Capitaluri straine (datorii , obligatii)


Reprezinta surse atrase sau imprumutate de catre agentul economic care provin de la alte persoane fizice sau juridice si care se impart in:
• datorii comerciale;
• datorii salariale;
• datorii fata de bugetul asigurarilor sociale;
• datorii fata de actionari;
• datorii fata de bugetul statului;
• datorii fiscale .
Datorii comerciale sunt inregistrate in contabilitate sub forma urmatoarelor elemente patrimoniale:
*furnizori care reflecta datoriile societatii fata de anumite persoane fizice sau juridice rezultate in urma achizitionarii de bunuri, executarii de livrari sau prestari de servicii , datorii care nu au fosr achitate inca;


*clientii creditori reflecta avansuri acordate unitatii patrimoniale de catre clienti, avansuri pentru care unitatea patrimoniala va trebui sa presteze lucrari, servicii sau sa livreze bunuri.
Datorii salariale reflectate in contabilitate prin intermediul elementelor patrimoniale:
- personal salarii datorate care reflecta datoria unitatii fata de angajati rezultat in urma muncii prestate si concretizata in salarii, sporuri, adaosuri la salarii etc;
- personal ajutoare materiale datorate care reflecta ajutoarele materiale datorate fata de angajati si concretizate sub forma indemnizatiilor pentru concediile medicale, pentru incapacitate de munca, concedii de maternitate etc.
Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale reflecta pe de-o parte obligatiile unitatii patrimoniale fata de asigurarile sociale privind plata contributiei la asigurarile sociale si al asigurarile sociale de sanatate precum si la fondul de somaj iar pe de alta parte obligatiile angajatilor fata de aceste fonduri retinute din salariu.
Datorii fata de actionari reflecta datoriile unitatii ptrimoniale fata de actionari rezultate din plata dividendelor in raport de numarul de actiuni detinute in capitalul societatii si in raport de marimea profitului obtinut.
Datorii fata de bugetul statului reprezinta obligatiile societatii concretizate sub forma taxelor (taxa pe valoare adaugata de plata) si impozitelor.
Datorii fiscale reprezentate de obligatiile societatii fata de banci concretizate sub forma creditelor sau a imprumuturilor si care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie restituite la o anumita data pentru care sa se plateasca dobanda;
- sa fie garantate pe baza activelor imobilizate sau a altor active detinute de unitatea patrimoniala.


Modelarea prin bilant a patrimoniului
Managementul oricarei activitati (societati) necesita cunoasterea la anumite intervale de timp a situatiei de ansamblu detinute de unitatea patrimoniala precum si de rezultatele obtinute de aceasta. Acest lucru se realizeaza in contabilitate prin intermediul bilantului, astfel elementele patrimoniale sunt reflectate sub dublu aspect:
• sub aspectul componentei al modului de utilizare al acestora, aspect pentru care se utilizeaza notinuea de bunuri;


• sub aspectul provenientei respectiv al relatiilor de proprietate si a destinatiei elementelor patrimoniale aspect pentru care se utilizeaza notiunea de sursa.
Prezentarea elementelor patrimoniale sub dublu aspect face ca din punct de vedere grafic bilantul sa se prezinte sub forma unui tabel cu 2 parti. Termenul de bilant provine de la notiunea din limba italiana bilancia care isi are originea in notiunile din limba latina bi si lanx care insemna balanta, echilibru , egalitate.
Cele doua sectiuni ale bilantului poarta numele de activ si pasiv. Denumirea de activ provine de la caracteristica elementelor patrimoniale de a se afla intr-o continua miscare si transformare ca urmare a operatilor economice si financiare care au loc in circuitul economic. Elementele patrimoniale de pasiv apar ca ceva static, ele nu isi schimba volumul si structura in mod independent modificarile lor fiind conditionate de modificarea elementelor de activ.
Cele doua sectiuni ale bilantului activ si pasiv pot fi analizate din punct de vedere juridic si din punct de vedere economic.
Din punct de vedere economic activul reprezinta elementele patrimoniale exprimate valoric si aflate la dispozitia agentului economic sub forma constructilor, a utilajelor, a materiilor prime, a marfurilor etc, iar pasivul bilantului reflecta sursele de obtinere a acestor bunuri concretizate in capitaluri proprii si in capitaluri straine.
Din punct de vedere juridic activul reflecta drepturile unitatii patrimoniale fata de actionari: pentru capital subscris nevarsat, drepturile fata de clienti, iar pasivul bilantului reflecta obligatiile unitatii patrimoniale fata de alti agenti economici, fata de actionari, fata de stat, fata de banci etc.
Dublul aspect al patrimoniului poate fi analizat si din punct de vedere al modificarilor care au loc asupra masei patrimoniale ca urmare a unor operatii ce pot fi clasificate in operatii financiare, de finantare, de investitii sau de exploatare.
Operatiile de finantare presupun crearea resurselor necesare societatii, unele finantari fiind proprii si apar in bilant cu denumirea de capital iar alte finantari sunt straine sau atrase si poarta denumirea de capitaluri straine (inregistreaza datorii pe termen scurt si datorii pe termen lung).


Operatiile de investitii se refera la utilizarea resurselor in vederea procurarii de bunuri cu utilizarea indelungata denumite active imobilizate.
Operatii de exploatare se refera la modalitatea de procurare, producere si comercializare a bunurilor care apar in bilant cu denumirea de active circulante.
In concordanta cu aceste aspecte economia de echivalenta poate fi reflectata astfel:
UTILIZARI = FINANTARI (RESURSE)
Utilizarile pot fi :
• utilizari permanente (active imobilizate)
• utilizari temporare(active circulante)
Finantarile pot fi:
• finantari permanente (capitaluri permanente, capitaluri proprii + datorii pe termen lung)
• finantari temporare (datorii de termen scurt)
Bilantul reflecta si performantele unitatii patrimoniale concretizate sub forma profitului sau pierderii.
Profitul si pierderea fac parte din capitalurile proprii ale societatii.
Bilantul reprezinta un tabel sau o situatie intocmita la o anumita data si care exprima situatia agentului economic reflectata sub dublu aspect si exprimata valoric precum si performantele agentului economic.
Performantele economice pot fi exprimate pe baza urmatoarelor relatii:
a)pe baza proprietatii detinute de agentii economici reflectate pe baza indicatorului situatia neta:
SITUATIA NETA = TOTAL ACTIV – DATORII
Se considera ca agentul economic are o situatie neta favorabila in cazul in care aceasta este mai mare sau egala cu datoriile. Acest lucru ii permite utilizarea lichiditatilir in scopul acoperirii obligatiilor fata de terti.
b)pe baza activitatii desfasurate calculandu-se indicatorul rezultat financiar :
REZULTATELE FINANCIARE = VENITURI – CHELTUIELI
Bilantul contabil se intocmeste in momentul inceperii activitatii de catre unitatea patrimoniala numindu-se bilant initial. Pe parcursul desfasurarii activitatii bilantul se intocmeste semestrial si annual si poarta numele de bilant curent.
Bilantul este precedat de efectuarea inventarierii generale. Dupa aprobarea bilantului de catre contabilii autorizati si expertii contabili bilantul este supus analizai si aprobat de catre Adunarea Generala sau Consiliul de Administratie intocmindu-se raportul de gestiune. Bilantul contabil si raportul de gestiune sunt depuse la Administratia Financiara. In cadrul societatii bilantul este pastrat pe o perioada de 50 ani. In cazul in care societatea fuzioneaza sau isi inceteaza activitatea se intocmeste bilantul final.Continutul si structura bilantului
Activitatea desfasurata de agentii economici presupune sistematizarea elementelor patrimoniale in bilant dupa anumite criterii subordonate muncii de infromare si analiza existenta pe de-o parte in cadrul unitatii patrimoniale iar pe de alta parte necesara obtinerii unor sinteze nationale motiv pentru care Ministerul Finantelor elaboreaza annual macheta bilantului.
Macheta de bilant poate fi sistematizata dupa schema orizontala si porta numele de bilant contabil sau dupa schema verticala conform reglemetarilor contabile concordate cu Directiva a patra a CEE si cu standardele internationale de contabilitate. Astfel sistematizarea de face pornindu-se de la sfere mai largi care grupeaza elementele patrimoniale dupa criteriile generale la sfere mai restranse care au drept scop clasificarea elementelor patrimoniale pe grupe, capitole si posturi.
Grupa este prima treapta de generalizare.
Capitolul subdivide grupa.
Postul reflecta grupa omogena de elemente patrimoniale exprimate valoric si inregistrate in bilant.
Pe baza acestei scheme poate fi observata cu usurinta situatia activelor nete.
Elementele patrimoniale de activ se grupeaza in raport de criteriul lichiditatii inverse. Lichiditatea reprezinta capacitatea elementelor patrimoniale de a fi transformate in bani.
Elementele patrimoniale de pasiv se grupeaza in raport de exigibilitatea descrescatoare incepand cu capitalurile cu termen de decontare mai rapid si incheind cu capitaluri cu termen de decontare indelungat. Exigibilitatea reprezinta capacitatea unitatii patrimoniale de a face fata datoriilor pe termen scurt si pe termen lung.
Copyright © Contact | Trimite referat