Proba scrisa de limba si literatura romana - Sesiunea iunie 2002 referat


Proba scrisa de limba si literatura romana

Sesiunea iunie 2002

.Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordii 10 puncte din oficiu..Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Partea 1 (46 de puncte)

Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul pentru fiecare cerinta.

"Soare pretutindeni soare, Numai groaza si fiorul

Foc din zori pana-n apus,              Stapanesc pustiul loc,

Si-mprejur dogoritoare,                 Trenu-si inteteste zborul,

Zori pustii fara coline,                   Mai curand de-aci sa scape,

Nici pe camp cantari de-albine,      Din, pamant lipsit de ape

Nici o pasare pe sus.                     Si mustrat de-atata foc."

(George Cosbuc - Baraganul)

A.  Intelegerea textului

Transcrie, din text, o structura un grup de cuvinte care sugereaza imaginea anotimpului.    2 p

2. Precizeaza felul ritmului din prima strofa.      2 p

3. Transcrie, din strofa a doua, o structura care ccmtine o personificare. 2 p

4. Explica rolul repetitiei din prima strofa: "Soare, pretutindeni soare". 2 p

5. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice ca opera este lirica.     2 p

B. Limba romana

6. Desparte in silabe cuvintele: "soare', "pretutindeni'; "apus'; "pustii'.         4 p

7. Stabileste doua sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvantului "(-si) inteteste'.     4 p

8. Scrie doi termeni din familia lexicala a substantivului "camp':           p

9. Mentioneaza doua valori morfologice diferite ale lui 'si', din textul dat.                          p

10. Transcrie, din a doua strofa, doua substantive in cazul acuzativ.     p

11. Alcatuieste un enunt in care adjectivul "dogoritoare'sa aiba functia sintactica de nume predicativ.         4 p12.Precizeaza functiile sintactice ale cuvintelor subliniate in enuntul "Zori pustii fara coline. 4 p 13. Alcatuieste un enunt in care verbul "a scapa' sa fie regent pentru o propozitie subordonata circumstantiala de cauza.                                  4 p

14. Transforma atributul subliniat din enuntul "Numai groaza si fiorul/ Stapanesc pustiul loc"

in propozitie subordonata corespunzatoare ca sens.                            4 p

Partea a II-a (10 puncte)

Te numesti Marin/ Maria Popescu, locuiesti in Sibiu si ai absolvit clasa a VIII-a. Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o scrisoare in care ii dai vesti despre tine fostei colege de banca, Elena, care s-a mutat anul trecut in Bucuresti. In scrisoare. trebuie:

.sa ai formulele si celelalte conventii specifice acestui tip de compunere; 4 p

.sa ai un continut si un stil adecvate situatiei imaginate;                        4 p

.sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie.       2 p

Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta. Data redactarii scrisorii este 17.06.2002.

Partea a III-a (34 de puncte)

Scrie o compunere de 1-2 pagini, in care sa caracterizezi personajul principal dintr-o schita studiata de tine la scoala. In redactarea compunerii, vei avea in vedere:

  • precizarea, insotita de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare, existente in textul ales;
  • numirea a patru trasaturi ale personajuiui;
  • ilustrarea acestor trasaturi, prin referire la intamplari/ la situatii semnificative;
  • prezentarea relatiei dintre personajul principal si un alt personaj al schitei.

Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 16 puncte pentru continut (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 18 puncte pentru redactare (unitatea compozitiei:3 p.; coerenta textului:3 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului: 3 p.; ortografia: 4 p.; punctuatia: 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea: 2 p.). In vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba cel putin o pagina.


Copyright © Contact | Trimite referat