AUDITAREA SI CONTROLUL CONTURILOR referat


PLANIFICAREA MISIUNII SI STABILIREA OBIECTIVELOR URMARITE
Conform definitiei auditului intern, "auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile, si contribuie la adaugarea unui plus de valoare.
Auditul intern ajuta aceasta entitate sa isi atinga obiectivele evaluand, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele sale de management al riscurilor, de control, si de guvernare a intreprinderii, si facand propuneri pentru a le consolida eficacitatea in ceea ce priveste eficacitatea si imbunatatirea eficientei managementului riscului si a proceselor de control si de conducere". Normele de calificare si de functionare se aplica atat misiunilor de asigurare cat si misiunilor de consultanta/consiliere.
Auditul financiar contabil este orientat spre:
a) verificarea respectarii cadrului conceptual al contabilitatii (postulate, principii, norme si reguli de evaluare), general acceptat, a procedurilor interne stabilite de conducerea agentului economic (audit intern sau statutar).
Procedura reprezinta o inlantuire logica de operatiuni, cu scopul de a atinge
un anumit obiectiv.
b) verificarea si certificarea reflectarii in contabilitate a situatiilor financiare, imaginea lor fidela, clara si completa pe intreg exercitiul financiar.
Legea Contabilitatii nr. 82/1991 va fi aplicata impreuna cu Cadrul general de armonizare a reglementarilor contabile, Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de IASC, Standardele de Contabilitate Internationale si Nationale.
Auditul trebuie sa urmareasca daca procedurile de culegere si prelucrare a datelor sunt bine stabilite si daca se aplica in permanenta.
OBIECTIVELE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL
Pentru a asigura o opinie competenta si independenta asupra imaginii fidele clare si complete a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor intreprinderilor, auditul are in vedere respectarea unor criterii si obiective ce guverneaza un audit al situatiilor financiare:
-Criteriul exhaustivitatii si integritatii inregistrarilor
Acest criteriu are in vedere ca toate operatiunile patrimoniale au fost inregistrate corect si integral in contabilitate.
Pentru indeplinirea acestui criteriu, auditorul are doua solutii :
a) auditorul trebuie sa verifice cu mare atentie procedurile utilizate de intreprindere pentru validarea tuturor modificarilor patrimoniale: cresteri/diminuari de active, respectiv diminuari de pasive. Aceasta solutie are dezavantajul ca necesita un timp indelungat pentru validare.
b) auditorul poate utiliza rezultatele inventarierii. El trebuie sa se asigure ca inventarierea a fost facuta potrivit legii. Daca prin inventariere s-au descoperit tranzactii neinregistrate in contabilitate, iar acestea au fost operate, se considera ca toate operatiunile sunt corect inregistrate si evidentiate.
Respectarea acestui criteriu presupune ca auditorul sa se asigure ca:
- toate operatiunile reflectate in documente justificative corespunzatoare sunt evidentiate in contabilitate, deci fara omisiuni;
- nu exista operatiuni contabilizate de mai multe ori.
-Criteriul realitatii inregistrarilor
Auditorul are obligatia sa urmareasca daca toate elementele de activ si de pasiv inregistrate in contabilitate sunt justificabile si verificabile, corespund cu cele identificate fizic prin inventariere sau prin alte proceduri cum ar fi: confirmari primite de la terti, analize de laborator, etc.
De asemenea, se verifica daca activele si pasivele respecta principiul entitatii patrimoniale, adica toate operatiunile efectuate apartin si sunt in numele firmei.
-Criteriul corectei inregistrari in contabilitate si a corectei prezentari
cu ajutorul conturilor anuale
Acest criteriu are mai multe obiective si se refera la localizarea corecta a perioadei privind elementele patrimoniale, evaluarea corecta a modificarilor, imputarea corecta si intocmirea corecta a situatiilor financiare.
Obiectivul unui angajament de audit al situatiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului sa exprime o opinie cu privire la situatiile financiare, daca acestea sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiara. Expresiile folosite pentru exprimarea opiniei auditorului sunt \"ofera o imagine fidela\" sau \"prezinta in mod fidel, sub toate aspectele semnificative\", termeni care sunt echivalenti.
Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt:
- de a ajuta entitatea publica ;
- sa gestioneze mai bine riscurile;
- sa asigure o mai buna administrare si pastrare a patrimoniului;
- sa asigure o mai buna monitorizare a conformitatii cu regulile si procedurile existente ;
- sa asigure o evidenta contabila si un management informatic fiabile si corecte ;
- sa imbunatateasca calitatea managementului, a controlului si auditului intern ;
- sa imbunatateasca eficienta si eficacitatea operatiilor.
Obiectivele misiunii de audit public intern.
Unei misiuni de audit i se pot atribui doua obiective principale:
- asigurarea conformitatii procedurilor si a operatiunilor cu normele juridice ;
- evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmarite si examinarea impactului efectiv - auditul de performanta.


loading...

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Cauta referat
Scriitori romani