LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND POLITICILE SOCIALE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre:

LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND POLITICILE SOCIALE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

 

Legislatia muncii si conditiile de munca
Imbunatatirea conditiilor de lucru si a respectarii drepturilor muncitorilor sunt unele din cele mai importante obiective ale Uniunii, prin care aceasta urmareste ca dezvoltarea pietei unice sa nu fie insotita de scaderea standardelor de lucru si de distorsiuni. Prioritatile Comunitatii in domeniul legislatiei muncii se indreapta spre definirea cerintelor minime de lucru si nu spre armonizarea legislatiei.

Conditiile de munca
In cea mai mare masura, imbunatatirea acestora este de competenta statelor membre, prin intermediul legislatiilor nationale. Comisia Europeana considera ca este util sa defineasca cerintele minime la nivel european sau cel putin sa examineze principalele probleme in domeniu.
In acest context, chiar daca fixarea salariilor se face de catre partenerii sociali, Comisia si-a exprimat opinia fata de drepturile muncitorilor la un venit echitabil [COM (93) 388].
La protejarea angajatilor au contribuit cele trei directive adoptate referitoare la concedierile colective de personal (Directiva nr. 98/59/CE), transferul intreprinderilor (Directiva nr. 2001/23/CEE) si insolvabilitatea angajatorilor (Directiva nr. 80/987/CEE). Mai mult, Consiliul a adoptat si Directiva nr. 91/533/CEE, prin care angajatorii au obligatia de a-si informa angajatii asupra conditiilor aplicabile contractului de munca, ca si Directiva nr. 91/383/CEE referitoare la contractele de munca pe durata fixa sau nedeterminata.
Alte directive adoptate au fost cele privind protectia femeilor insarcinate (Directiva nr. 92/85/CEE), a protectiei tinerilor angajati (Directiva nr. 94/33/CEE), Directiva nr. 96/71/CE referitoare la conditiile de lucru aplicabile angajatilor detasati pentru a presta servicii temporare intr-un alt stat. In ceea ce priveste organizarea timpului de lucru au fost adoptate decizii care sa protejeze sanatatea si siguranta angajatilor din diferite sectoare (transport rutier, naval), cum ar fi directivele nr. 93/104/CE, 99/63/CE si 99/95/CE.
Comisia a introdus procedura de consultare si informare a angajatilor [COM (95) 547] prin care se doreste ca un numar de propuneri ce contin prevederi referitoare la participarea angajatilor sa-si gaseasca rezolvare.
In acest sens, in 2002 a fost adoptata Directiva nr. 2002/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului ce stabileste cadrul general de informare si consultare a angajatilor in Comunitatea Europeana ca si Directiva nr. 2001/86/CE si Regulamentul nr. 2001/2157 privind statutul societatii comerciale europene.
Prioritatile Comunitatii se indreapta spre un acord privind standardele sociale minime in care sa fie luate in considerare atat schimbarile rapide din domeniul muncii cat si de diferentele dintre statele membre.


Sanatatea si protectia muncii

Obiectivele specifice stabilite in diferitele programe de actiune referitoare la sanatatea si protectia muncii sunt:
- imbunatatirea conditiilor de lucru prin cresterea sigurantei si protectia sanatatii angajatilor;
- cunoasterea cauzelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale, identificarea si evaluarea riscurilor si implementarea de metode eficiente de urmarire si prevenire a acestora;
- promovarea si dezvoltarea unei culturi privind sanatatea si siguranta in munca.
Transpunerea in practica a acestor obiective a fost facuta prin adoptarea unui program comunitar privind siguranta, igienasi protectia sanatatii la locul de munca, prevazut a se desfasura pe perioada 1996-2000 [COM (95) 282]. In prezent, legislatia privind sanatatea si protectia muncii are trei componente:
a) asigurarea generala a sanatatii si protectiei muncii, ce cuprinde masuri luate ca urmare a directivei-cadru 89/391/CEE referitoare la drepturile si responsabilitatile angajatilor si angajatorilor;
b) protectia impotriva riscurilor, ce cuprinde masuri luate ca urmare a directivei-cadru 89/1107/CEE referitoare la riscurile expunerii la agenti chimici, fizici sau biologici.
c) prevederi exhaustive, ce acopera anumite grupuri vulnerabile sau ocupatii.
Directivele-cadru sunt completate cu directive privind grupuri specifice de angajati, locul de munca sau substante, respectiv agenti specifici.
Reteaua Europeana de Organizarea Muncii (EWON) are ca scop dezvoltarea unor noi forme de organizare a muncii si intreprinde o serie de actiuni bazate pe schimbul de experienta intre Statele Membre. Pentru culegerea si diseminarea informatiilor tehnice, economice si stiintifice privind sanatatea si siguranta in munca ca si pentru promovarea schimburilor de informatii si experiente intre statele membre, a fost infiintata Agentia Europeana de Siguranta si Sanatate in Munca, cu sediul la Bilbao (Regulamentul nr. 2062/94/CE).
In 2002 a fost adoptata noua „Strategie a Comunitatii privind sanatatea si siguranta in munca”, ce acopera perioada 2002-2006 [COM/2002/118].
Prin aceasta strategie este abordata o noua cultura a muncii care tine seama de calitatea muncii, prevenirea riscurilor si construirea de parteneriate.

 

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani