Notiuni de teorie literara - actul, scena, replica, indicatii scenice, dialogul dramatic, monologul dramatic, teatrul absurdului, didascalia, tirada referat

NOTIUNI DE TEORIE LITEREARA

GENUL DRAMATIC

Actul=Subdiviziune formala a unei piese de teatru(cuprinde mai multe scene;corespunde unui capitol in genul epic)

Scena=Subdiviziune a unui act,delimitata,in general prin plecarea sau intrarea unui personaj sau modificarea locului si a timpului actiunii piesei.

Replica=Fiecare interventie a unui personaj;un raspuns prin care se riposteaza la interventia unui interlocutor,personaj. 16457xhv41fcu4v

Indicatii scenice(de regie)=Sugestiile ce apar intre paranteze,prin care autorul precizeaza virsta personajelor,aspectul fizic,mimica,gestica(adica jocul de scena al actorilor) si decorul scenei.Dialogul dramatic=principala modalitate de comunicare in textul dramatic,ce consta in schimbul de replici intre doua sau mai multe personaje,fiind insotit de elemente gestuale.

Monologul dramatic=o interventie ampla a unui personaj in prezenta sau in absenta altui personaj,de care poate face abstractie [<fr. monologue< gr. monologos/ monos=”singur”, logos=”vorbire”)].Monologul dramatic are doua forme de realizare: a) solilocviul=monologul format in prezenta/absenta altui personaj,de care se face abstractie in care personajul principal transpune verbal propriile opinii,sentimente(v. Iona,de M. Sorescu).

b)monologul propriu-zis - e tinut de un personaj/grup de persoane cu intentia de a fi receptat.(ex. Hamlet,de Shakespeare) hc457x6141fccu

Conflictul dramatic(<fr. conflit < lat. conflictus=”ciocnire ,soc”= elementul esential care determina actiunea unei opere dramatice sau epice pt. ca el stimuleaza dezvoltarea subiectului operei si interesul spectatorilor sau cititorilor

Conflictul –exterior:intre un personaj si alte personaje sau

societate

-interior:intre ratiune si sentiment,datorie si pasiune(in

sufletul personajului)Teatrul absurdului=aparut la inceputul anilor ‘50

Absurdul=o forma literara prin care se neaga caracterul rational coerent al vietii,punindu-se accent pe ilogic,irational;se foloseste pt. a exprima drama omului captiv intr-o lume de neinteles,ostila valorilor morale si individuale(Urmuz, E.Ionesco, D.Tepeneag, Samuel Beckett).

Teatrul=(gr. theatron = “a privi”)- initial denumea publicul asezat in semicerc,privind la o mica scena din lemn pe care se juca ditrombul(Antichitate).In Evul Mediu piesele se jucau in interiorul bisericilor ,in pietele centrale.

Gen dramatic-TRAGEDIA

-COMEDIA

-DRAMA

Didascalia (<gr. didaskalia=”invatatura”)- in Antichitate reprezenta instructiunile date de autori pieselor de teatru pt. actori;in literatura moderna,diadascalia este acea parte a teatrului care cuprinde indicatiile scenice,situata inaintea replicilor propriu-zise.

Tirada-(fr. tirer=”a trage”) =o lunga suita de fraze,de obicei monologate,in care un personaj dezvolta retoric o anumita idee, adresindu-se altor personaje prezente in scena(a nu se confunda cu monologul unde personajul vorbeste cu sine).

Copyright © Contact | Trimite referat