LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND POLITICILE SOCIALE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre:

LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND POLITICILE SOCIALE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

 

Egalitatea de sanse intre barbati si femei


Egalitatea dintre barbati si femei este un principiu de baza al democratiei.
Cu toate acestea, inegalitatile continua sa existe, numarul femeilor fiind preponderent in ocuparea locurilor de munca mai putin avantajoase, precum cele ocazionale sau a celor cu durata fractionata. Pentru a pune in aplicare principiul conform caruia femeile ar trebui sa primeasca aceeasi plata cu barbatii pentru aceeasi munca prestata, Comisia a adoptat o serie de masuri, printre care:


a) Masuri ce promoveaza accesul la munca si invatamant profesional:
- stabilirea principiului „plata egala pentru munca egala” prin Directiva nr. 75/117/CEE, suplimentat cu un cod de conduita privind masurile ce trebuie luate pentru a asigura implementarea efectiva a principiului platii egale.
- egalitatea de sanse privind accesul la munca, invatamant profesional, avansare in cariera si conditii de munca (Directiva nr. 76/207/CE), prin care se prevede eliminarea discriminarilor (directe sau indirecte), in mod special a celor legate de statutul marital sau familial.
- egalitatea de sanse intre barbatii si femeile ce desfasoara activitati economice pe cont propriu (Directiva nr. 86/613/CEE), inclusiv activitatile agricole;
b) Masuri de protectie sociala:
- aplicarea progresiva a tratamentului egal privind regimul legal de securitate sociala (Directiva nr. 79/7/CE) privind protectia impotriva riscurilor la imbolnaviri, invaliditate, batranete, accidente de munca, boli profesionale, somaj si asistenta sociala;
- aplicarea egalitatii de tratament privind regimul ocupational al asigurarilor sociale (Directiva nr. 86/378/CE);
- reconcilierea vietii de familie cu a vietii profesionale (concediu parental) (Directiva nr. 96/34/CE, ca si Recomandarea nr. 92/241/CEE privind ingrijirea copiilor);
- imbunatatirea sanatatii si securitatii femeilor insarcinate sau care alapteaza (Directiva nr. 92/85/CEE).
c) Masuri privind demnitatea la locul de munca:
- Directiva 97/80/CE privind sarcina probatorie in cazurile de discriminare sexuala, potrivit careia acuzatii au sarcina de a demonstra ca nu au violat principiul tratamentului egal;
d) Masuri de combatere a violentei si a exploatarii sexuale a femeilor:
- Comunicarea Comisiei privind combaterea traficului de fiinte umane si combaterea exploatarii sexuale a copiilor si pornografiei juvenile, in urma careia au fost facute doua propuneri de decizii aflate in prezent in dezbatere. Prima propunere se refera la combaterea traficului de fiinte umane iar cea de-a doua se refera la combaterea exploatarii sexuale a copiilor si la pornografie, un accent deosebit punandu-se pe folosirea internet-ului (96/700/JHA).
- Intre statele membre a fost initiat un program de schimb de informatii privind traficul de fiinte umane, programul „STOP”, urmat de programul „STOP II” ce a fost finalizat in anul 2002.
- Decizia nr. 2000/293/CE privind desfasurarea programului „Daphne”, ce cuprinde masuri de prevenire a violentei impotriva copiilor, a tinerilor si a femeilor, program prevazut a se desfasura pe perioada 2000-2003.
e) Masuri de promovare a cooperarii:
- R
egulamentul Consiliului nr. 2836/98 referitor la integrarea problemelor de egalitate intre sexe in politicile de dezvoltare a cooperarii.
- Comunicarea Comisiei si Rezolutia Consiliului privind „Femeile si stiinta” avand ca scop dezvoltarea unei strategii care sa tina cont de implicarea femeilor in cercetare (Rezolutia nr. 99/716).


In formularea si implementarea masurilor, Comisia este ajutata de un Comitet Consultativ pentru sanse egale intre barbati si femei (Directiva nr. 82/43/CEE). La nivelul Consiliului au fost adoptate o serie de recomandari, dintre care se pot mentiona cele referitoare la „participarea echilibrata a barbatilor si femeilor in procesul luarii deciziilor” (1996) ca si comunicatul privind „Incorporarea sanselor egale in toate politicile si activitatile Comunitatii”. La nivelul Parlamentului European functioneaza, din 1984, Comitetul Parlamentar pentru Drepturile Femeilor.
Promovarea masurilor specifice privind egalitatea dintre barbati si femei s-a facut printr-o serie de programe de actiune multianuale dezvoltate si implementate cu ajutorul statelor membre. De asemenea, Comisia prezinta rapoarte periodice privind integrarea principiului egalitatii dintre barbati si femei in Uniunea Europeana in care sunt prezentate dezvoltarile si tendintele politicii in domeniu. In raportul anual pe anul 1999 au fost prezentate noile abordari ale mileniului urmator [COM (99) 106]. In acest sens a fost adoptata Directiva nr. 2000/78/CE ce stabileste cadrul general pentru tratament egal in ocuparea fortei de munca.