Model de cerere referatCerereaDomnule director,


Subsemnatul ,''X'' ,elev in clasa a 8-a E la Scoala Generala Nr. 131 ,Bucuresti ,va rog sa binevoiti a-mi elibera o adeverinta din care sa rezulte ca sunt elev al acestei scoli.Mentionez ca adeverinta ii este necesara tatalui meu ,la serviciu.

Va multumesc

Cu respect

''X''

Bucuresti ,''data''


Domnului Director al Scolii Generale Nr. 131 Bucuresti

Copyright © Contact | Trimite referat