Vocabular-lexic - derivarea, sufixele, prefixele, compunerea, procedee de compunere, sinonime, antonime, arhaisme, omonisme, regionalisme, pleonasme referatPREFATA este un text asezat inaintea unei opera literare sau stintifice,in care sunt expuse scopul si structura acesteia sau intentiile autorului.

POSTFATA este un text explicativ plasat la sfarsitul unei opere. 36883zvz76ynk6z

Prefata si postfata pot apartine autorului sau unei late personae , care comenteaza sau recomanda lucrarea respectiva.

Nota este o insemnare explicative la un text literar sau la unul stintific,cuprinzand informatii suplimentare referitoare la autor,la anumite cuvinte sau aspecte din text ,la opera citate etc. vn883z6376ynnkNotele pot fi plasate la subsolul paginii, la sfarsitul capitelelor sau al lucrarii.Ele pot fi marcate prin numere sau prin asteriscuri.

Campul lexical cuprinde toltalitatea cuvitele care apartin aceluias domeniu si care au trasaturi de sens comune.

In campul lexical, intra sinonimele acestor cuvinte,ca si derivatele lor si expresiile care le cuprind.

VOCABULARUL sau LEXICUL reprezinta totalitatea cuvintelor care exista intr-o limba.

VOCABULARUL FUNDAMENTAL cuprinde cuvintele cel mai des folosite si care sunt intelese se toti vorbitorii unei limbi.

Vocabularul fundamental cuprinde aproximativ 1500 de cuvinte, apartinand tuturor partilor de vorbire.

MASA VOCABULARULUI cuprinde cuvintele care nu intra in vocabularul fundamental.

Cuvintele din masa vocabularului reprezinta aproape 90% din cuvintele limbii romane

In masa vocabularului ,intra termeni stintifice si tehnici, arhaismele, regionalismele.

DERIVAREA este mijlocul de inbogatire a vocabularului prin care se formeaza cuvinte noi cu ajutorul sufixelor si al prefixelor .

SUFIXELE sunt sunetele sau grupurile de sunete adaugate dupa radacina pentru a forma un cuvant nou.

Sufixele sunt:

 • lexicale - formeaza cuvinte noi;

 • gramaticale – nu formeaza cuvinte noi.

Sufixele formeaza:

 • substantive

 • verbe

 • adjective

 • adverbe

 

PREFIXELE sunt sunetele sau grupurile de sunete adaugate inaintea radacinii pentru a forma un cuvant nou.

Prefixele formeaza:

 • verbe

 • substantive

 • adjective

 • adverbe

SUFIXELE DIMINUTIVALE formeaza cuvinte care denumesc obiecte sau insusiri considerate de vorbitor mai mici decat obiectele sau insusirile denumite de cuvintele de baza.

Cuvintele formate cu aceste sufixe se numesc diminutive.

Sufixele diminutivale formeaza:

 • substantive

 • adjevtive

 • adverbe

SUFIXELE AUGMENTATIVE formeaza cuvinte care denumesc obiecte sau insusiri considerate de vorbitor mai mari decat obiectele sau insusirile denumite de cuvinte de baza.

Cuvintele formate cu aceste sufixe se numesc augmentative.

Sufixele augmentative formeaza:

 • substantive

 • adjective

COMPUNEREA este mijlocul de inbogatire a vocabularului prin care se formeaza cuvinte noi, unind sau alaturand termeni diferiti.

Termenii din care se formeaza un cuvant compus isi pierd sensul pe care il au cand exista independent.

Cuvintele compuse sunt:

 • substantive (unt-delemn)

 • verbe (a binemerita)

 • adjective (asa-zis)

 • pronume (dumnealui)

 • numerale (douazeci)

 • adverbe (astfel)

 • prepozitii (de la)

 • conjunctii (ca sa)

 • interjectii (tic-tac)

 

Exista elemente de compunere savante:

 • auto-propriu.

 • bio-privitor la viata.

 • geo-privitor.

 • macro-mare.

 • micro-mic.

 • poli-multi.

 • pseudo-fals.

 • tele-departe.

 • zoo-privitor la animale.

PROCEDEELE DE COMPUNERE sunt:

alaturarea (parataxa) – buna-credinta , verde-gri, de-la, apa tare

sobordonarea – ochiul-bourului

abrevierea (prescurtarea) – B.C.R.(Banca Comerciala Romana ), B.R.D., D.E.X.(Dixionar Explicativ al limbii romane)

SCHIMBAREA VALORII GRAMATICALE (CONVERSIUNEA) este mijlocul de inbogatire a vocabularului de la o parte de vorbire la alta.

ADVERBELE pot proveni din adjective, substantive (care denumesc anotimpurile, partile zilei, zilele saptamanii).

ADJECTIVELE pot proveni din verbe la paritcipiu.

SUBSTANTIVELE pot proveni din ,prin articulare cu articol hotarit sau articol nehotarit, din adjective , verbe la participiu ,adverbe, interjectii.

FAMILIA LEXICALA sau FAMILIA DE CUVINTE cuprinde toate cuvintele obtinute prin derivare, compunere sau schimbarea valorii gramaticale de la uncuvant de baza.

SINONIMELE sunt cuvintele cu forma diferita si cu sens asemenator.

Alegerea sinonimului depinde de enuntul in care apare cuvintul, neexistand sinonime perfecta.

In limba romana ,exista expresii care sunt imbinari constante de cuvinte.

Se poate stabili o relatie de sinonimie:

 • Intre o expresie si un cuvant;

 • Intere doua expresii.

ANTONIMELE sunt cuvintele cu sensuri complet opuse .

Exista prefixe cu ajutorul carora se pot forma antonime : ne-, in-, des-.


Omonimele sunt cuvinte cu acelasi forma si cu sens complet diferit.

OMOFONELE sunt cuvinte care se pot pronunta la fel.

OMOGRAFELE sunt cuvinmtele care se scriu la fel.

Omonimele sunt obligatoriu omofone.

ARHAISMELE LEXICALA sunt cuvinte care nu se mai intrebuinteaza astazi in vorbire.

Arhaismele intra in mase vaocabularului si sunt folosite in literature pentru a zugravi epoci trecute.

Arhaismele sunt:

 • lexicale – cuvinte vechi

 • fonetice – pronuntii vechi

 • morfologice – forme gramaticale vechi

 • sintactice – constructii sintactice vechi

 • semantice – sensuri vechi ale unor cuvinte.

REGIONALISMELE LEXICALE sunt cuvinte folosite numai in anumite zone ale tarii.

Regionalismele intra in masa vocabularului si sunt folosite in literature pentru zugravi mai plastic un persinaj.

Regionalismele sunt:

 • lexicale – cuvinte folosite in anumite zone ;

 • fonetice – pronunti folosite in anumite zone;

 • morfologice – forme gramaticale folosite in anumite zone;

 • sintactice – constructii sintactice folosite in anumite zone;

PLEONASMUL este o greseala de exprimare care consta in folosite alaturarta a unor cuvinte sau constructii ca acelasi inteles.

PARONIMELE sunt cuvinte cu forma asemanatoare si cu sens diferit.

Paronimele se deosebesc prin cel mult doua sunete.Cand vorbitorul nu cunoaste sensul unui cuvant, are tendinta de a-l apropia de unul pe care il cunoaste , aparand astfel confuzii paronimice.