MUSICESCU GAVRIIL referatMUSICESCU GAVRIIL

COMPOZITOR, DIRIJOR Sl PEDAGOG
Muzician de inalta pregatire, dirijor si organi­zator de talent al uneia dintre cele mai impunatoare formatii corale care au fiintat pe pamintul Romaniei — corul Mitropolitan din Iasi —, unul dintre primii muzicologi care au patruns in esenta comorilor folclorului romanesc, excelent pedagog muzician, Gavriil Musicescu a desfasurat pe cele mai diverse planuri, o adinca opera de creatie, de promovare a valorilor artistice romanesti, de educatie muzicala. Nascut la 20 martie 1847 la Ismail, Gavriil Musicescu a facut primele studii in orasul natal. Urmeaza timp de 4 ani la Seminarul din Husi, dupa care studiaza la Conservatorul din Iasi. Dupa absolvirea Conservatorului a fost numit profesor de muzica la Ismail. Aici are ocazia de a cunoaste repertoriul coral bisericesc al clasicilor rusi. Fiind un iscusit dirijor de cor si avind serioase inclinatii spre compozitie, a fost trimis la Petersburg, unde a urmat cursurile de armonie si polifonie, intors in tara (1872), Gavriil Musicescu este numit profesor de armonie la Conservatorul de muzica din Iasi. Timp de mai bine de trei decenii, Gavriil Musicescu, cu competenta si cu exigenta, a indrumat generatiile de discipoli, instaurind o traditie de seriozitate si de autentica traire emotionala artistica in luc­rarile elaborate. La catedra a fost un zelos propagator al cintecului popular, staruind neincetat a arata studentilor calea dezvoltarii muzicii romanesti prin axarea ei pe creatia populara. Ca director al Conser­vatorului din Iasi (1901-1903), Gavriil Musicescu a initiat actiuni menite sa contribuie la educarea muzicala a publicului larg. Dezvoltarea or­chestrei Conservatorului si organizarea unor conferinte cu ilustratii muzi­cale au constituit un inceput laudabil. Din 15 ianuarie 1876 a devenit si dirijorul corului Mitropoliei din Iasi, pe care-l va conduce pina la sfirsitul vietii. Gavriil Musicescu a ridicat aceasta formatie in scurt timp la un nivel necunoscut pina atunci la noi. Pentru ansamblul acesta a scris — in afara de lucrari destinate serviciului religios (liturghii, concerte etc.) — compozitii corale laice, reprezentind prelucrari de melodii populare, impreuna cu corul a intreprins turnee remarcabile, in afara de muzica corala religioasa si laica, creatia sa cuprinde lucrari ocazionale, ca de pilda monumentala piesa corala Cu tarie inainte scrisa in 1885 cu prilejul jubileului de jumatate de veac al Academiei Mihailene din Iasi. In 1883, cu prilejul inaugurarii statuii lui Stefan cel Mare, GavriilMusicescu scrie Cintecul lui Stefan cel Mare, reluat si amplificat in zilele noastre de com­pozitorul Gheorghe Dumitrescu in opera loan Voda cel Cumplit. Prin cintecele sale, Gavriil Musicescu a fost prezent in toate manifestarile patriotice si culturale ale tarii, in septembrie 1877, cu prilejul marii intilniri de la Universitatea din Iasi, compune un inaripat mars eroic intitulat Arme, arme. Sub titlul Fiii Romaniei, marsul s-a cintat la reprezentatiile de gala in cinstea caderii Plevnei. Soldatilor romani le-a mai inchinat cintecele Moartea viteaza si Osteanul roman, pe versuri. populare. O remarcabila autenticitate artistica o demonstreaza Hora de la Plevna pe versuri de Vasile Alecsandri, Stejarul si cornul pe versuri populare, Ca un glob de aur pe versuri de Dimitrie Bolintineanu. Gavriil Musicescu a armonizat melodii populare si a publicat recenzii si studii muzicale, articole in legatura cu valoarea folclorului ca baza pentru dez­voltarea muzicii culte. Compozitorul si dirijorul Gavriil Musicescu s-a stins din viata la 8 decembrie 1903, la Iasi. Elevii sai, Ion Vidu si Timotei Popovici, veniti din Banat sa invete la Iasi, ca si Enrico Mezzetti, Al.Zirra s.a., au continuat traditia maestrului lor, imbogatind repertoriul coral romanesc cu lucrari de valoare. Traditia dirijorala a lui Gavriil Musicescu a fost continuata la Iasi de Antonin Ciolan si Vasile Popovici-Ieseanu.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani