romanaConstantin toiu, romancier si memorialist

Constantin Toiu s-a nascut la 19 iulie 1923, in Urziceni. A terminat Facultatea de Literatura si Filosofie din Bucuresti, in 1946. A lucrat ca redactor la Editura de Stat pentru Literatura si la revistele Luceafarul, Gazeta literara, Romania literara si la Radioteleviziunea Romana. A publicat pana in prezent zece romane. Opera : 1. RomaneGaleria cu viţă ...
Continuare

Antonimia

Antonimia este un tip de relaţie semantică reprezentat de opoziţia de sens dintre două cuvinte cu referenţi nu numai diferiţi, ci şi contrari sau contradictorii. Definiţia curentă, „cuvinte cu sensuri opuse“, are un caracter prea vag, permiţând să fie incluse între antonime şi perechi de cuvinte aflate în alte tipuri de relaţii ...
Continuare

Sinonimia - analiza sinonimiei

Sinonimia este relaţia de sens care se stabileşte între cuvinte care au aproximativ acelaşi sens sau sensuri identice. Din această definiţie se înţelege că, din punct de vedere al echivalenţelor semantice, vocabularul se poate organza în două submulţimi: 1) cuvinte fără sinonime, 2) cuvinte care au sinonime (în sinonimie intră ...
Continuare

Relatii semantice in limba romana - polisemia

O analiză semantică sumară pune în evidenţă în lexicul unei limbi două categorii de cuvinte: cuvinte monosemantice şi cuvinte polisemantice. Monosemanteme sunt cuvintele care apar în orice context cu aceeaşi semnificaţie.; cu un singur sens se folosesc în limba română un număr mare de termeni ştiinţifici şi tehnici şi ...
Continuare

Factori de organizare lexicala

Înţelegerea lexicului în ansamblu ca o mulţime alcătuită din diferite submulţimi delimitate în funcţie de diverse criterii: frecvenţă, stilistico-funcţional, etimologic, psihologic şi semantic, asigură atingerea obiectivelor analizei lexicale şi evidenţiază caracterul sistematic al lexicului. 1.Factorul frecvenţă ...
Continuare

Concepte de baza in analiza lexico-semantica

Lexicologia este disciplina lingvistică care studiază cuvintele şi modul lor de organizare în ansamblul lexical, ca subsistem în sistemul integrator al limbii. Lexicologia are ca sferă de preocupări nivelul lexical, primul în care limba se organizează biplan, prin constituirea planului semantic, alături de cel formal (dezvoltat pe temeiul nivelului ...
Continuare

Materiale romana