CREATIA POPULARA referat


CREATIA POPULARA-privire generalaPLANUL COMENTARIULUI:
1.CULTURA ESTE TOTALITATEA VALORILOR MORALE SI SPIRITUALE CREATE DE OM DE-A LUNGUL TIMPULUI

a)cultura materiala

b)cultura spirituala

2.CULTURA MATERIALA SI SPIRITUALA CREATA DE MASELE POPULARE NESTIUTOARE DE CARTE SE NUMESTE CULTURA POPULARA ,CUNOSCUTA SI SUB DENUMIREA DE FOLCLOR.

3.FOLCLORUL(cultura populara)CUPRINDE:

a)creatiile artistice(cultura spirituala)care sunt exclusive orale

b)cultura materiala(arta populara)

4.CULTURA POPULARA(creatia populara)CUPRINDE:

a)literature populara(folclor literar)

b)muzica populara(folclor musical)

c)dansul popular(folclor coregrafic)

d)tesaturile

e)cusaturile

f)arhitectura populara

g)picture populara(pe sticla ,pe lemn,etc.)

5.INTRE ACESTE CATEGORII EXISTA O STRANSA LEGA-

TURA DETERMINATA DE VALOAREA LOR ESTETICA,

IAR GRANITELE DINTRE ELE NU SUNT PRECISE.

6.IN CADRUL LOR ,LITERATURA POPULARA(folclorul lite-

rar,literature folclorica) OCPA UN LOC APARTE PRIN TRA-

SATURILE EI SPECIFICE:

a)caracter oral(se transmite prin viu grai)

b)caracter anonym(a fost create de oameni recunoscuti din popor)

c)caracter colectiv (a suferit unele modificari si au aparut variantele)

d)caracter sincretic (apar impreuna mai multe arte)

e)caracter expresiv (se adreseaza sesibilitatii celui care as-

culta

f)caracter popular (exprima conceptia omului din popor prin expresii si structuri specific populare)

g)caracter national(infatiseaza ceea ce este specific unui anumit popor).

7.LITERATURA POPULARA CUNOASTE O DIVERSITATE DE GENURI SI SPECII.

8.EA A FOST CULEASA DE FOLCLORISTI, DAR SI DE SCRITORI CARE AU FOLOSIT-O CA SURSA DE INSPIRAT

 COMENTARIUL LITERAR
Prin cultura se intelege de obicei "totalitatea valorilor materiale si spi-

rituale create de omenire ,care rezultat al indelungatei practice social-istorice"

(Mihai Pop ,Pavel Ruxandoiu).Bunurile create fiind atat de natura materiala,

cat si de natura spirituala , exista ,evident, o cultura materiala,cat si una

spirituala realizate intr-o diversitate de forme de-a lungul timpului .

Aceste bunuri create de masele populare nestiutoare de carte formeaza

cultura populara materiala si spirituala cunoscuta sub numele de folclor.

La modul general folclorul cuprinde deopotriva creatiile artistice aparti-

culturii spirituale, care este exclusiv orala ,si pe cele apartinand culturii

materiale (arta populara).De aceea cultura sau creatia populara cuprinde

deopotriva literatura populara ,muzica ,dansul ,tesaturile ,cusaturile,

arhitectura si pictura pe sticla etc. ,vorbindu-se despre folclor literar ,folclor

musical etc.

Intre aceste categorii exista uneori o stransa legatura ,fiind unite prin

valoarea lor estetica ,iar granitele dintre ele nu sunt précis delimitate deoa-

rece unele productii literare presupun si existenta muzicii dansul presupune

existenta dansului si a miscarii etc. .In cadrul lor ,literatura populara '

(folclorul literar sau literatura folclorica) ocupa un loc aparte prin trasaturile

lor specifice .In primul rand ea se transmite din generatie in generatie (prin

viu grai), si de aceea se numeste si literatura orala.

Inainte de a se cunoaste scrisul ,literatura populara (orala) a fost create

de oameni necunoscuti din popor (sau anonimi) si de aceea are character

anonym.


Copyright © Contact | Trimite referat