STILURI FUNCTIONALE - STIINTIFIC, JURIDICO-ADMINISTRATIV, BELETRISTIC (Artistic), PUBLICISTIC referat


STILURI FUNCTIONALE

STILURI

NIVELUL
STIINTIFIC
JURIDICO-ADMINISTRATIV
BELETRISTIC (Artistic)
PUBLICISTIC
FONETIC
Nu are relevanta
Nu are relevanta
Prin repetiti regulata a unor vocale si consoane sunt sugerate sunete sau zgomote din natura (aliteratia, asonanta, onomatopeea, rima), de asemenea unele vocale pot sugera sentimente sau stari sufletesti
Nu are relevanta
LEXICAL
Are un lexic specializat, concentrat, bogat in neologisme, predomina cuvintele cu sensuri proprii
Lexic specializat, cu formule stereotipe, clisee lingvistice, sensuri strict denotative (ex. Domiciliat, subsemnatul)
Are un lexic bogat in sensuri figurate si conotatii afective, se folosesc toate categoriile de cuvinte, inclusiv arhaisme, regionalisme, termeni tehnici si stiintifici, dar si creatii lexicale proprii (jocuri de cuvinte)
Lexicul este eterogen, impletind necesitati de informare cu valente afective. Vocbularul este variat, contine numeroase neologisme
MORFOLOGIC
Se folosesc frecvent substantive si pronume nepersonale, verbele apar la prezent atemporal, lipsesc interjectiile, gradele de comparatie, verbele la imperativ si substantivele in cazul vocativ
Utilizeaza toate partile de vorbire, dar predomina cele care exprima notiuni, se folosesc toate partile de vorbire in concordanta cu intentiile de comunicare
Un rol aparte il au adjectivele si adverbele care sensibilizeaza exprimarea (figuri de semnificatie sau tropi - epitet comparatie, personificar, metafora, alegorie, metonimia, sinecdoca, hiperbola, litota, oximoronul). Timpurile verbelor se folosesc conform intentiilor artistului
 
SINTACTIC
Topica este normala, expresia concentrata, predomina in propozitii si in fraze raportul de subordonare
Sintaxa simpla bazata pe propozitii enuntiative, textul este sistematizat pe baza de articole, paragrafe, aliniate
Are o sintaxa elaborata se folosesc toate tipurile de subordonta, topica este afectiva, apar toate raporturile sintactice, se folosec elente specifice, expresii populare si figuri de constructie:invocatia poetica, interogatia retorica, repetitia, enumeratia, anafora si epifora, inversiunea, antiteza, tautologia, elipsa, etc
Apar frecvent enunturi eliptice, expresia poate fi exptrem de exacta sau cu valente artistice
STILISTIC
Se caracterizeaza prin absenta functiilor expresive (textul nu are valente artistice, ci o functie exclusiv cognitiva)
Se remarca absenta afectivitatii (este cel mai impersonal stil), a sensurilor figurate, a elementelor de oralitate
Este bogat in sensuri figurate si in figuri de stil. Sunt introduse conotatii afective, cuvintele pot avea muzicalitate. Apeleaza la imag. artistica la conventie si fictiune
Apar unele mijloace artistice (repetitii, interogatii, enumeratii si exclamatii). Cultiva un stil redundant (care supreadimensionaeaza un lucru- argumente inutile)
loading...

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Scriitori romani