Clasificarea conturilor


Totalitatea conturilor utilizate de catre contabilitate alcatuiesc planul de conturi care permite sistematizarea acestui numar mare de conturi pe clase si grupe. Aceasta clasificare permite cunoasterea continutului economic si a functiei contabile pentru grupele de conturi si pentru fiecare cont in parte.
Conturile se clasifica dupa urmatoarele criterii:
1)dupa functia contabila:
*conturi de activ;
*conturi de pasiv;
2)dupa sfera de cuprindere a elementelor patrimoniale:
*conturi sintetice;
*conturi analitice;


3)dupa continutul economic:
*conturi de bilant (conturile A de mijloace economice, conturi de capitaluri, conturi de regularizare sau de limitative si conturi rectificative);
*conturi de procese economice (conturi de cheltuieli, conturi de venituri si conturi de rezultate financiare);
*conturi de ordine si evidenta;
*conturi interne de gestiune.
Conturi de activ, conturi de pasiv si conturi bifunctionale
Conturile de activ tin evidenta functionarii si modificarii elementelor patrimoniale din activul bilantului. Conturile “Constructii”, “Marfuri”, “Produse finite”, “Clientii”, “Casa” sunt conturi cu functie de activ care inregistreaza in debit existentele preluate din activul bilantului precum si majorarile acestor elemente patrimoniale inregistrate in perioada de gestiune si se crediteaza cu diminuarea elementelor patrimoniale de activ prezentand la sfarsitul perioadei sold final debitor sau 0.
Conturile de pasiv tin evidenta elementelor patrimoniale din pasivul bilantului. “Capital social”, “Rezervele”, “Fondurile”, “Subventiile” sunt conturi cu functie contabila de pasiv care inregistreaza in credit soldul sau existentul de bilant precum si majorarile elementelor patrimoniale din pasivul bilantului inregistrand in debit micsorarea elementelor patrimoniale de pasiv si soldul final care este intotdeauna creditor sau 0.
Conturile bifunctionale sunt caracterizate de faptul ca pot prezenta la sfarsitul perioadei de gestiune fie sold final debitor fie sold final creditor. Contul “Profit si pierdere” este cont bifunctional si reflecta rezultatul financiar pozitiv in situatia in care prezinta sold final creditor sau reflecta rezultat financiar negativ in situatia in care prezinta sold final debitor. Contul “Cont curent” este cont bifunctional putand prezenta sold final debitor care reflecta disponibilitatile banesti ale agentului economic existent in banca fie sold final creditor reflectand creditele acordate de banca pentru acoperirea deficitului de cont curent.
Conturi sintetice si conturi analitice
Utilizarea acestor conturi apare din necesitatea obtinetii unor informatii detaliate informatii necesare diferitelor niveluri ierarhice ale conducerii societatii.
Conturile sintetice ofera informatii globale referitoare la activitatea desfasurata de agentul economic si prezinta informatii referitoare la o grupa omogena de elemente patrimoniale motiv pentru care evidenta lor se tine numai valoric.
Contul “Materiale consumabile” poate fi impartit in conturile “Materiale auxiliare”, “Seminte si materiale de plantat”, “Combustibili”, “Piese de schimb” etc. Contul “Materiale consumabile” este un cont sintetic de grupa 1, celelalte conturi care il divid pe acesta sunt conturi sintetice de grupa 2. Functia acestor conturi poate fi de activ sau de pasiv. Totalitatea conturilor sintetice utilizate de catre coontabilitate alcatuiesc contabilitatea sintetica a unei societati.
Conturile analitice ofera informatii cu un grad mai mare de detaliere fiind parti componente ale conturilor sintetice. Se impart in conturi analitice de grupa 3 si in conturi analitice de grupa 4. Astfel evidenta “Ingrasamintelor chimice” poate fi tinuta detaliat pe conturi in care se reflecta “Ingrasaminte cu azot”, “Ingrasaminte cu potasiu”, “Ingrasaminte cu fosfor” si care sunt conturi analitice de grupa 3. Evidenta acestor elemente patrimoniale se tine numai valoric. La randul lor aceste conturi se divid in conturile analitice de grupa 4: “Super fosfat de amoniu”, “Azotat de amoniu”etc, conturi a caror evidenta se tine atat cantitativ cat si valoric. Totalitatea conturilor analitice utilizate de catre contabilitate alcatuiesc contabilitatea analitica a societatii.


Intre conturile sintetice si analitice exista anumite relatii de interdependenta ca parte si intreg:
*soldul initial al contului sintetic este egal cu suma soldurilor initiale ale conturilor analitice dependente de contul sintetic;
*rulajul debitor al contului sintetic este egal cu suma rulajelor debitoare ale conturilor analitice care depind de contul sintetic;
*rulajul creditor al contului sintetic este egal cu suma rulajelor creditoare ale conturilor analitice care depind de contul sintetic;
*soldul final al contului sintetic insumeaza soldurile finale ale conturilor analitice care depind de contul sintetic.
• SiCS=ΣSiCACS
• RDCS=ΣRDCACS
• RCCS=ΣRCCACS
• SfCS=ΣSfCACS
Clasificarea conturilor dupa continutul economic
Acest criteriu este considerat criteriu de baza in clasificarea conturilor. Din acest punct de vedere conturile vor fi clasificare in raport de natura elementelor patrimoniale care vor constitui un element patrimonial de A, un element patrimonial de P, un venit, o cheltuiala.
Grupa conturilor de bilant clasifica conturile in conturi de mijloace sau de active economice in conturi de capitaluri care la randul lor vor avea urmatoarea structura: conturile de mijloace economice se impart in conturi de active imobilizate necorporale, conturi de active imobilizate corporale, conturi de active imobilizate financiare, conturi de active circulante materiale, conturi de creante sau valori in decontare si conturi de disponibilitati banesti.
Grupa conturilor de active imobilizate – tine evidenta acelor elemente patrimoniale care sunt utilizate o peioada indelungata de timp de catre agentul economic si se imparte in conturi de imobilizari necorporale (cheltuieli de constituire, brevete, licente,etc), conturi de imobilizari corporale (terenuri, constructii, mijloace de transport, echipamnete tehnologice), conturi de imobilizari financiare. Conturile au functie contabila de activ.
Grupa conturilor de active sau mijloace circulante tine evidenta acelor elemente patrimoniale care intra si ies in circuitul economic de mai multe ori sau cel putin odata in cursul anului financiar si se impart in:
*conturi de active (mijloace) circulante materiale sau stocuri si productia in curs de executie si contin conturile “Materii prime”, “Materiale”, “Marfuri”, “Produse finite”, “Productia in curs de executie”;


*conturi de active circulante in decontare sau creante cu urmatoarele conturi “Clienti”, “Debitori diversi”, “Furnizori”, etc;
*conturi de active circulante banesti si plasamente cu urmatoarele conturi “Conturi la banci in lei”, “Casa”, “Actiuni si obligatiuni achizitionate de la alte societati”.Conturile au functie contabila de activ.
Grupa conturilor de capitaluri – care constituie conturi de bilant si care se impart in conturi de capitaluri (surse) proprii, conturi de provizioane si conturi de capitaluri (surse) straine sau datorii. In general aceste conturi au functia contabila de pasiv. Conturile de capitaluri proprii tin evidenta elementelor patrimoniale care apartin societatii si din aceasta grupa fac parte urmatoarele conturi: “Capital social”, “Profit si pierdere”, “Rezerve” etc.
Conturile de provizioane – au functie contabila de pasiv si se crediteaza la constituirea lor pe baza cheltuielilor debitandu-se in momnetul realizarii riscului sau decontarii cheltuielii respective. Contin conturile “Provizioane pentru risc”, “Provizioane pentru cheltuieli”, “Provizioane pentru deprecierea stocurilor” etc.
Conturile de capitaluri starine – tin evidenta surselor atrase de agentul economic si pentru care acesta urmeaza sa acorde un echivalent valoric. Au functie contabila de pasiv. Din aceasta grupa fac parte conturile “Furnizori”, “Credite”, “Personal salarii datorate”.
Grupa conturilor de regularizare sau de limitative – face parte din grupa conturilor de bilant si are rolul de a delimita pe perioada de gestiune elementele patrimoniale a caror evidenta o tin. Din aceasta grupa fac parte conturile “Cheltuieli inregistrate in avans” si “Venituri inregistrate in avans”. Cheltuielile inregistrate in avans si inregistrate in anul financiar curent trebuie repatizate in vederea decontarii asupra anilor urmatori; contul are functie contabila de activ. Contul “Venituri inregistrate in avans” are functie contabila de pasiv si tine evidenta sumelor inregistrate in avans reprezentand chirii, dobanzi dar care trebuie repartizate perioadelor urmatoare.
Grupa conturilor rectificative - care contin conturi care au rolul de a rectifica valoarea anumitor elemente patrimoniale aflate in activul sau pasivul bilantului. Din aceasta grupa fac parte urmatoarele conturi “Amortizarea imobilizarilor corporale” si “Amortizarea imobilizarilor corporale” conturi cu functie de pasiv care se crediteaza cu micsorarea valorilor activelor imobilizate ca urmare a uzurii inregistrate in timp si se debiteaza cu valoarea activelor imobilizate scoase din functiune sau vandute. Tot din aceasta grupa fac parte conturile de “Provizioane privind depreciere stocurilor”, “Provizioanele privind deprecierea imobilizarilor” cu functie contabila de pasiv si contul “Repartizarea profitului” cu functie contabila de activ si care are rolul rectificarii contului “Profit si pierdere”.


Grupa conturilor de ordine si evidenta – reflecta elementele patrimoniale ale agentului economic care nu sunt incluse nici in activul si nici in pasivul bilantului. De aceea se numesc conturi extra patrimoniale sau conturi in afara bilantului. Conturile de ordine se refera la acele elemente patrimoniale materiale sau banesti aflate temporar in circuitul economic al agentului economic si care nu apartin acestuia (ex. mijloace fixe luate cu chirie, valorile materialelor primite in custodie).
Conturile de evidenta inregistreaza drepturile si angajamentele care devin certe sau care se anuleaza in urma producerii unui eveniment (ex. debitorii scosi din activ, angajamente primite, giruri si garantii acordate); aceste conturi functioneaza dupa pricipiul contabilitatii in partida simpla debitandu-se cu intrarile si creditandu-se cu iesirile.
Grupa conturilor de procese economice
Procesele economice reprezinta combinarea si utilizarea factorilor de productie materiali, financiari si umani in vederea obtinerii anumitor bunuri, executarii unor lucrari sau prestarii unor servicii. Se impart in:
*conturi de cheltuieli – au functia contabila de activ debitandu-se cu marimea cheltuielilor efectuate si creditandu-se cu micsorarea lor prin decontarea soldului prin intermediul contului “Profit si pierdere”. Se impart in:
• Conturi de cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile si marfuri, cheltuilei privind marfurile, cheltuieli privind taxele si impozitele si varsamintele asimilate etc.);
• Conturi de cheltuieli financiare ( cheltuieli privind dobanzile, cheltuieli privind titlurile de participare etc.);
• Conturi de cheltuieli extraordinare.
*conturi de venituri – au functia contabila de pasiv si se crediteaza cu marimea veniturilor inregistrate de societate in cursul exercitiului financiar debitandu-se in momentul transmiterii soldului final asupra contului de profit si pierdere. Contine urmatoarele conturi:
• Conturi de venituri din exploatare (venituri din vanzarea marfurilor);
• Conturi de venituri financiare (venituri din dobanzi, participatii);
• Cheltuieli de venituri extraordinare (venituri din operatiile de gestiune).
*conturi de rezultate financiare – reprezentat de contul “Profit si pierderi”, contbifunctional care face parte si din grupa conturilor de bilant.
Grupa conturilor interne de gestiune – au caracter orientativ, fiecare agent economic putand sa le utilizeze in raport de necesitatile de gestionare si de informare. Sunt specifice circuitului intern si tin de contabilitatea analitica a societatii reflectand resurse, cheltuieli sau rezultate ale diferitelor nivele de organizare ale societatii. Tin de evidenta analitica a stocurilor si calcularea costurilor de productie. Aceste conturi fac parte din clasa a 9-a de conturi intitulata conturi de gestiune.

Copyright © Contact | Trimite referat