Diferenta intre comunicarea la om si animal referatDiferenta intre comunicarea la om si animal

In lumea animalelor,dansul si etalarea sint mijloace de comunicare. Miscarile fizice care compun o etalare sint repetate pina cind  devin un ritual transmis din generatie in generatie.

Comunicarea la oameni poate avea loc nu numai prin contact mijlocit ca la animale.

Principalul mijloc de comunicare la oameni este limba iar la animale el lipseste, informatia este  transmisa prin diferite sunete si comportari a fiecarii specii in parte si dependenta de situatia in care el se afla. Comunicarea la oameni deasemenea poate fi transmisa prin imagine, pe cind aceasta la animale lipseste. Comunicind oamenii influinteaza unul asupra altuia, are loc schimbul de informatie, transmiterea cunostintelor noi ori completarea si modificarea notiunilor deja insusite, apare intelegerea reciproca. Animalele folosesc undele sonore pe cind la om ele nu sunt folosite. Animalul poate sa semnalizeze confratilor sai despre fenomenele limitate de o situatie nemijlocita ear omul poate cu ajutorul limbii sa informeze pe alti oameni despre trecut, prezent si viitor. Diferenta intre "limba animalelor" si "limba omului" determina si deosebirea in gindire. Animalele superioare poseda numai gindire practica. Ele pot reactiona numai in limitele unei situatii concrete.