LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND POLITICILE SOCIALE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre:

LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND POLITICILE SOCIALE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

 

Lupta impotriva rasismului si xenofobiei


Chiar daca pana in 1999 nu a existat o baza legala explicita pentru dezvoltarea unei politici autentice care sa combata rasismul si xenofobia, totusi dupa 1986, a fost adoptat un raport al Parlamentului European privind situatia rasismului in statele membre. Au urmat o serie de masuri intreprinse in cadrul politicii in domeniile justitiei si afacerilor interne (Actiunea comuna 96/443/JHA), iar anul 1997 a fost declarat „Anul european de lupta impotriva rasismului”.


In acelasi an a fost infiintat Centrul European de Monitorizare privind Rasismul si Xenofobia (Regulamentul nr. 97/1035/CE) ce se ocupa de studierea acestor fenomene. In 1998 Comisia a prezentat planul de actiune impotriva rasismului, bazate pe urmatoarele componente:
- initiative legislative adoptate in baza Art. 13 al Tratatului instituind CE;
- integrarea luptei impotriva rasismului in politicile si programele Comunitatii;
- dezvoltarea unor noi modele de lupta impotriva rasismului;
- intarirea retelei de informare si comunicare.


In baza acestui plan de actiune, statele membre au fost incurajate sa intocmeasca planuri nationale de combatere a rasismului.


Dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Amsterdam (1999), in urma consultarilor cu statele membre, sindicatele, conducerile companiilor si organizatiile non-guvernamentale, Comisia Europeana a prezentat un pachet de proiecte legislative pentru combaterea discriminarii: prima se refera la interzicerea oricarei forme de discriminare a muncii (Directiva nr. 2000/78/CE); a doua face referire la discriminarea pe baza etnica si rasiala (Directiva nr. 2000/43/CE); cea de-a treia stabileste programul de actiune pe perioada 2001-2006. Aceste directive vor fi complementare altor initiative comunitare cum ar fi initiativa „EQUAL”.