GESTIUNEA FISCALA A INTREPRINDERII - referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: GESTIUNEA FISCALA A INTREPRINDERII

GESTIUNEA FISCALA A INTREPRINDERII

1.Definitia si obiectivele gestiunii fiscale

Complexitatea raporturilor dintre întreprindere si partenerii sai, pe de o parte, si necesitatea îmbunatatirii performantelor proprii, pe de alta parte, pot conduce la abordarea distincta a diferitelor aspecte ale gestiunii întreprinderii si la desprinderea unor componente mai putin traditionale ale acestei gestiuni. Existenta si functionarea unitatii patrimoniale se desfasoara într-un mediu în care statul, prin institutiile sale fiscale, îsi face simtita prezenta în mod pregnant, având pretentii mari si obligând întreprinderea la un slalom neîncetat si din ce în ce mai complicat printre legi, hotarâri, regulamente, ordine, circulare emise, publicate, abrogate integral sau partial, republicate, adaugite, revizuite, redefinite, suspendate etc. Apar astfel numeroase situatii în care deciziile de afaceri sunt puternic influentate de consecintele fiscale. În aceste conditii, la unitatile de o anumita talie, gestionarea laturilor fiscale ale activitatilor curente sau mai putin curente face necesara, uneori, delimitarea gestiunii fiscale ca o componenta distincta a gestiunii întreprinderii.”Se recunoaste necesitatea unei getiuni financiare bune, a unei gestiuni comerciale bune, a unei gestiuni sociale bune; ele conditioneaza dezvoltarea, uneori chiar supravietuirea întreprinderii. Dimpotriva, ne îndoim adeseori de faptul ca ar putea exista o buna gestiune fiscala; unii o resping – în numele fatalismului fiscal, altii o confunda cu evaziune fiscala; cei mai avizati însa o practica: ei nu sunt nici fatalisti, nici evazionisti, ci pur si simplu buni administratori.” Reglementarile de natura fiscala, financiara, comerciala ofera adeseori posibilitatea utilizarii mai multor metode pentru tratarea aceleiasi probleme. Consecintele acestor variante sunt diferite si, în analiza impactului lor asupra situatiei întreprinderii, nu se pot face abstractie de instrumentele gestiunii fiscale.
Fiscalitatea îmbraca un dublu aspect pentru agentul economic. Pe de o parte, ea se concretizeaza în prelevari obligatorii catre stat, cu influenta asupra trezoreriei întreprinderii. Acest aspect da continut notiunii de sarcina fiscala. Pe de alta parte, întreprinderea poate folosi si în interesul ei principiile si metodele fiscale. Astfel, în activitatile de exploatare financiara sau de investitii ale întreprinderii se pot folosi metode si tehnici ale caror incidente fiscale ofera, în mod mai mult sau mai putin evident, avantaje concretizate, de cele mai multe ori, într-o situatie de trezorerie mai favorabila.” A administra impozitele înseamna, în primul rând, acceptarea faptului ca aceste impozite, chiar daca sunt o obligatie inconturnabila a întreprinderii, pot fi utilizate în interesul ei, prin transformarea lor într-o variabila activa de strategie.”
Gestiunea fiscala nu are în vedere numai cadrul national, ci se extinde si la relatiile întreprinderii cu alte tari. Se iau în considerare posibilitatile de optimizare a fluxurilor de trezorerie în conditiile unor montaje financiare, comerciale si fiscale internationale. Relatiile tot mai extinse ale unei tari cu altele impun cunoasterea si folosirea de mecanisme fiscale diferite. De asemenea, interesul usor de înteles al fiecarui întreprizator de a ceda autoritatilor statale cât mai putin din veniturile realizate incita la localizarea optima a profiturilor, pe baza unei adevarate stradegii fiscale internationale.
Trebuie precizat si faptul ca a gestiona impozitele si taxele, în sensul optimizarii nivelului lor, nu înseamna încalcarea legii. Printr-o gestiune fiscala corecta si argumentata se pot evita neplacerile evaziunii fiscale sau ale fraudei fiscale. În urma verificarii de catre administratia fiscala a corectitudinii cu care întreprinderea întelege sa-si onoreze obligatiile fata de stat, se pot evidentia uneori , si actiuni al caror caracter poate fi considerat anormal.În literatura de specialitate se defineste, în acest sens, “actul anormal de gestiune” ca fiind o decizie contrara intereselor întreprinderii, adica nu comporta nici o contrapartida pentru aceasta. Astfel, o actiune este considerata normala daca se concretizeaza într-o contrapartida pentru întreprindere. Aprecierea normalitatii unui act de gestiune poate fi însa destul de subiectiva si se face mai degraba la nivel economic decât la nivel juridic. Aparenta juridica a unei actiuni poate fi ireprosabila, în timp ce continutul ei economic o poate recomanda ca fiind anormala. Chiar daca, în principiu, administratia fiscala nu are motive sa judece gestiunea interna a întreprinderii sau calitatea rezultatelor acesteia, unele situatii ar putea fi considerate ca anormale:
· Cheltuieli nejustificate in principiu (cele care nu au nici o legatura cu interesul întreprinderii);
· Cheltuieli a caror marime este exagerata (care se concretizeaza, în general, în avantaje acordate administratorilor sau asociatilor societatii);
· Renuntarea la unele venituri fara contrapartida sau fara justificare (abandonuri de creante, avansuri fara dobânzi);
· Transferul sarcinii fiscale catre alti contribuabili;
· Interpretarea mai “larga” a unor principii contabile (precum independenta exercitiilor).
În România, astfel de acte, carora înca nu li se poate reprosa caracterul anormal, s-ar putea identifica în:
· Achizitia de catre întreprinzator a unor autoturisme de folosinta personala, dar care sunt înregistrate în contabilitatea întreprinderii; se obtin avantaje fiscale evidente: deducerea taxei pe valoarea adaugata din factura furnizorului (aceasta taxa s-ar suporta integral de catre întreprinzator, daca achizitia s-ar face în nume propriu) si deducerea din venituri a unei amortizari suplimentare care diminueaza profitul impozabil;
· Avansurile acordate între întreprinderi, care pot constitui adevarate credite inter-întreprinderi, nepurtatoare de dobânzi;
· Abandonurile de creante în cadrul grupurilor.
În unele astfel de situatii, controlul fiscal poate oferi informatii utile nu numai scopurilor proprii, ci si, de exemplu, investitorilor sau chiar administratorilor unei firme, în legatura cu eficienta cu care s-au luat decizii sau s-au derulat operatiuni în firma respectiva.
Exista cel putin doua criterii de apreciere a calitatii actiunilor si deciziilor luate în cadrul gestiunii fiscale a întreprinderii: eficienta, atunci când castigul realizat (concretizat, în general, într-o situatie de trezorerie mai favorabila) este evident si confirmarea de catre administratia fiscala a conformitatii cu regulile a masurilor luate.
Întreprinderea îsi asuma un „risc fiscal” iar organele de control accepta si recunosc o anumita abilitate în raport cu reglementarile de natura fiscala. Însa, atunci când în urma controlului administratia constata erori, întreprinderea este obligata sa le corecteze sau sa dovedeasca faptul ca interpretarea pe care a dat-o normei legale este buna. Eroarea contabila apare în urma unei omisiuni sau a unei inexacitati provenind dintr-o apreciere obiectiva a faptelor (eroare de drept) de catre un contribuabil de buna credinta. Spre deosebire de erorile contabile, deciziile de gestiune incorecte apar atunci când contribuabilul este pus în situatia de alege dintre mai multe solutii posibile si opteaza pentru una neconforma cu reglementarile fiscale (de exemplu folosirea amortizarii degresive cu influenta uzurii morale pentru un mijloc fix cu o durata normala de functionare mai mica de cinci ani). Este clar ca decizia incorecta va genera, atunci când este cunoscuta, o rectificare, la initiativa fiscului sau chiar a întreprinderii însasi.
În concluzie, gestiunea fiscala a întreprinderii consta în administrarea laturii fiscale a acestei unitati patrimoniale, astfel încât sa se asigure respectarea reglementarilor cu caracter fiscal si, prin deciziile si actiunile întreprinderii, sa se optimizeze nivelul sarcinii fiscale – de regula, în sensul reducerii acesteia – în conditiile în care câstigul astfel realizat justifica eforturile depuse.
Am amintit ca, în cadrul legal creat de autoritatea publica, întreprinderea are posibilitatea ca, pentru tratarea unei probleme, sa aleaga dintre mai multe metode si tehnici ale caror incidente fiscale sunt diferite. Am remarcat, de asemenea, ca gestiunea fiscala îsi propune optimizarea sarcinii fiscale în conditii de eficienta si în cadrul mai larg al gestiunii globale a întreprinderii. Optiunile în materie fiscala la nivelul agentului economic au, însa, si limite. Mai întâi, se pune problema limitelor juridice, pentru a nu se aluneca în evaziune fiscala. Trebuie sa se tina seama, apoi, de o limita de oportunitate care deriva din politica generala a întreprinderii confruntata cu anumite obiective strategice. Se întâmpla, uneori, ca cea mai buna alegere fiscala sa nu fie, în mod obligatoriu, cea mai buna solutie pentru întreprindere din punctul de vedere al stradegiei sale de dezvoltare. Unele optiuni fiscale pot sa contravina obiectivelor pe termen lung privind imperativele de finantare sau de mobilitate a capitalului; scaderea profitului prin tehnici fiscale poate reduce încrederea investitorilor, diminuând interesul acestora si deteriorând imaginea întreprinderii pe piata financiara. De asemenea, chiar într-un mediu în care piata financiara nu are un rol prea important (cum e cazul României) exista situatii în care „executivul” întreprinderii (consiliul de administratie sau echipa de
manageri) au interes ca, prin metode si optiuni de orice natura (inclusiv contabile si fiscale) sa se ajunga la un profit declarat cât mai mare. Acest comportament se poate explica prin aceea ca pozitia conducerii si remunerarea membrilor acestei echipe sunt adeseori legate de performantele în termeni de profit realizate de întreprindere într-o perioada data.
Tinând cont de definitia data gestiunii fiscale si de limitele precizate mai sus, putem pune în evidenta urmatoarele obiective ale gestiuni fiscale:
1. diminuarea sarcinii fiscale, ca marime absoluta si ca pondere în cifra de afaceri;
2. amânarea în timp a sarcinii fiscale;
3. folosirea variabilei fiscale în scopul regularizarii în timp a nivelului profitului inregistrat de întreprindere;
4. asigurarea îndeplinirii obligatiilor fiscale ale intreprinderii cu un cost cît mai redus si cu minimizarea riscului fiscal.
Pentru realizarea fiecaruia din aceste obiective, întreprinderea va adopta politici fiscale corespunzatoare.
Diminuarea sarcinii fiscale presupune de regula diminuarea profitului impozabil, deoarece posibilitatile de influentare a altor componente ale sarcinii fiscale sunt destul de limitate. Acest obiectiv se poate realiza prin utilizarea unor metode de evaluare, prin localizarea optima a profitului sau prin operatiuni de restructurare care sa implice mai multe întreprinderi.
Amânarea în timp a sarcinii fiscale este obiectivul care ofera cele mai multe posibilitati de realizare. În conditii de inflatie, importanta acestuia creste prin influenta favorabila pe care o are asupra situtiei de trezorerie.
Nu întodeauna interesul întreprinderii este satisfacut prin diminuarea sau amânarea în timp a sarcinii fiscale.Apar situatii în care ete preferabil sa se declare, în conturile anuale, profituri mai mari decât cele efectiv realizate în exercitiul de referinta, fie pentru a asigura un nivel relativ constant al acestor profituri de la un an la altul, fie pentru a le transfera în teritorii fiscale mai generoase, fie din considerente de natura financiara, comerciala, de imagine.
În toate aceste situatii se pot folosi cu succes si instrumentele fiscale. Uneori chiar, unele componente ale stradegiei întreprinderii nu au sens decât în contextul avantajului fiscal pe care îl ofera (leasing-ul fiscal, constituirea de filiale în paradisuri fiscale).
Putem aprecia ca realizarea efectiva a obiectivelor gestiunii fiscale are loc prin politica fiscala a întreprinderii, ca maniera concreta de utilizare a instrumentelor si tehnicilor specifice. Astfel, politicile fiscale pentru care opteaza întreprinderea în scopul diminuarii sarciniii fiscale, la acest nivel, se pot referi la localizarea optima a profiturilor, finantarea imobilizarilor prin leasing, operatiuni de restructurare.


2.Relatia contabilitate – fiscalitae

Aparitia impozitelor în sarcina întreprinderilor a fost generata de nevoile de bani ale statului si a generat, la rândul ei, necesitatea introducerii unor criterii cât mai riguroase pentru stabilirea bazei de impunere. Astfel, a fost lansata contabilitatii o noua comanda sociala. Prin bilant si contul de profit si pierdere contabilitatea este în masura sa prezinte „toate cantitatile patrimoniale producatoare de venit ca si toate veniturile produse.” Apare astfel un nou utilizator al informatiei contabile si contabilitatea trebuie sa-si adapteze, într-o anumita masura, instrumentele de lucru astfel încât sa raspunda acestor noi cerinte. Este nevoie ca partile care intervin în calculul si prelevarea impozitului „sa aiba cunostinte bune despre contabilitate, drept si politica economica pentru rezolvarea cazurilor nenumarate la care nu este de ajuns aprecierea agentului impunator sau chestiunea de fapt, judecata prin criteriul unui functionar zelos sau al unui contribuabil perspicace.”
Contabilitatea reprezinta o sursa privilegiata de informatii pentru organele fiscale, majoritatea obligatiilor fiscale fiind stabilite pe baza datelor din contabilitate. S-a încercat si se încearca, de multe ori, sa se stabileasca o relatie de ordine între fiscalitate si contabilitate, adica sa se precizeze cine influenteaza mai mult pe cine. Se pot identifica, din luarile de pozitie ale diferitilor autori români si straini, urmatoarele scenarii:
- contabilitatea este influentata de fiscalitate, cu diferite grade de interventie;
- contabilitatea este independenta de contabilitate (cele doua sunt „deconectate”);
- contabilitatea influenteaza fiscalitatea.
În toate cazurile un lucru este cert: exista o interdependenta între contabilitate si fiscalitate. Dealtfel, se apreciaza ca aceasta interdependenta este hotarâtoare în gestiunea fiscala a întreprinderii, chiar în conditiile incompatibilitatii unor reguli din cele doua laturi ale gestiunii întreprinderii. Daca privim contabiliataea ca pe un instrument destinat obtinerii de informatii pure si obiective, atunci putem accepta ca interventia fiscalitatii în producerile contabile este inacceptabila. Fiscul ar trebui sa accepte fara împotrivire „realitatea” contabila în ceea ce priveste stabilirea sarcinilor fiscale ale întreprinderii.
Se invoca adeseori faptul ca se impune contabilitatii supunerea fata de fiscalitate în tari precum Franta sau România ori Germania. Afirmatia poate fi sustinuta, dar trebuie nuantata. Astfel, daca se accepta ideea ca dreptul fiscal este autonom în raport cu cel contabil, atunci, analizând relatia dintre cele doua ramuri ale dreptului, ajungem la concluzia ca de fapt dreptul contabil impune dreptului fiscal mai multe reguli decât acesta din urma celui dintâi. Bineînteles ca situatia trebuie nuantata de la tara la tara si, în cazul particular în care normele specifice celor doua ramuri sunt elaborate de acelasi organism (cum ar fi Ministerul Finantelor din România), interdependenta este si mai strânsa, facând ca influentele fiscului asupra contabilitatii sa para si mai evidente, uneori chiar intolerabile.
Influentele contabilitatii asupra dreptului fiscal se explica destul de simplu, asa cum am vazut la începutul acestui paragraf, prin aceea ca, pentru masurarea materiei impozabile, fiscul a fost nevoit sa gaseasca reguli de evaluare, de delimitare în timp, de amortizare. Ar fi fost inutila crearea de reguli proprii, în conditiile în care contabilitatea dispunea deja de proceduri consacrate si folosite cu succes în obtinerea de informatii destinate tertilor. Astfel, în unele tari, mai ales cele influentate de modelul german, un principiu fundamental este ca regulile si principiile contabile se impun în stabilirea rezultatului fiscal; fiscul îsi rezerva totusi calitatea de a impune punctual unele tratamente fiscale diferite de regulile contabile (aceasta vizeaza mai ales situatiile în care contribuabilii ar fi tentati sa manipuleze rezultatul contabil astfel încât sa plateasca mai putin impozit). Acest principiu este numit principiul congruentei între contabilitate si fiscalitate si are ca obiectiv crearea cadrului necesar pentru ca operatiunile întreprinderii sa fie tratate în acelasi fel în contabilitate si în fiscalitate, în vederea simplificarii sarcinii administratiei fiscale, pe de o parte, si a usurarii sarcinii întreprinderii la întocmirea declaratiilor fiscale. Principiul citat înseamna concret ca:
- regulile de contabilizare si evaluare aplicate în contabilitate sunt obligatorii si din punct de vedere fiscal;
- exista totusi reguli fiscale specifice pentru unele elemente;
- avantajele fiscale de natura amortizarior derogatorii sau rezervelor scutite de impozit sunt acordate cu conditia înregistrarii lor în contabilitate.

Politici fiscale ale intreprinderii