


100 1,14%


85 1,67%


62 1,98%Rata cresterii anuale


I martor              2 %

II fluorizat          0 %
Datele prezentate releva faptul ca aplicarea solutiei Elmex prin periaj a dus la o diminuare neta a procentului de suprafete noi cariate . In plus am putut observa mentinerea unui procent ridicat de copii indemni de carie , dupa aceste intervale, la lotul fluorizat , stagnarea in evolutie a cariilor incipiente si reducerea numarului de carii complicate .

In concluzie putem afirma ca fluorizarea locala , sub forma de periaj , s-a dovedit un factor valoros in scaderea intensitatii procesului carios.R E Z U M A T

S-a urmarit actiunea solutiei Elmex , aplicata prin periaj dentar, la un lot de copii prescolari , comparativ cu un lot martor. Valoarea indicilor mdf/s calculati la anumite intervale , la cele doua loturi , dovedeste o crestere nesemnificativa a procentului de suprafete noi cariate la lotul fluorizat , in timp ce la lotul martor cresterea este vertiginoasa.

B I B L I O G R A F I E


Chow l. si colab. – J. Dent. Res. 59, 8, 1447 – 1452.

Firu P., Zarnea Livia - Stomatologie Infantila , Ed. Med. Buc. 1973.

Grivu ov. Si colab. - Rev. Stomat. Buc. 1983, 3, 221- 225.

Horowitz A. , Horowitz H.- J. Prev. Dent. , 6, 89-94.

Kinzel W.   - Caries Res. 1976 , 10, 96-103.

Levinson A, Kelske G,Ripa L, - J. Prev. Dent 1980 , 6, 101 – 106.

Rugg – Gunn A, J, Nicholas K, - Brit. Dent . J. 1981, 150, 9-12.

Schapira M, Hristea M, Maxim A, - Rev. Stomat. Buc. 1972 , 6, 533-536.


loading...

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Scriitori romani