CONTABILITATEA OPERATIILOR EFECTUATE PRIN CONTUL CURENT LA F.R.C. CARACAL referat


Contabilitatea, ca parte a sistemului informaţional economic a devenit pe plan mondial un instrument de informare, control si previziune de neînlocuit.
Organizarea contabilităţii financiare la nivelul unitatilor economice este influenţata in funcţie de tipurile de întreprinderi si activitatea acestora, aspecte ale organizării si funcţionarii întreprinderii in condiţiile economiei de piaţa, conţinutul si structura elementelor patrimoniale de activ si pasiv, nevoile de informare, de conducere a întreprinderilor.
Contabilitatea operaţiunilor efectuate prin conturile de la bănci sunt forme de decontare fara numerar. Agenţii economici isi păstrează cea mai mare parte a disponibilităţilor băneşti la bănci, unde isi deschid conturi curente.
Pentru aceasta, agenţii economici trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii :
- sa fie înscrişi in Registrul comerţului si la Ministerul de Finanţe;
- sa dispună de un patrimoniu reglementat juridic;
- sa aibă contabilitate proprie;
- sa încheie bilanţ contabil.
In vederea deschiderii conturilor, agenţii economici prezintă băncii o cerere tip de deschidere însoţita de următoarele documente :
- dovada înregistrării in Registrul comerţului si la organele fiscale teritoriale;
- hotărârea Guvernului sau decizia Administraţiei locale de stat, după caz, privind constituirea agenţilor economici;
- fisa cu specimenele de semnături ale persoanelor autorizate sa efectueze operaţiuni si amprenta ştampilei unitatii.
In acesta categorie se înscrie si S.C. Electrica S.A. iar datorita diversificării consumatorilor la nivelul fiecărui F.R.C., exista atât cont curent deschis la B.C.R., pentru efectuarea plaţilor de către agenţii economici, cit si cont deschis la Trezorerie pentru platile efectuate de către consumatorii bugetari. Contul curent la bănci reflecta existentul si mişcarea disponibilităţilor bancare.

1
Conform Legii Contabilităţii "Conturi la bănci in lei" se debitează cu încasările si se creditează cu platile efectuate prin acest cont.
Contabilitatea analitica se realizează pe fiecare banca in parte, unde întreprinderea are deschise conturi in lei.
In prezent, potrivit hotărârii Guvernului României nr. 83/26.02.1993, pentru întărirea disciplinei financiare, agenţii economici din tara noastră cu capital integral sau majoritar de stat sunt obligaţi sa-si păstreze disponibilităţile in lei la societăţile bancare si sa efectueze toate operaţiunile de încasări si plăti prin doua conturi distincte : unul pentru producţie si alte activitati curente si unul pentru investiţii, deschise la o singura unitate bacara din tara, la alegere.
Operaţiunile de încasări si plăti efectuate prin conturile la bănci in lei se reflecta in contabilitate astfel :
1. Încasarea diverselor sume in conturile de la bănci, pe baza extraselor de cont si a documentelor justificative anexate la acestea. Documentele justificative prezintă o deosebita importanta, deoarece prima etapa in munca de evidenta o constitue înscrierea in documente a tuturor operaţiilor economice care au loc in întreprindere. Având in vedere prevederile Legii Contabilităţii "Orice operaţie patrimoniala se consemnează in momentul efectuării intr-un înscris care sta la baza înregistrării in contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ". Cu ajutorul lor se asigura datele de intrare in sistemul informaţional contabil si se fundamentează înregistrarea proprie contului.
Conform procedurii operaţionale, furnizorul prin serviciul F.U.C.R.C. din cadrul S.D.F.E., in functie de tipul de tarif stabilit, va emite de regula o factura de energie electrica care va contine consumul de energie electrica aferent perioadei facturate, precum si tipul de tarif contractat. Facturile emise intra in posesia consumatorului prin una din modalitatile convenite de parti ( predarea prin electricieni, prin servicii de posta, prin curier ) si specificate in clauzele contractuale cu mentiunea ca este necesara confirmarea scrisa ( semnatura reprezentantului si ştampila societatii ) a consumatorului pentru primirea facturii. Facturile vor contine data emiterii si termenul de scadenta.
Plata facturilor de energie electrica, atat la agenti economici cit si la consumatorii casnici, a majorarilor si penalitatilor, a taxei de racordare, a taxei radio - tv, a prestarilor de servicii, se
2
poate face prin ordine de plata, prin fila CEC conform legislatiei in vigoare.
Evidenta incasarii facturilor se face pe baza extrasului de cont al furnizorului. Zilnic, incasarile conform extrasului de cont se opereaza in evidentele contabile. Daca in documentele emise de consumator se specifica numarul facturii emise de furnizor, incasarea se va opera pe factura respectiva, iar in cazul in care nu se specifica numarul documentului, incasarea se va opera pe factura cu vechimea cea mai mare.Factura se considera achitata de catre consumator la data inregistrarii platii in extrasul bancar al consumatorului,.neachitarea facturii de catre consumator in termen atrage penalitati de intirziere pentru fiecare zi de intirziere insa:valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii,penalitatile se datoreaza incepind cu prima zi dupa data scadentei,penalitatile sunt egale cu nivelul dobinzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare ,stabilit conform reglementarilor legale in vigoare.
Conform procedurii de aplicare a HG977 sin 978/2003,persoanele fizice si juridice ,inclusiv filialele acestora,inclusiv filialele acestora,precum si sucursalele sau reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine care au incheiat contracte de furnizare a energiei electrice cu SC Electrica SA datoreaza taxele lunare pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune.
Evidentierea contabila a ,,tarifelor pentru lucrari si servicii prestate''de Filialele de Distributrie si Furnizare a Energiei Electrice se tine cu ajutorul contului 41110201 ,,alte clienti din alte activitati,,
Contul 461.04 ,,debitori din taxa de racordare,, este un cont de investitii iar virarea incasarilor se face in contul de investitii
Operatiile de incasari efectuate prin conturile la banci se reflecta in contabilitate astfel:
5121=%
4111010101 energie electrica -agenti economici
4111010201 energie electrica -casnici,agenti economici cu tarif casnic-atipici
41110201 alti clienti din alte activitati
41110702 clienti din alte activitati -taxa tv persoane juridice
41110701 clienti din alte activitati -taxa tv persoane fizice
41110302 clienti din alte activitati -taxa radio persoane juridice
41110301 clienti din alte activitati-taxa radio persoane fizice
46104 debitori din taxa de racordare
5121=%
4611101 penalitati energie electrica
41180102 alti clienti din activitatea de baza
46102 debitori din clienti neincasati cu titlu executoriu
581 viramente interne (viramente casa centru banca centru)
16701 garantii energie -agenti economici
766 venituri din dobinzi
2.Plata sumelor prin conturile de la banci,pe baza extraselor de cont si a documentelor justificative axexate la acestea se reflecta in contabilitate astfel:
%=5121
627 cheltuieli cu servicii bancare
581 viramente interne (banca centru banca sediu)
La sfirsitul lunii contul 581 viramente interne din jurnalul operatiilor de plati prin banca obligatoriu trebuie sa fie egal cu soldul contului 581(sediu)
Datorita aspectului ca organizatorul relatiilor de decontare dintre agentii economici este banca,care efectuiaza decontari prin virament,fara ca banii sa intervina in sens fizic,cea mai mare parte a operatiilor de incasari pe care le efectuiazaau in care este implicat un agent economic imbraca forma decontarilor fara numerar.


loading...

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Cauta referat
Scriitori romani