Prepozitia - Clasificarea prepozitiilor, Locutiunile prepozitionale, referat

Prepozitia

Partea de vorbire neflexibila care leaga atributele si complementele de cuvintele pe care le determina

1.Clasificarea prepozitiilor

a)dupa forma -simple (a, contra, cu, spre, sub, din, de)

-compuse (despre, de la, de pe la, inspre, de sub, de pe langa)

b)dupa origine -prepozitii propriu-zise (de, din, la, pe, langa) 48792crq36hpd8v

-provenite din -substantive (gratie, multumita)

-participii (datorita)

-adverbe (impotriva, deasupra)

c)dupa regimul cazual: rp792c8436hppd

-prepozitii care cer cazul acuzativ: cu, din, de, despre, dinspre, inspre, pentru, prin, sub etc.

-prepozitii care cer cazul genitiv:asupra, contra, impotriva etc. (aici intra categoria prepozitiilor provenite din

adverbe cu aspect articulat)

-prepozitii care cer cazul dativ:gratie, multumita, datorita, conform, potrivit, contrar,aidoma si asemenea (aici

intra prepozitiile provenite din substantive, verbe la participiu sau adverbe)

Nu uita! Prepozitia si locutiunea prepozitionala nu au functie sintactica. Ele se analizeaza impreuna cu atributele sau complementele pe care le leaga de cuvantul determinat

2.Locutiunile prepozitionale

Grupuri de cuvinte cu inteles unitar si cu rol de prepozitie

Ele sunt alcatuite din una sau doua prepozitii si o alta parte de vorbire

a)un substantiv (in fata, in spatele, din cauza, in loc de)

b)un adverb cu sau fara aspect articulat (in josul, in afara de)

c)adjectivul “tot” (cu tot cu)

Nu uita! Locutiunile prepozitionale cer genitivul sau acuzativul

  1. acuzativul, cand ultimul termen este o prepozitie (alaturi de, afara de, conform cu, relativ la)

  2. genitivul, cand ultimul termen este un substantiv articulat sau un adverb cu aspect articulat (in fata, in urma, de-a latul)

Copyright © Contact | Trimite referat