Ghid pentru obtinerea de finantari UE - referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: Ghid pentru obtinerea de finantari UE

Mic ghid pentru obtinerea de finantari UE pentru ideile dumneavoastra de cercetare si dezvoltare in domeniul mediului

Schimbari Globale si Ecosisteme

Daca:

· Sunteti interesati de co-operare in afaceri
· Cautati finantare pentru activitatiile dumneavoastra de cercetare si dezvoltare
· Cautati parteneri din domeniul stiintific si tehnologic

Veti gasi informatia de care aveti nevoie in aceasta pagina!Aceasta pagina ofera informatii despre urmatoarele teme:

1. Programul Cadru 6 2002-2006 (PC6)
2. Ce insemna “Schimbari Globale si Ecosisteme”?
3. Urmatoarele apeluri relevante prioritatii „Schimbari Globale si Ecosisteme“
4. Instrumente de finantare din cadrul PC6
5. Cum sa gasesti parteneri pentru un proiect PC6?
6. Drepturile Intelectuale de Proprietate si Acordul Partenerilor
7. Aspecte financiare
8. Date de contact ERA ENV

Desi s-au luat toate precautiile pentru realizarea acestei brosuri, nu se ofera nici o garantie pentru informatia oferita. Aceasta brosura nu reprezinta opinia oficiala a Comisiei Europene. Realizata de FFG (Austria).

1. Programul Cadru 6 2002-2006 (PC6)

PC6 este Programul Cadru al Comunitatii Europene pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Demonstrare. Este o imbinare de actiuni la nivel UE pentru a finanta si a promova activitatiile de cercetare si cercetatorii.

PC6 este constituit din trei sectiuni cu posibilitati diferite de finantare:
Ø Focalizarea si Integrarea Comunitatii de Cercetare
Ø Structurarea Ariei Europene de Cercetare (ERA)
Ø Consolidarea Fundatiei Ariei Europene de Cercetare (ERA)

Sectiunea 1: Focalizarea si integrarea cercetarii Europene
7 Arii tematice prioritare ACTIVITATI SPECIFICE CE ACOPERA DOMENII LARGI DE CERCETARE
Stiintele vietii, genomica si biotehnologie pentru sanatate Tehnologiile Societatii Informationale Nanotehnologii si nano-stiinte, materiale functionale bazate pe cunoastere, noi procese de productie si strategii Aeronautica si Spatiu Calitatea si siguranta hranei Dezvoltare durabila, schimbari globale si ecosisteme Cetateni si guvernare intr-o societate bazata pe cunoastere Cercetare pentru sustinerea politicilor Stiinte si Tehnologii noi in dezvoltare (NEST)
Activitati de cercetare specifice pentru IMM-uri
Activitati specifice de cooperare internationala
Sectiunea 2: Structurarea ERA Sectiunea 3: Consolidarea ERA
Cercetare si Inovare Resurse umane si mobilitatea lor Infrastructuri de cercetare Stiinta si societatea Coordonarea activitatilor de cercetare Dezvoltarea politicilor de cercetare/inovare

* Posibilitatile de finantare pentru domeniul mediului sunt scrise cu rosu

Detalii despre PC6 sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si, de asemenea, pe website-ul Cordis. Exista pachete informationale speciale pentru fiecare apel constand in documente, explicatii si formulare necesare pentru pregatirea propunerii. Apelurile de propuneri au termene limita stricte care trebuie respectate.
Propunerile sunt evaluate si selectate pentru finantare de Comisia Europeana cu ajutorul expertilor externi independenti. Criteriile de evaluare si o descriere detaliata a procesului de evaluare, inclusiv examinarea etica, sunt publicate in avans.

Documente utile
Ø Programul de Lucru (pentru fiecare activitate din cele trei sectiuni)
Ø Ghidul Propunatorului (pentru fiecare instrument)
Ø Ghidul de Evaluare a Propunerilor si Procedurile de Selectie
Ø Note de Indrumare pentru Evaluatori (Specifice Apelului)

Aceste documente le puteti gasi pe: www.cordis.lu

Intrati pe pagina “Find a call” - http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm, selectati “open calls” pentru a gasi lista completa a apelurilor deschise si selectati un apel pentru a gasi toate documentele specifice apelului.

Intrati pe pagina “What is FP6 - Activity Areas” - https://www.cordis.lu/fp6/activities.htm, si selectati aria de activitate care va intereseaza: https://www.cordis.lu/sustdev/environment/
Aceasta pagina de web va ofera informatii relevante despre cercetarea in domeniul mediului finantata de UE prin Programul Cadru.

2. Ce insemna “Schimbari Globale si Ecosisteme”?

Cercetarea pe Schimbari Globale si Ecosisteme trebuie sa fie considerata ca un mare sprijin pentru strategia UE pentru Dezvoltare Durabila, concept pentru care
s-a optat in 2001 la Göteborg si care a luat amploare la scara internationala in contextual summit-ului de la Johannesburg, din 2002, despre Dezvoltare Durabila.

Obiectivele sub-prioritatii "Schimbari Globale si Ecosisteme" sunt:
Ø Consolidarea capacitatii de a intelege, detecta si prevede schimbarile globale si de a dezvolta strategii de prevenire, micsorare si adaptare, in stransa legatura cu programele internationale de cercetare relevante si in contextul conventiilor relevante;
Ø Conservarea ecosistemelor si protectia biodiversitatii ce va contribui, de asemenea, la utilizarea durabila a uscatului si resurselor marine. Cu privire la schimbarile glogale, strategiile de integrare, management durabil al agriculturii si ecosistemelor forestiere, acestea sunt de importanta deosebita pentru prezervarea ecosistemelor si vor contribui substantial la dezvoltarea durabila a Europei.

Complementar cu ariile de cercetare definite sub prioritatea “Schimbari Globale si Ecosisteme”, cercetarea de mediu va fi totodata finantata prin activitati specifice concepute pentru a furniza Sprijin Stiintific pentru Politici (SSP).

Sunt de asemenea disponibile instrumente specifice de finantare pentru IMM-uri sub forma proiectelor de cercetare Co-operative (CRAFT) si Colective. In cadrul acestor scheme de finantare, IMM-urile si grupurile formate preponderant din IMM-uri pot incredinta organizatiilor de cercetare (institutii de cercetare, universitati, etc.) activitatile de cercetare pentru a le rezolva problemele lor specifice.

Mai mult, exista scheme de finantare pentru mobilitatea cercetatorilor (Programul “Marie Curie”) si pentru cooperare cu tarile din afara Uniunii Europene.

Mai multe informatii gasiti pe: https://www.cordis.lu/sustdev/environment/

3. Urmatoarele apeluri relevante prioritatii tematice „Schimbari Globale si Ecosisteme“

Schimbari Globale si Ecosisteme – Apelul 4
Buget: 205 milioane €, Lansat: 19 Iulie 2005
Inchidere: 03 Noiembrie 2005 (STREP, CA, SSA; prima faza pentru IP, NoE)
Sub-prioritatea “Schimbari Globale si Ecosisteme” se adreseaza la 7 arii de cercetare care sunt mai departe impartite in sub-arii si care sunt completate de Activitati Specifice de Sprijin (SSA) si de o serie de activitati orizontale ce se intersecteaza cu aceste arii de cercetare:
Arii de cercetare:
1. Schimbari Globale
2. Ciclul apei, cuprinzand si aspecte legate de sol
3. Biodiversitate si Ecosisteme
4. Desertificare si dezastre naturale
5. Strategii pentru managementul durabil al terenului
6. Prognoza si modelare, inclusiv sisteme de observare a schimbarilor climatice
7. Cercetare complementara
Sprijin Stiintific pentru Politici – Apelul 4
Buget: 205 milioane €, Lansat: probabil Sept./Oct. 2005
Inchidere: probabil Ianuarie 2006
Alegerea ariilor tematice relevante:
Ø Sustenabilitatea agriculturii, pescuitului si silviculturii
Ø Dezvoltare Durabila si promovarea zonelor rurale, evaluare de mediu
Ø Evaluarea tehnologiilor de mediu pentru a sprjini deciziile politicii
Ø Impactul problemelor de mediu asupra sanatatii, prognozare si politici inovative pentru sustenabilitate
Ø Protejarea patrimoniului cultural si conservare
Proiectele Co-operative de Ceretare (CRAFT) – Apelul 3
Budget: 75 milioane €, Lansat: 15 Decembrie 2004
Inchidere: 14 Septembrie 2005
Toate ariile tematice sunt deschise!

4. Instrumentele de finantare ale PC6

https://www.cordis.lu/fp6/instruments.htm

RETELE DE EXCELENTA (RE)
Scop
Integrarea durabila a activitatilor de cercetare a participantiilor
Organizatii tinta
In special: Institutii de cercetare si Universitati
Indirect: Industrie, IMM-uri
Tipul de activitati
Programe comune de activitati (JPA) (activitati de integrare, programe de cercetare comuna, raspandirea excelentei)
Managementul consortiului
Valoarea medie a contributiei CE
In medie 7 milioane €
Intre 4-15 milioane €
Grantul se calculeaza in functie de numarului de cercetatori
Durata medie
48-60 luni
Marimea optima a consortiului
6-12 participanti
Caracteristici specifice
Schimbare structurala cu scopul de a integra durabil capacitatiile de cercetare ale participantiilor
Angajament institutional la nivel strategic, de la inceput si pe intreaga durata

PROIECTE INTEGRATE (PI)
Scop
Obiectiv ambitios de promovare a cercetarii ce abordeaza diferite probleme
Organizatii tinta
In special: Institutii de cercetare, Universitati si Industrie
Indirect: Utilizatori finali
Tipul de activitati
Cercetare, demonstrare, instruire, activitati legate de inovare, Management
Valoarea medie a contributiei CE
In medie 10 milioane €
Intre 4-25 milioane €
Durata Medie
36-60 luni
Marime optima a consortiului
10-20 participanti

Caracteristici specifice
“Abordare tip program” cu accent pe subiecte multiple, adesea multidisciplinara


PROIECTE DE CERCETARE SPECIFICA (PCS)
Scop
Obiectiv ambitios de promovare a cercetarii, mai limitat in scop ca IP si de obicei centralizat pe un subiect
Organizatii tinta
Institutii de cercetare, Universitati si Industrie, inclusiv IMM-uri
Tipul de activitati
Cercetare, demonstrare, activitati legate de inovare, management
Valoarea medie a contributiei CE
In medie 1.9 milioane €
Intre 0.8 - 3 milioane €
Durata medie
18-36 luni
Marimea medie a consortiului
6-15 participanti


Caracteristici specifice
“Abordare tip proiect” cu accent pe un singur subiect, adesea mono-disciplinar


ACTIVITATI SPECIFICE DE SPRIJIN (ASS)
Scop
Pregatirea actiunilor vitoare, sprijinirea politicilor, diseminarea rezultatelor
Organizatii tinta
Institutii de cercetare, Universitati si Industrie, inclusiv IMM-uri
Tipul de activitati
Intalniri, seminarii, workshop-uri, studii, premieri si competitii stiintifice, management

Valoarea medie a contributiei CE
In medie 0.5 milioane €
Intre 0.03 - 1 milion €
Durata medie
9-30 luni
Marimea optima a consortiului
1-15 participanti
Caracteristici specifice
Nu se finanteaza activitatea de cercetare, “Abordare tip proiect”, posibil si doar cu 1 participant

ACTIUNE DE COORDONARE (AC)
Scop
Coordonarea activitatiilor de cercetare, realizarea de retele
Organizatii tinta
Institutii de cercetare, Universitati, Industrie, inclusiv IMM–uri
Tipul de activitati
Activitati ce urmaresc imbunatatirea coordonarii cercetarii precum: intalniri, seminarii, workshop-uri, studii, grupuri de lucru, analize, schimb de personal, realizarea unor sisteme de informare, diseminarea bunelor practici, management
Valoarea medie a contributiei CE
In medie 1 milion €
Intre 0.5 - 1.8 milioane €
Durata medie
18-36 luni
Marimea optima a consortiului
13-26 participanti
Caracteristici specifice
Nu se finanteaza activitatea de cercetare, “Abordare tip program” cu o serie de activitati cu accent pe coordonarea, intr-un alt context, a cercetarii

CERCETARE COOPERATIVA (CRAFT)
Scop
Obiectiv orientat spre cercetarea ce urmareste crearea de produse si servicii noi, rezolvarea problemelor tehnologice, imbunatatirea proceselor tehnice
Organizatii tinta
In special: IMM-uri
Indirect: Institutii de cercetare si Universitati
Tipul de activitati
Cercetare, activitati legate de inovare, management

Valoarea medie a contributiei CE
In medie 1 milion €
Intre 0.5 - 2 milioane €
Durata medie
24 luni
Marimea optima a consortiului
7-12 participanti din care 3 IMM -uri, 2-3 alti parteneri (utilizatori) si 2-3 furnizori de tehnologie (institutii de cercetare, universitati)
Minimum: 3 IMM-uri, 2 organizatii de cercetare-dezvoltare
Caracteristici specifice
Partenerii IMM atribuie munca de cercetare organizatiior de cercetare (institutii de cercetare, universitati, etc)

Vizitati: http://sme.cordis.lu/craft/home.cfm


5. Cum sa gasesti parteneri pentru un proiect PC6?

Gasirea partenerilor potriviti si realizarea unei colaborari sau a consortiului este un aspect cheie. Partenerii trebuie sa fie complementari atat ca expertiza cat si ca regiune geografica. Aceasta va fi intotdeauana un criteriu important de evaluare a propunerilor. Daca sunteti in cautarea unor parteneri aditionali contactati Punctul National de Contact (NCP) pentru prioritatea tematica de interes pentru dumneavoastra. O alta posibilitate este sa cautati pe “CORDIS Partners Service”, in baza de date “Expressions of Interest”, sau in bazele de date ale proiectelor finantate de Programul Cadru al UE, si sa participati la zilele de informare despre apel organizate de Comisia Europeana.

Gasiti Punctul National de Contact din tara dumneavoastra

https://www.cordis.lu/fp6/getsupport.htm

Instrumente de cautare de parteneri On-line

CORDIS Expression of Interest (EoI):
http://eoi.cordis.lu/
CORDIS database search:
https://www.cordis.lu/sustdev/environment/partners.htm
CORDIS database registration:
http://partners-service.cordis.lu/index.cfm?pos=2
ECO Research Austria:
https://www.bit.ac.at/environment/catalogue.htm
ERA-ENV:
https://www.eraenv.com
RURAL-ETINET:
https://www.rural-sme.net
INTEGRATING-ACC:
https://www.sustdev-ncps.com

Zile de Informare organizate de CE

Zile de Informare “Schimbari Globale si Ecosisteme”:
https://www.cordis.lu/sustdev/environment/news.htm

6. Dreptul de Proprietate Intelectuala si Acordul Partenerilor

Modelul de Contract CE
Modelul de Contract CE este un contract standard utilizat in toate proiectele sprijinite de CE prin PC6. Modelul de contract este constituit dintr-un contract propriu-zis si anexele care reglementeaza diferitele aspecte de desfasurare a proiectului, inclusiv drepturi si obligatii, dreptul de proprietate intelectuala, aspecte financiare etc.

Vizitati: https://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#mode

lcontracts

Dreptul de Proprietate Intelectuala (IPR) si Modelul de Contract CE

Dreptul de Proprietate
Toate ideile si tehnologiile dezvoltate de un partener al consortiu sunt proprietatea acelui partener. Cand o noua idee/stiinta este realizata in cooperare cu alti parteneri, dreptul de proprietate se imparte.
Contractul
Problemele generale legate de Dreptul de Proprietate Intelectuala sunt incluse in contractul pe care dumneavoastra si partenerii il aveti cu Comisia Europeana. (Annex II, partea C).
Acordul Partenerilor
Aspectele detaliate ale Dreptului de Proprietate Intelectuala trebuie stabilite in Acordul Partenerilor. Acordul Partenerilor este un contract realizat intre parteneri fara implicarea Comisiei Europene. Acesta permite partenerilor sa defineasca, in detaliu, procedurile administrative si de management necesare pentru desfasurarea proiectului.


Ce acces au ceilalti parteneri la tehnologia dumneavoastra?

Protejarea ideii
Daca idea poate fi aplicata in comert sau industrie, proprietarul o va proteja in mod adecvat in conformitate cu prevederile din Modelul de Contract CE si Acordul Partenerilor. Detalii despre orice fel de mod de protejare cautat sau obtinut vor fi incluse in planul de utilizare si diseminare a ideii.
Acel “know-how” pre-existent
Acel “know-how” pre-existent se refera la idei, tehnologie, drept de autor, patente, etc. detinute de partener inainte de a se alatura unui proiect. De asemenea, sunt si toate ideiile/stiinta dezvoltata de partener in paralel cu desfasurarea proiectului. Acel “know-how” pre-existent va ramane intotdeauna proprietatea partenerului care l-a adus in proiect. Este posibil ca acel “know-how” pre-existent specific sa fie exclus de obligatia de a acorda drepturi de acces.

Drepturi de Acces (licente si dreptul de utilizare)
Contractorii vor beneficia de dreptul de acces la ideile si acel know-how pre-existent, daca este nevoie pentru a-si utiliza propriile idei sau daca este nevoie de acele idei sau acel “know-how” pre-existent pentru a-si continua propria munca in cadrul proiectului.

Idei/Stiinta Know-how pre-existent
Daca este necesar pentru a-si continua propria munca in cadrul proiectului Acces liber (fara taxe) Acces liber, daca nu s-a hotarat altfel inainte de semnarea contractului
Daca este nevoie sa isi foloseasca propriile idei Acces liber, daca nu s-a hotarat altfel inainte de semnarea contractului. Acces acordat in mod corect si non-discriminatoriu

De retinut:
· Asigurati-va ca toate aspectele Dreptului de Proprietate Intelectuala sunt cuprinse in Acordul Partenerilor.
· Definiti acel “know-how” pre-existent si hotarati in ce conditii il includeti in proiect.
· Hotarati in ce masura si pentru cat timp veti permite celorlalti parteneri de proiect acces la ideiile si/sau tehnologiile dumneavoastra.
· Incercati sa evitati detinerea in comun a proprietatii unei idei (in special daca sunteti IMM). Stabiliti clar dreptul de proprietate a unei idei creata in cadrul proiectului si hotarati conditiile de licenta.
· Realizati un grup in cadrul consortiului pentru utilizarea proprietatii comune a ideii.
· Planificati cum sa rezolvati orice posibil conflict in cadrul consortiului privind dreptul de proprietate intelectuala.


Acordul Partenerilor
Acordul Partenerilor este obligatoriu pentru multe proiecte finantate prin Programul Cadru 6 si este recomandat pentru toate proiectele.

Acordul Partenerilor trebuie sa stabileasca organizarea si managementul intern, inclusiv procedurile de luarea deciziilor pentru implementarea proiectului. Trebuie sa clarifice responsabilitatea colectiva si modul de rezolvare a disputelor. Problemele financiare si dreptul de proprietate intelectuala trebuie luate in considerare.
Ce este Acordul Partenerilor?
Este un acord intre contractori pentru organizarea si managementul intern al proiectului. Trebuie sa contina o descriere detaliata a situatiei financiare a proiectului si a dreptului de proprietate intelectuala.
Comisia Europeana nu este parte contractanta in acest acord.
Acordul Partenerilor nu trebuie sa fie in contradictie cu prevederile Modelului de Contract si trebuie realizat inainte de semnarea Modelului de Contract.
Puncte de urmarit :
Comisia Europeana a realizat o lista cu pasii ce trebuiesc urmati pentru Acordul Partenerilor cu urmatoarea structura:
o Informatii generale
o Preambul
o Subiectul contractului
o Prevederi tehnice
o Prevederi comerciale
o Prevederi organizatorice
o Prevederi financiare
o Prevederi legale
Comisia Europeana semneaza Modelul de Contract dar nu participa la Acordul Partenerilor.
Pentru mai multe informatii despre Dreptul de Proprietate Intelectuala si Acordul Partenerilor
Reglementarea drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul consortiului este prioritara. Inainte de semnarea acordului partenerilor sau contractul, asigurati-va ca stiti potentialele implicatii legale. Sunt cateva cai prin care puteti obtine asistenta si informatii mai detaliate:
Comisia Europeana a realizat o retea de Puncte Nationale de Contact (NCP) care va pot raspunde la intrebarile dumneavoastra despre Programul Cadru 6, inclusiv despre dreptul de Proprietate Intelectuala si Acordul Partenerilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati Punctul National de Contact din tara dumneavoastra sau vizitati website-urile urmatoare:
European IPR Helpdesk
www.ipr-helpdesk.org
European Patent Office
(cuprinde Conventia Europeana pentru Patent)
www.european-patent-of.ce.org
IPRs online (cuprinde Dreptul de Proprietate Intelectuala pentru agricultura, hrana si biotehnologii)
www.iprsonline.org
IPR guide
www.ipr-guide.com
Gasiti o lista cu pasii de urmat pentru Acordul Partenerilor si modele pe:
www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm
www.ipr-helpdesk.org/index.htm

7. Aspecte financiare

Aspectele financiare ale PC6
Acest mic ghid ofera o imagine de ansamblu a aspectelor financiare privind proiectele sprijinite prin Programul Cadru 6 pentru cercetare si reflecta cele mai frecvente probleme care pot fi intampinate.

Modele de Cost
· Cost Aditional cu costuri globale indirecte (AC)
· Cost Total cu costuri indirecte curente (FC)
· Cost Total cu costuri globale indirecte (FCF)
AC: Costuri aditionale curente directe + cost global pentru costurile indirecte (20% din costurile directe minus costurile de sub-contractare). Optional pentru organizatii non-comerciale si non-profit, care nu pot evidentia in mod distinct cheltuielile directe si indirecte legate de proiect. Persoanele fizice utilizeaza modelul AC.
FC: Costurile curente directe si indirecte. Contractorii calculeaza costurile indirecte conform regulilor interne de contabilitate. In principiu, toate entitatiile legale pot folosi modelul FC cu exceptia persoanelor fizice.
FCF: Costuri curente directe + un cost global pentru costurile indirecte (20% din costurile directe minus costurile de sub-contractare). Adresat doar IMM-urilor si organizatiilor non-comerciale sau non-profit.
Toate cele trei modele sunt aplicabile pentru aproape toate tipurile de proiecte de cercetare in FP6.
Sunt trei modele diferite de costuri care pot fi implementate intr-un proiect PC 6 de finantare. Acestea depind intr-o oarecare masura de tipul de organizatie, sistemul de contabilitate al acesteia si instrumentul de finantare ales.

Ratele maxime de rambursare
Contributia maxima a CE depinde de tipul de activitate:
Modelul FC sau FCF:
· Cercetare/Inovare: 50 %
· Demonstrare: 35 %
· Instruire: 100 %
· Management: 100 % - pana la 7 % din contributia Comisiei
· Alte activitati specifice: 100 %

Modelul AC:
· 100 % din costurile aditionale (sunt excluse costurile de personal pentru angajatii permanenti, cu exceptia categoriei-management)
Termeni financiari in PC6
Costuri eligibile: Costurile din proiect care sunt curente, economice si necesare pentru implementarea proiectului. Ele trebuie determinate in conformitate cu principiile uzuale de contabiliatate ale contractorului si trebuie acceptate pe intreaga durata a proiectului, cu exceptia costurilor de realizare a raportului final.

Costurile non-eligibile sunt costuri care nu pot fi incluse in proiect, precum:
· Orice taxe identificabile, inclusiv TVA si taxe de vama
· Dobanda datorata
· Previziuni despre posibile viitoare pierderi
· Pierderile de schimb valutar
· Costuri declarate, asumate sau rambursate intr-un alt proiect al CE
· Costuri legate de returnare de capital
· Datorii si dobanzi la datorii
· Cheltuieli excesive si fara rost

Costuri directe: toate costurile care intra in categoria costurilor eligibile si care pot fi trecute ca si cheltuieli in proiect si sunt determinate de contractor in conformitate cu sistemul de contabilitate.

Costuri indirecte: Pentru contractorii care folosesc modelul FC (cost total), costurile indirecte sunt toate costuri eligibile determinate de contractor in concordanta cu sistemul de contabilitate, costuri care nu sunt direct atribuite proiectului, dar care sunt acceptate in relatie cu costurile directe ale proiectului. Pentru acei contractori care folosesc oricare din modelele de cost glogal (AC, FCF), un cost global (20% din costurile directe excluzand sub-contractarea) este aplicat costurilor directe pentru acoperirea costurilor indirecte.

Subcontractare: Servicii minore care nu reprezinta elemente importante ale proiectului pot fi subcontractate si costurile incluse in proiect. Conditiile detaliate de subcontractare pot fi gasite in modelul de contract (Anexa 2, Conditii generale, pagina 9).

Certificatele de audit: Un certificat de audit este o certificare a costurilor declarate in proiect. Este un document realizat de un auditor extern (autoritatiile publice pot opta pentru un auditor public competent) si trebuie sa fie depus de fiecare partener, impreuna cu declaratia costurilor, comform contractului cu Comisia Europeana.

Pre-finantarea
Contributia financiara a Comunitatii este distribuita coordonatorului prin plati periodice, in conformitate cu declaratiile de cost si pre-finantarile periodice, sau intr-o singura transa.
Suma de pre-finantare este stabilita in timpul negocierilor si este mentionata in contract. Toate pre-finantarile raman proprietatea Comunitatii pana cand sunt acceptate ca plata finala. Orice profit castigat de coordonator trebuie luat in considerare pentru determinarea contributiei financiare finale a Comunitatii.

Ce trebuie avut in considerare la intrarea intr-un proiect
Coordonatorul unui proiect, care pregateste propunerea, trebuie sa completeze forma A 3.1 (partea A a propunerii), pe baza planificarii costurilor fiecarui partener, pe care trebuie sa le explice si sa le justifice in partea B a propunerii.
Ø Alegeti modelul de cost potrivit
Ø Calculati-va costurile directe estimate conform activitatilor planificate in proiect (ex. om-luna si cheltuielile de personal, costuri pentru calatorii/cazare/diurna, echipament, materiale etc.)
Ø Calculati-va costurile indirecte conform modelului de cost si tipul proiectului. Atentie la costurile de subcontractare: cand utilizati un model de cost global (AC, FCF), costurile indirecte sunt 20% din costurile totale excluzand costurile de subcontractare.
Ø Nu uitati sa planificati costuri pentru certificatele de audit
Ø NoE – rambursarea costurilor:
Atentie: Calcularea costurilor pentru Retele de Excelenta este diferita fata de celelalte tipuri de proiecte din PC 6.
Nu uitati sa realizati inainte de inceperea proiectului un plan financiar bine pus la punct.

Documente importante care cuprind informatii mai detaliate despre aspectele financiare
Cand participati intr-un astfel de proiect este necesar sa fie bine inteles cadrul financiar al programului PC6.
Urmatoarele documente contin informatii utile:

Materialul informativ “Modele de cost pentru FP6”
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-contract/pdf/cost_model_en.pdf
“Model de contract”: Anexa II, Conditii generale (p19-28)
https://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#modelcontracts
Asa numitul “Ghid privind chestiuni financiare legate de actiuni indirecte ale PC6” este un document substantial ce cuprinde 250 pagini. Consultarea sa este recomandata in cazul intrebarilor speciale. Documentul poate fi gasit la:
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/modelcontract/index_en.html
sau la punctul dumneavoastra national de contact (NCP) pentru programul FP6 :
https://www.cordis.lu/fp6/ncp.htm