Dacii - triburi si religie - referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: Dacii - triburi si religie

Dacii - triburi si religie

AGATÂRSII - Trib de origine iranianã, stabiliti, cu mult înainte de secolul 5 îen în spatiul intercarpatic devine propabil cu timpul un trib dacic cu oameni "foarte ferchesi, gãtiti cu podoabe de aur" ceea ce corespunde perfect bogãtiilor aurifere ale Daciei dupã cum mentioneazã Herodot.BURII - Puternic trib dacic, cu capitala la Argedava. Ocupau regiunea subcarpaticã a actualelor judete Vîlcea si Arges. Stãpâneau imensele mine de sare de la Ocnele Mari si cãile de acces spre Dacia transilvana, ceea ce le conferea o imensã putere militarã, alãturi de o mare responsabilitate. Sunt mentionati de Ptolemeu.

CARPII - Unul din cele mai mari si importante triburi dacice ce a locuit la est de Carpatipânã la Nistru. Dupã unii cercetãtori, numele de carpi vine de la muntii Carpati, dupã altii de la indo-europeanul Kar="a lãuda" iar dupã altii numele de Carpati vine de la carpi. Sunt amintiti de Iordanes, Aurelius Victor, diferite inscriptii din Dacia romanã. Existenta lor mai este confirmatã de faptul cã unii împãrati romani care i-au învins (Filip Arabul, Aurelian, Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, Galerius si Constantin cel Mare) si-au luat supranumele de Carpicus Maximus. Urme ale carpilor au fost identificate pe teritoriul Moldovei, carpii lasând cel mai mare numãr de tezaure monetare. Organizati într-o puternicã uniune tribalã, carpii au dominat din punct de vedere politic, economic si militar atât unele triburi de origine dacicã (dacii liberi din Muntenia), cât si populatiile barbare pãtrunse în zona extracarpaticã a României. Dupã înfrângerea costobocilor de cãtre romani si asdingi (170-172) carpii au fost cei mai puternici si mai periculosi dusmani ai Imperiului roman la Dunãrea de Jos. Ei au atacat în repetate rânduri imperiul fie singuri, fie în aliantã cu sarmatii, gotii si alte semintii. Sunt atestate conflicte în anii 214-238, 245-247, 272, 295-297, 302-303, 306-311, 313-318. În urma acestor conflicte, unii dintre carpi au fost transferati în Imperiul roman, iar altii au continuat sã trãiascã pe teritoriul lor de bastinã, alãturi de goti, huni. De-a lungul existentei lor, a asimilat numeroase culturi fãrã a-si schimba semnificativ cultura. Între carpi si romani au existat si unele relatii pasnice, fapt dovedit arheologic.


CARPODACII - Denumirea de carpodaci e interpretatã de istorici în mod diferit : “daci amestecati cu carpi”, “daci de origine carpicã”, “daci în tara carpilor”, fiecare formulare oferã concluzia cã n-ar fi vorba despre o singurã populatie, ci despre douã neamuri de aceeasi origine (dacã). Sunt mentionati de Zosimos în Istoria nouã : "Teodosius a respins pe sciri si pe carpodaci si învingându-i în luptã, i-a silit sã treacã Istrul si sã se întoarcã pe meleagurile lor". V.Pârvan i-a identificat pe carpodaci cu carpii.

COSTOBOCII - Triburi de daci liberi care au locuit în N si NE Daciei. Apartenenta lor etnicã a fost doveditã arheologic. Aria de rãspândire cuprinde bazinul superior al Nistrului si cel superior al Prutului, respectiv regiunea Stanislav, Lvov si Cernãuti, din vestul Ucrainei, afectând deopotrivã Maramuresul (istoric) si Bucovina. Prezenta temporarã a costobocilor prin Moesia Inferior, respectiv Dobrogea, este mentionatã de douã epitafe descoperite la Adamclisi. Corespund culturii arheologice de tip Poiana-Rãcãtãu-Tinosul. Costobocii se impun, pe plan istoric, în special în sec. II, când o serie de izvoare literare si epigrafice antice vorbesc despre incursiunile fãcute de ei în Imperiul roman. Cel mai puternic atac a fost cel din anul 170, când pãtrund în Moesia Inferior, Thracia si Macedonia, ajungând pânã în Ellada si profanând templul din orasul Eleusis. Dupã alungarea lor din imperiu, romanii i-au îndemnat pe asdingi, de neam germanic, sã-i atace. În urma înfrângerilor suferite în anii 170-172, o parte s-au refugiat pe teritoriul carpic, iar altii au continuat sã trãiascã pe teritoriile de bastinã, alãturi de nou venitii de neam germanic si sarmat. Nordul Moldovei, zonã de interferentã între cultura carpicã si cea costobocã, a fost dominat de costoboci pînã în anul 170 e.n., dupã cum aratã descoperirile arheologice. Costobocii, ca si carpii, au lãsat o bogatã mostenire perioadei de început a migratiei popoarelor. Prin actiunile militare întreprinse în sec. II-III e.n., costobocii si carpii au fost adversari redutabili ai Imperiului roman.


HARPII - Trib dacic, ramurã într-o anumitã mãsurã (necunoscutã), apropiatã de cea a carpilor, au locuit în sec. II-III e.n. la N de gurile Dunãrii, într Prut si Nistru. Ptolemeu vorbeste despre un oras din regiunea mentionatã mai sus, numit Harpis. Prezenta harpilor este atestatã si de ceramica din regiunea specificatã.


OBULENSII - Trib getic localizat dupã izvoare vechi si dupã cercetãri recente în E Dobrogei, unde s-au descoperit numeroase orase, posibile capitale ale acestui trib. Tribul obulensilor este mentionat de Ptolemeu.

PIEDAVENSII - Trib din V Muntilor Apuseni , "pie" însemna "dusman".

PIEFIGII - Trib cu o certã origine geto-dacicã au fost localizati de V.Pârvan în Câmpia munteanã, aproximativ în fostul judet Vlasca si în actualele judete Ilfov si Ialomita, iar mai recent de cãtre R.Vulpe în special pe valea Argesului, în jurul cetãtii Sornum. Corespund culturii arheologice de tip Vîrteju-Bucuresti. Atât tribul cât si capitala lor, sunt mentionati de Ptolemeu. Începuturile lor pot fi urcate în timp pânã în vremea regelui Dromichete, cînd getii se afirmã prin victoriile repurtate în douã rânduri asupra armatei lui Lisimah. În perioada imediat premergãtoare lui Burebista, în uniunea de triburi getice din mijlocul Munteniei, piefigii reprezintã dacã nu principalul, unul din principalele puncte de sprijin ale lui Burebista în opera sa de unificare a tuturor geto-dacilor.

POTULATENSII - Neam dacic, dupã opinia lui V.Pârvan ar fi populat pãrtile de N ale Olteniei si zona deluroasã din V Munteniei. Corespund culturii arheologice de tip Adîncata-Mãnãstirea din a doua jumãtatee a sec. II î..e.n. Sunt mentionati de Ptolemeu.

PREDAVENSII - Trib dacic, localizat la N de Muresul inferior, pânã aproape de Crisuri. Corespund culturii de tip Toc-Cherelus. Sunt mentionati de Ptoelemeu. Au ca perioadã de maximã înflorire, sec. II-I î.e.n.

RATACENSII - Trib plasat de V.Pârvan în platoul transilvãnean dintre Tîrnave si Somes, mai nou în platoul dintre valea Muresului si a Tîrnavelor. Corespund culturii Rãdulesti-Hunedoara, Aiud-Cugir si Petelea. Sunt pomeniti de Ptolemeu. Preced în timp momentul unificãrii realizate de Burebista.


SIENSII - Trib dacic care dupã calculele lui V.Pârvan, ar fi locuit de-a lungul râurilor Ialomita si Buzãu adicã în partea de NE a Munteniei, corespunzãtoare judetelor Buzãu si Brãila. Corespund culturii arheologice Dumbrãveni si Inotesti-Rãcoasa. Sunt mentionati de Ptolemeu. Siensii au jucat un rol deosebit în viata politicã si economicã a oraselor grecesti de pe coasta de vest a Mãrii Negre, încã din sec. III î.e.n.

SUCII - Trib getic care dupã ultimele cercetãri a fost plasat în trecãtoarea Succilor din muntii Balcani. Se pare cã de aici au emigrat în douã directii stabilindu-se în douã locuri si întemeind orasele Sucidava: unul la Izvoarele (CT) si unul la Celei-Corabia (OT). Sunt mentionati de Tabula Peutingeriana, Itinerarium Antonini si de o inscriptie din vreme lui Aurelian (Sucidava dobrogeanã), de Procopius. Sucii din câmpia romãnãteanã au fost organizati într-un territorium Sucidavense, cei din Dobrogea au întretinut relatii strînse cu elenii pontici, ceramica atestându-le prezenta între sec. III î.e.n.-IV e.n.


TIRIZII - Trib traco-getic localizati în capul Terizis la E de Balcic (Dionysopolis). Sunt mentionati de Hellanicos, Photios, Suidas. Ultimul ne spune cã acestia credeau în nemurirea sufletului, fapt care în corelatie cu descoperirile arheologice confirmã apartenenta terizilor la neamul getic.

BENDIS - Zeita din mitologia dacicã adoratã de strãmosii nostri ca zeitã a Lunii, a pãdurilor, a farmecelor, a noptii si poate ca zeitã magicianã. Unele reprezentãri plastice ca bustul de bronz de la Piatra Rosie o aratã cu sâni proeminenti ca si presupunerea cã era o divinitate adoratã mai ales de femei, ar fi un indiciu ca era socotitã poate în primul rând zeita dragostei si a maternitãtii. Herodot ne spune în Istorii(IV,94;V,7) cã tracii au împrumutat-o de la daci.

CAVALERUL TRAC - Tânãr zeu al tracilor balcanici si danubieni, reprezentat cãlare, adesea în scene de vânãtoare. Atributele si originea zeului sunt deocamdatã obscure. Numit "Theos Heros" - stãpân cãpetenie, mai apoi semizeu de origine muritoare iar în varianta romanã, "Deus sanctus Heron", unele imagini ale calaretului trac sunt însotite de inscriptii unde numelui "Heron", "Heros" îi urmeazã adesea diverse epitete: "Invictus" - Nebiruitul, "Aeternus" - Vesnicul, "Katahtonios" - Stãpânul mortilor, "Ktistes" - întemeietorul de neamuri, mai des "Vetespios". Iconografia româneascã l-a pãstrat în chipul Sf.Gheorghe.

DERZELAS - Zeu apartinând mitologiei daco-getice, având un cult de origine autohtonã. E considerat fie zeu al sãnãtãtii, al energiei vitale (I.I.Russu) fie o divinitate subpãmânteanã (I.H.Crisan). Un templu al lui Derzelas s-a zidit la Histria în sec al III-lea îen.

GEBELEIZIS - Zeu geto-dacic al cerului înnourat si pluvial, diriguitor al furtunii si al fulgerelor, în onoarea sau împotriva cãruia dacii trãgeau cu arcurile (dupã unii spre a purifica fata zeului ceresc risipindu-i norii, dupã altii spre a-i reprosa norii excesivi, aducãtori de grindinã si de trãsnete primejdioase pentru pãduri, gospodãrii, grâne si pentru vita de vie). Aceastã practicã e înregistratã si în alte zone geografice, tirul aglomerat de sãgeti si strigãtele masive puteau creea curenti de aeri ce risipeau norii. Gebeleizis e amintit numai de Herodot care îl citeazã imediat dupã Zamolxis ceea ce a dus la false presupuneri cã cei doi s-ar confunda. În iconografia româneascã s-a pãstrat ca Sf.Ilie.

KOGAIONON - Mitologicul munte dacic în care a fost sediul lui Zamolxis sau locuinta marelui preot dac. Semnalat de greci, muntele nu a fost identificat. Presupunerile au adus în discutie celebre vârfuri muntoase ca Gugu, Ceahlãul, Dealul Grãdistii, Omul, fiecare cu argumente pro si contra. Anumite asemãnãri semantice din unele izvoare grecesti impun prima ipotezã, semnificatia numelui îl impune pe Omul, de asemenea Sfinxul din pare sã aibã o semnificatie deosebitã. Dar toate sunt ipoteze romantice. Strabon scrie despre pestera de retragere a lui Zamolxis: "Tot asa si acest munte a fost recunoscut drept sacru si astfel îl numesc si getii; numele lui, Kogaionon, era la fel cu al râului ce curgea alãturi."(Geografia,VII,3,5). Acest citat lanseazã o interesantã ipotezã: numele mai important al fi al râului dupã care a fost numit si muntele deci muntele este lângã un râu însemnat (poate nu doar din punct de vedere al debitului). Voi prezenta mai jos fragment dintr-o hartã veche care reprezintã râul Cogaeonus, prin suprapunerea hãrtii antice cu cea a României moderne, acest râu se identificã cu Bicazul, care trece pe lângã Ceahlãu, munte care a inspirat multi poeti si scriitori români de-a lungul timpului, asadar un argment solid în favoarea identificãrii Ceahlãului cu Kogaiononul.

Alexander G. Findlay
Classical Atlas to Illustrate Ancient Geography, New York, 1849
Deasemenea, se stie cã lui Zamolxe dacii i-au construit o locuintã mare în pesterã, deci trebuie sã se mai gãseascã ruinele acestei locuinte în pesterã. Autorii mentioneazã cã dacii îsi numeau preotii "cãlãtori prin nori" ceea ce propune pentru localizarea acestui munte un vârf foarte înalt. Pestera miticã a lui Zamolxe ar fi putut sã aibã întortocheate galerii ceea ce ar explica disparitia lui.

PREOTII DACI - În literatura de specialitate, se întâlnesc trei categorii de preoti:

1.KAPNOBATAII - "umblãtorii prin nori". Explicatia denumirii s-a pierdut în negura timpului. Probabilitatea o are cãlãtoria în muntii cu vârfurile înconjurate de nori, deci, în chilii asemãnãtoare cãlugãrilor de azi. Se întelege cã trãiau în simplitate, regim alimentar si în meditatie în fata zeului lor (si de ce nu poate si al nostru pentru cã existã izvoare care ne spun cã dacii credeau într-un zeu suprem cãruia nu îi spunea numele nu de fricã, rusine, sau alte motive, ci pentru simplul fapt cã nu îi puteau exprima complexitatea).
2.KTISTAII - "întemeietorii de neamuri". Voi face un nou apel la atât de controversata "interpretio graeca" pentru a sublinia posibilitatea cã grecii sã se fi înselat: dupã pãrerea mea adevãratul înteles al numelui acestor preoti era "întretinãtorii de neamuri", "vindecãtorii de neamuri", deci renumitii medici daci. Ca o dovadã în plus aceeasi observatie se potriveste si polistailor: "întretinãtorii de orase" sau cavalerilor traci: "întretinãtorii de neamuri", "apãrãtorii de neamuri". Acesti preoti erau renumiti prin tehnica lor de a începe cu sufletul si a continua cu tratarea trupului. De aceea aveau probabil nevoie de religie sub o formã pe care nu o mai cunoastem azi (sau poate da: bioenergoterapia). v.Derzelas.
3.POLISTAII - "întemeietorii de orase". La aceasta castã preoteascã denumirea ei îi propune membrii ca învãtãtori care trãiau în orase unde erau sanctuarele (vezi calendarele, si care nu erau potrivite ascetismului). Avem celebre exemple pentru a sustine aceasta teorie: Zamolxe, Deceneu. Acesti preoti-învãtãtori excelau în stiinte (fizicã, astronomie), moralã, psihologie, filosofie, ultima, împlicând si religia.

4.PREOTII LUPTÃTORI - Strabo ne mai spune cã tinerilor preoti daci li se predica curajul. Acestia fiind lipsiti de teamã. Pentru ce altceva decât pentru prezenta pe câmpul de luptã? Rolul lor de a îmbãrbãta ostenii, sau ca medici-militari, nu prea stã în picioare în fata mea, acesta fiind unul mult mai complex. Asadar o nouã castã care nu a fost înteleasã de autorii antici deci nu a fost mentionatã decât de Iordanes care ne spune cã "armata lui Filip al Macedoniei fu împrãstiatã de preotii geti", asa cã eu pot doar sã propun aceastã variantã. Si aici avem un exemplu celebru: preotul (vicerege! si care nu era ktistai ci mai degrabã polistai) Vezina a luat parte la lupta de la Tapae. Este posibil ca preotii, bãrbati fiind, sã fi fost organizati în momente grele, în contingente speciale de rãzboinici.

RITUALUL DE ZEIFICARE - Am observat un fel de cale pe care marii preoti trebuiau s-o urmeze. Sã cunoascã mari religii si concepte filosofice chiar dacã nu aderau la ele. Aici as mentiona cã nu cred cã e vorba de o instruire a preotilor daci în tãri strãine deoarece ei detineau cunostinte pe care egiptenii si grecii nu le aveau. Poate un flux de la daci la egipteni si greci e mult spus, mai corect ar fi un schimb de experientã dar cine stie? Apoi marii preoti întorsi pe pãmânturile natale se asociau cu regele. Din nou consider cã preotii nu-si convingeau regii sã li se asocieze ci doar urmau un obicei existent deja (avem ca exemple pe Zamolxis, Decenu, Vezina). Undeva în acest rãstimp marii preoti trecând de un anumit prag, o anumitã probã complexã sunt zeificati. Oricum cred cã dacii aveau niste legi foarte vechi dupã care se ghidau de multã vreme.

ZAMOLXE - Controversele asupra personalitãtii lui Zamolxe au început sã aparã odatã cu mentionarea lui de cãtre Herodot si continuã pânã azi. Pãrintele istoriei, recunoaste cinstit cã Zamolxe a trãit (în jurul anului 1400 îen-nb) si nu a fost un zeu închipuit. De altfel el este unul din cei trei profeti ai lumii (Zamolxe, Zaratustra si Moise), însã numai despre Zamolxe existã izvoare "stiintifice". De ce a devenit asa celebru acest "rege al nostru [...] ca zeu ce este" (Platon,Harmides,156)? Pentru cã a fost un erou civilizator, un preot venerat de toate castele: de kapnobatai care i-au mostenit obiceiul de a trãi retrasi, de ktistai care au învãtat mestesugul vindecãrii de la el, de polistai care nu se stie de unde detineau fantasticele cunostinte pe care le predau mai departe, de "preotii-rãzboinici" (si ostasi) care rosteau numele lui în bãtãlii, de regi care se pare cã au preluat belaginele de la Zamolxe. Cât despre retragerea lui în pesterã si aparitia dupã 4 ani nu a avut rolul de mister initiatic ci a fost o lectie pentru poporul care poate nu îi urma toate îndemnurile (acest domeniu al pildelor în care dacii excelau, 4 ani fiind poate perioada în care poporul s-a convins de necesitatea învãtãturilor sale).
În plus aceastã situatie pare sã se potriveascã cu momentul când Zamolxe redacteazã (sau mai corect spus le rescrie adaptându-le conditiilor contemporane) necesarele belagine.Dacii au recunoscut în Zamolxe, omul complex demn de luat drept model, zeificarea venind în mod natural.Cultura si religia daca este la fel de bogata si de interesanta ca cea a marilor civilizatii acoperite in istorie de Gloria unor imperii marete dar noi trebuie sa fim la fel de fascinate de amandoua deoarece sunte in o anumita masura cea ce stramosii nostril au fost.
{Materiale selectate, prelucrate, si editate cu acceptul siteurilor “www. Hat.com”, www.internationalhistori.com si situl official al academiei romane. }

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani