Modul in care se concepe Chitanta, Bonul, Delegatia referatChitantaData.........

Am primit de la.........

Adresa: str. ...........

nr. ... bloc ... scara ...etaj

apart. .... localitatea......

judetul..............

suma de lei.......adica (in litere reprezentand............

.................

Semnatura,

Bon

Data.........

Domnul(a).......domiciliat(a)

in orasul(comuna).........

str. ....... nr. ... bloc..

scara . etaj .apart.. poate ridica de

la..................

.................

urmatoarele obiecte.........

..................

Semnatura,

Delegatie

Data............

Subsemnatul(a)................ salariat al

intreprinderii (institutiei).................

din orasul (comuna)...................

cu domiciliul in ....... str. ....... nr. .. deleg

prin prezenta, pe domnul(a)................

.........................

sa-mi ridice drepturile banesti pe luna .............

.........................

Semnatura,


EXEMPLU:Chitanta


Am inchiriat D-lui M. Eminescu odaia No. 1 din casele mele cu patruzeci si cinci lei noi pe luna impreuna cu serviciul, si am primit chirie pentru doua luni.

Iar in caz de rupere a invoielii noastre, suntem dator a ne vesti cu 14 zile inainte.

Bucuresti, 1878, noiembrie 28 st. vechi

Raisa Iftimovici