Pastel, Oda, Imnul, Elegia, Meditatia, Romanta, Idila, Psalmul, Epigrama - Speciile genului liric referat


 

41165sin41esb7s

41165sin41esb7s Cernovschi Olga cl 10”B”

Specia
Definitia
Clasificarea
Particularitati
Exemple
 
 
Pastel
specie lirica caracte -
ristica romanilor, in centrul careia se afla
descrierea naturii,in -sotita de afectiunea
autorului. Termenul a
fost folosit in poezia
noastra pentru prima
oara de V.Alecsandri.
In literarura universala
Goethe,Heine,Verlaine
 
¤Termenul vine din pictura-insemnind un ta- blou realizat in creioane colorate.
¤Obiectivul descris este un pretext pentru trezirea unor sentimente transmise cititorului la pers.| sau - ||­a .
¤Prin motivul literar al rela- tiei om-natura se exprima trasaturile sufletesti legate de aspectul descris.
¤Predomina adjectivele si substantivele.
 
V.Alecsandri
“Miezul iernii”
“Geul iernii”
Ion Pillat “Iarna
I.H.Herdelea
Zburatorul”
I.H.Radulescu;
G.Cosbuc;
St.O.Iosif;
Ion Pillat
Oda
Specie a genului liric in care se elogiaza
personalitati, fapte
eroice ; veneratie si
premarire fata de Di-
vinitate.A aparut in
Grecia antica caracte-
rizindu-se prin forma prozaica aproape fixa.
A fost sustinuta de muzica de cor si chiar
de punere in scena
 
 
~religioasa
~filosofica
~sacrala
~erotica
~eroica
~personale
¤Are caracter solemn si de adresare.
¤Incepe cu o invocatie retorica.
¤Ton solemn, intensa vibratie lirica.
¤Ritm amplu si avintat.
¤Sentimente de preama –rire si adoratie.
¤Concentrarea sentimente- lor intr-o forma adecvata.
¤Exprimarea directa prin intermediul monologului .
¤Ultima strofa contine un
indemn.
¤Oda care se cinta se numeste mars .
 
G.Cosbuc
„Patria romana”
M.Eminescu
Oda”(in metru antic)
N.Stanescu
“Oda bucuriei”
V.Alecsandri
“Oda ostasilor
romani “
Horatiu
“Ode”
P.B.Shelley
“Oda vintului din apus”
Imnul
Specie liricei cetate-
nesti (asemenea odei)
in care se preamaresc
evenimente de impor-
tanta nationala :eroi,
idei,evenimente.
~religios
~national
~international
~pagin
~ebraic
~erotica
~filosofica
¤Incepe cu o invocatie re- torica.
¤Contine indemnuri , accente afective.
¤ Caracter retoric .Tonul mobilizator.
¤Evoca epoci,persoane glorioase.
¤ Meditatie solemna.
 
V.Alecsandri
“Imnul lui Stefan cel Mare”
Un rasunet”-
imnul Romaniei
 
Meditatia
Poezie lirica care cuprinde reflectii filosofice asupra lumii
si vietii.Se inspira din
problemele mari ale filosofiei despre univers,divinitate ,su- flet,originea,esenta si valoarea vietii,binele,
frumosul.Se cunosc si
meditatii in proza.A
fost cultivata in prero-
mantism si romatism.
 
 
¤Se abordeaza probleme
mari legate de existenta
omului pe pamint.
¤Reprezinta o forma supe- rioara a liricii si apare ,de obicei ,in eopoca de ma- turitate a unei literaturi.
M .Eminescu
“La steaua”;
“Ce te legeni..”
Ion Pillat
“Aci sosi pe vre-
muri”
Gr.Alexandrescu
“Meditatii,
Anul 1840”
Lamartine
Elegia
Specie a genului liric ,
caracterizata prin exprimarea unui senti-
ment de tristete,de regret de melancolie. Sentimente elegiacice ce se pot identifica la mai multe specii ale liricii culte.Elegia este
considerata muza du-
rerii. La inceputul poezia este scrisa in distih exprimind
jalea-distihul elegiac.
Mai tirziu a inceput sa
exprime sentimente
complexe.
~erotice
~filosofice
~religioase
~patriotice
¤ Corespunzatoare boci-
tului popular , in care se
exprima un sentiment de tristete,regrete,durere,
melancolie.
¤Uniori are un pronuntat caracter meditativ.
¤In mod clasic ,elegia este reprezentata de orice poem compus din versuri elegiacice, disti -huri formate din alterna- rea hexamentului cu pentamentul.
¤Tonul este tandru.
 
M.Eminescu
“Trecut-au anii”;
“O,ramii”
V.Voiculescu
“Luminatorul”
O.Goga
“Batrini”
In literatura
universala:
V.Hugo
Platon
Ovidiu
R.M.Rilke
Petrarca
 
Romanta
Poezie lirica sentimen-tala,de obicei de insperatie erotica,cin-
tata pe o melodie lina,
melancolica.In Evul Mediu romanta denu- mea poemele epice
care celebrau fapte is-
torice,vitejia unor eroi
Termenul se foloseste
ca titlu a unor creatii
poetice diferite ca tematica.
~cavalereasca
~moresca
~satirica
~pastorala
~burleasca
 
¤Specie cu aspect erotic,
sentimentala,duioasa,tris-
ta,melancolica.
¤ Forma simpla o apropie de lied.
¤Stil simplu: exclamatii, chemari
¤Textele sunt puse pe muzica.
M.Eminescu
“Pe linga plo-
pii fara sot”;
“Mai am un
singur dor”;
“Dorinta”
Maria Cuntan
“Pe sub fereastra-mi
curge-un riu”

41165sin41esb7s 41165sin41esb7s41165sin41esb7s 41165sin41esb7s

Idila
Specie lirica si erotica
din sfera poeziei buco-
lice in care este repre- zentata in forma opti- mista sau idealizata viata si dragostea in cadrul rustic.
In sec. al 18-lea- idila pastorala in forma ritmata acutal ele sunt versificate.
 
~Pastorala
~bucolica
~egloga
 
¤Spre deosebire de pastel
unde natura este subiectul,
in idila accentul cade pe viata pastorala,a obiceiu-
rilor cimpenesti cunoscute
si sub numele de egloga.
Egloga este in forma de dialog(intre un pastor si o pastorita) cu sentiment erotic.
¤In sec. al 18-lea- idla pastorala in proza ritmata
acutal ele sunt versificate
¤Natura apare ca decor.
M.Eminescu
Dorinta”;
“Sara pe del”;
“Lacul”
V.Alecsandri
“Rodica”
G.Cosbuc
“La pirau”;
“Rea de plata”
St.O.Iosif
“Doina”
N.Labis
“Idila”
 
 
Psalmul
 
Specie a liricii religioa-
se prin care se inalta
laude lui Dumnezeu ,
exprimind setimente
de recunostinta,de im-
plorare,de umilinta,de
regret,de adoratie,de
iubire,de multumire.
Pot avea uncaracter de:
rugaciune,oda ,elegie
sacra.
 
 
~de lauda
~de durere
~de pocainta
 
¤Tematica diversa.
¤Adresare in forma de mo-
nolog.
¤Cintece de regret,de ado-
ratie.
¤Sunt clasificate in versete
notate cu cifre arabe.
¤Sunt alcatuita din mai multe paragrafe.
¤Se folosesc termeni metafotici,monologul si
dialogul mistic.
 
 
T.Arghezi
“Psaltirea”
L.Blaga
“Psalm”
Al.Macedonschi
“Psalmi mo –
derni”
Epigrama
O poezie lirica cu un continut politic , di –dactic ,de forma re – strinsa ,in care se sati- rizeaza defecte,vicii si
obiceiuri omenesti .La
grecii vechi ,epigrama
ca si epitaful ,si epigraful desemna in-
scriptiile scurte de pe
pietre funerare sau de pe opere de arta.
 
¤Continut politic .
¤Forma restrinsa(de obicei un catren).
¤Atitudine :ironica sau sar-
castica.
Al.Vlahuta
C.Negruzzi
G.Topirceanu
E.Tarlapan
Voltaire
Lessing
Martial
Epistola
Specie literara a ve -chiului gen didactic sau
a genului liric,sub forma
de scrisoare.
 
¤Este sub forma de scri-
soare.
¤Adresate unei persoane riale sau imaginare.
¤Se abordeaza teme filo-sofice,morale,artistice,
familiare.
M.Eminescu
C.Bolliac
Horatiu
Voltaire
Poe
 
 
Madrigalul
Poezie lirica scurta care exprima