CONTABILITATEA INTREPRINDERII referat


Moneda

1.1 Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Pentru necesitatile proprii de informare, intreprinderile pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o moneda stabila (EURO, USD etc).

Obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii

1.2 Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, revine administratorului sau altei persoane, care are obligatia gestionarii patrimoniului.

In acest scop, persoanele prevazute la alineatul precedent trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale; organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, publicarea si depunerea la termen a acestora la organele in drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare si organizarea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul intreprinderii.

1.3 Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, precum si a celorlalte prevederi legale privind intocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim special utilizate in activitatea financiara si contabila, orice operatie patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:

a) denumirea documentului;

b) denumirea si sediul intreprinderii care intocmeste documentul;c) numarul si data intocmirii acestuia;

d) mentionarea partilor care participa la efectuarea
operatiei patrimoniale (cand este cazul);

e) continutul operatiei patrimoniale si, daca este cazul, temeiul legal al efectuarii acesteia;

f) datele cantitative si valorice aferente operatiei efectuate;

g) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor
care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;

h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa
a operatiilor efectuate.

Pastrarea registrelor si a documentelor justificative

1.4 Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, se pastreaza, timp de zece ani, in arhiva persoanelor prevazute la art.1 din lege, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.

Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, de regula, in forma lor originala, grupate pe naturi de operatii si in ordine cronologica, in cadrul exercitiului financiar la care acestea se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in termenele prevazute de lege.

Potrivit art. 26 din Legea contabilitatii nr.82/1991, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare.

Responsabilitatea reconstituirii documentelor contabile, in cazurile prevazute la alineatul precedent, revine administratorilor intreprinderii sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.
Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit".

Copyright © Contact | Trimite referat