LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND POLITICILE SOCIALE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre:

LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND POLITICILE SOCIALE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

 

Protectia sociala
Sistemele de securitate sociala din statele membre nu au la baza acelasi model, dat fiind traditia, istoria si cultura specifice fiecarei tari. Din acest motiv, nu se poate vorbi de armonizarea acestor sisteme, dar trebuie avute in vedere masuri si actiuni care sa nu aduca prejudicii drepturilor fundamentale, in special a liberei circulatii a persoanelor, si la agravarea disparitatilor regionale. Acestea au fost motivele lansarii, in anul 1990, a programului „MISEP”, ce are ca obiectiv promovarea schimburilor de informatii privind sistemele si politicile de protectie sociala din statele membre.
Chiar daca politica privind protectia sociala este responsabilitatea fiecarui stat, Comisia a considerat ca poate veni in ajutor, prin promovarea unor masuri de cooperare si actiuni comune. Astfel in 1995, a fost lansata „Comunicarea privind viitorul protectiei sociale”, ce propune un cadru european de dezbatere a acestui domeniu. Drept urmare, in 1997, comunicarea „Modernizarea si imbunatatirea protectiei sociale in Uniunea Europeana” prezinta propuneri specifice de sprijin la nivel european. La baza comunicatului sta conceptul prin care protectia sociala trebuie privita ca un factor productiv si cel privind intarirea legaturilor dintre protectia sociala si politica de ocupare a fortei de munca. In 1998 este publicat „Raportul privind protectia sociala in Europa” (1997) in care sunt revazute masurile adoptate de statele membre si analizate tendintele sistemelor de protectie sociala.
In anul 2000, Consiliul a hotarat constituirea Comitetului pentru Protectie Sociala (Decizia nr. 2000/436), cu responsabilitati in urmarirea evolutiei politicilor de protectie sociala si schimburi de informare si de experienta intre statele membre si este adoptata „Agenda privind politica Sociala” [COM (2000) 379] care, printr-o serie de actiuni si initiative, sa duca la modernizarea modelului social european.

Grupurile cu nevoi speciale
Masurile privind grupurile de persoane cu nevoi speciale, cum ar fi persoanele in varsta sau persoanele cu deficiente, au inceput sa fie adoptate dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Amsterdam. Se poate mentiona lansarea initiativei „TIDE” (Decizia 93/512/CEE) care vine in sprijinul stimularii tehnologiilor ce faciliteaza integrarea persoanelor cu deficiente si a persoanelor in varsta ca si continuarea sistemului de informare „Handynet” (Decizia 89/658/CEE). Programul „HELIOS”, desfasurat in perioada 1993 – 1996, a sprijinit integrarea persoanelor cu deficiente. Programul s-a desfasurat la nivel local, cu ajutorul organizatiilor non-guvernamentale implicate in reabilitare functionala si in integrare educationala (Decizia 93/136/CEE). Programul a fost complementat cu sistemul computerizat de informare si documentare „Handynet” - faza a doua.
Alte masuri intreprinse de Comisie au fost cele legate de angajarea persoanelor cu deficiente (Decizia nr. 86/379/CEE si Rezolutia Consiliului din 1999 privind sanse egale de angajare a persoanelor cu deficiente) sau cea referitoare la integrarea copiilor si a tinerilor cu deficiente in sistemul normal de invatamant.
Pe baza comunicarii „Sanse egale pentru persoanele cu deficiente”, Comisia pregateste o noua politica in favoarea persoanelor cu deficiente, bazata pe egalitatea de sanse si cooperarea cu asociatiile din domeniu.
Odata cu desavarsirea pietei interne unice, Comisia a facut o analiza a implicatiilor economice si sociale a imbatranirii populatiei si a revazut legislatia existenta pentru a propune noi masuri la nivelul Comunitatii [COM (90) 80]. Astfel, este adoptata Decizia nr. 91/49/CEE referitoare la actiunile Comunitatii privind persoanele de varsta a treia in care se subliniaza contributia pozitiva a persoanelor in varsta la dezvoltarea Comunitatii, comunicatul referitor la sprijinirea actiunilor in favoarea persoanelor in varsta [COM (95) 53] sau initiativa „TIDE”.
In ceea ce priveste schemele suplimentare de pensii, Comisia a lansat in anul 1991 o comunicare [SEC (91) 1332] privind rolul acestora in protectia sociala. Dat fiind importanta coordonarii schemelor la nivelul Comunitatii, a fost lansata spre dezbatere Cartea Verde privind pensiile suplimentare in cadrul pietei interne unice [COM (97) 283], urmata de Directiva

98/49/CE referitoare la protejarea drepturilor persoanelor privind pensia suplimentara.
Pentru a raspunde schimbarilor demografice si a schimbarilor intervenite pe piata muncii, Consiliul a adoptat o rezolutie privind schemele flexibile de pensionare (1993) ca si comunicarea „Catre o Europa a tuturor varstelor” (1999/221).

Asigurarile sociale si libera circulatie a persoanelor
Pentru a nu prejudicia dreptul de libera circulatie a persoanelor, Consiliul a adoptat Regulamentul nr. 1408/71/CEE ce prevede coordonarea legislatiei nationale privind asigurarile sociale. Regulamentul prevede protejarea drepturilor de asigurari sociale ale persoanelor ce-si schimba domiciliul dintr-un stat membru in altul. Procedurile de aplicare a legislatiei se regasesc in Regulamentul nr. 574/72/CEE. Comisia a facut o propunere de imbunatatire a celor doua regulamente, propunere aflata la Parlament pentru a fi examinata [COM (98) 779].
Simplificarea procedurilor administrative si schimbul de date dintre statele membre cu privire la persoanele ce-si schimba domiciliul a fost lansata prin programul „TESS”. Programul a fost initiat pentru dezvoltarea serviciilor telematice concepute pentru coordonarea schemelor de securitate sociala intre statele membre (Regulamentul nr. 99/307/CEE).
Pentru combaterea fraudelor in domeniul asigurarilor sociale si a muncii ilegale, a fost adoptata o rezolutie referitoare la codul de conduita privind cooperarea intre autoritatile statelor membre. Conform rezolutiei, autoritatile statelor membre se ajuta reciproc prin furnizare de date si de informatii.

Integrarea sociala
Masurile de integrare sociala s-au bazat pe analiza comparativa a politicilor existente in statele membre (Rezolutia din 1989 privind combaterea excluderii sociale), analiza ce face obiectul Comunicarii Comisiei „Intensificarea luptei impotriva excluderii sociale: promovarea integrarii” (1992). Prin acest comunicat sunt stabilite liniile directoare de actiune, tinand cont de principiul subsidiaritatii. In sprijinul actiunilor de integrare sociala, in special cele privind informarea cetatenilor, Comisia colaboreaza cu organizatiile voluntare si cu fundatiile de profil [COM (97) 241].
Pentru a dezvolta modele de actiune preventive care sa combata excluderea sociala si a saraciei, Comisia a stabilit un program de actiune pe termen mediu pentru grupurile defavorizate (Decizia nr. 89/457/CEE) si se propune crearea unui Fond European pentru Refugiati pentru protejarea acestei categorii (Decizia nr. 2000/596/CE).