Modul in care se concepe Chitanta, Bonul, Delegatia referatChitantaData.........

Am primit de la.........

Adresa: str. ...........

nr. ... bloc ... scara ...etaj

apart. .... localitatea......

judetul..............

suma de lei.......adica (in litere reprezentand............

.................

Semnatura,

Bon

Data.........

Domnul(a).......domiciliat(a)

in orasul(comuna).........

str. ....... nr. ... bloc..

scara . etaj .apart.. poate ridica de

la..................

.................

urmatoarele obiecte.........

..................

Semnatura,Delegatie

Data............

Subsemnatul(a)................ salariat al

intreprinderii (institutiei).................

din orasul (comuna)...................

cu domiciliul in ....... str. ....... nr. .. deleg

prin prezenta, pe domnul(a)................

.........................

sa-mi ridice drepturile banesti pe luna .............

.........................

Semnatura,


EXEMPLU:Chitanta


Am inchiriat D-lui M. Eminescu odaia No. 1 din casele mele cu patruzeci si cinci lei noi pe luna impreuna cu serviciul, si am primit chirie pentru doua luni.

Iar in caz de rupere a invoielii noastre, suntem dator a ne vesti cu 14 zile inainte.

Bucuresti, 1878, noiembrie 28 st. vechi

Raisa Iftimovici

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani