Contabilitatea stocurilor de materiale consumabile

Contabilitatea stocurilor cuprinde ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul unitatii patrimoniale , destinate spre vanzare in acceiasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie , consumate la prima utilizare.
In cadrul stocurilor propriu-zise se cuprind :
• materiile prime
• materiale consumabile
• materiale de natura obiectelor de inventar
• produsele, animalele si pasarile
• ambalajele
In cadrul stocurilor propriu-zise se cuprind si bunurile aflate in custodie , pentru prelucrare sau consignatie la terti , care se inregistreaza dinstinct in contabilitate pe categorii de stocuri.


Toate bunurile materiale intrate in unitate se inregistreaza la locurile de depozitare.Cele primite pentru prelucrare , in consignatie se receptioneaza dinstinct ca intrari de gestiune. In contabilitate valoarea bunurilor materiale primite sau date in custodie se inregistreaza in conturi in afara bilantului.
• In situatia unor decalaje intre aprovizionare si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii , se inregistreaza ca bunuri sosite fara factura si se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la depozite cat si in contabilitate .
• In situatia unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor , acestea se inregistreaza ca iesiri din unitate, astfel :
1. bunuri vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune , iar in contabilitate in conturi din afara bilantului,
2. bunuri livrate dar nefacturate , se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la depozite , cat si in contabilitate , pe baza documentelor care confirma iesirea potrivit legii,
3. bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate , se inregistreaza la intrari si respectiv iesiri , atat in gestiune , cat si in contabilitate potrivit contractelor incheiate.

La intrarea in patrimoniu , bunurile materiale de natura stocurilor se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare denumita valoare contabila , astfel :

- materiile prime , materialele consumabile , materialele de natura obiectelor de inventar , marfurile , ambalajele, si alte bunuri cumparate cu titlu oneros , la cost de achizitie .
- productia in curs de executie , semifabricatele si alte bunuri produse de catre unitatea patrimoniala , la costul de productie.
- animalele si pasarile , la costul de achizitie sau costul de productie , dupa caz.
- stocurile intrate ca aport in natura pentru capitalul social se evalueaza la valoarea de aport , stabilita in urma evaluarii,
- stocurile de marfuri pot fi evaluate la intrare si iesire si la pretul de vanzare , inclusiv TVA,
- stocurile intrate cu titlu neoneros – gratuit - se evalueaza la valoarea justa, care reprezinta suma pentru care un activ poate fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza , in cadrul unei tranzactii , cu pretul determinat obiectiv. Valoarea de aport si valoarea justa se substituie costului de achizitie.
Costul de achizitie este egal cu pretul de cumparare plus toate cheltuielile necesare pentru punerea bunului in stare de utilizare sau de intrare in gestiune.
Reducerile comerciale si alte elemente similare acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie.
Costul de productie cuprinde costul de achizitie plus cheltuielile directe de productie , plus cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia bunului respectiv.
Nu se include in costul de productie costurile subactivitatii . De regula , cheltuielile generale de administratie , cheltuielile de desfacere si cele financiare nu se includ in costurile de productie ci se reflecta direct in rezultatul exercitiului financiar.
Pierderile de materiale , manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limitele normale admise , cheltuielile generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final, costurile de desfacere nu trebuie incluse in costurile stocurilor , fiind recunoscute drept cheltuieli ale perioadei cand sau produs.
Costurile stocurilor care nu sunt fungibile si al acelor bunuri sau servicii , produse destinate unor comenzi distincte, trebuie determinat prin identificarea specifica a costurilor individuale . Bunurile fungibile sunt cele care nu se pot distinge in mod substantial unele de altele.
La intrare se poate folosi si metoda costului standard , cand intervine si diferenta de pret fata de costul de achizitie sau metoda pretului cu amanuntul in comertul cu amanuntul.
Pentru deprecierea stocurilor, la sfarsitul exercitiului , cu ocazia inventarierii se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.
Intrarea stocurilor se inregistreaza in functie de metodele inventarului permanent sau intermitent.
Costul stocurilor care nu sunt fungibile si al acelor bunuri sau servicii produse si destinate unor comenzi distincte , trebuie determinat prin identificarea specifica a costurilor individuale . Bunurile fungibile sunt cele care nu se pot distinge , in mod substantial unele de altele .
La intrare se poate folosi si metoda costului standard , cand intervine si diferenta de pret fata de costul de achizitie sau metoda pretului cu amanuntul in comertul cu amanuntul .
Pentru deprecierea stocurilor la finele exercitiului , cu ocazia inventarierii se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.


Intrarea stocurilor se inregistreaza in functie de metodele inventarului permanent sau intermitent.
Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric.
Stocurile , ca si creantele , investitiile financiare pe termen scurt , casa si conturile la banci fac parte din categoria activelor circulante.
Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea ce se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. In acest scop , valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unui provizion pentru depreciere.
Un activ se clasifica ca activ circulant atunci cand :
• este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului ;
• este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare ;
• este reprezentat de numerar a caror utilizare nu este restrictionata ;
Ciclul de exploatare reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces de transformare si finalizare a acestora in numerar sau sub forma unui echivalent de numerar , de exemplu : investitii financiare pe termen scurt .
La iesirea din patrimoniu , bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza prin aplicarea metodei costului mediu ponderat , a metodei primei intrari – primei iesiri -FIFO- sau metodei ultimei intrari - primei iesiri – LIFO- .
Costul unitar mediu ponderat se calculeaza fie dupa fiecare intrare , fie lunar, ca raport intre valoarea totala a stocului initial plus valoarea intrarilor si cantitatea existenta in stocul initial plus cantitatile intrate.


Potrivit metodei primei intrari - primei iesiri -FIFO – bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari .
Pe masura epuizarii lotului , bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului anterior , in ordine cronologica.
Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a materiilor prime si a altor bunuri de natura stocurilor se poate face si la preturi standard sau prestabilite , pe baza preturilor medii ale bunurilor respective denumite preturi de inregistrare , cu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de achizitie , sau costul de productie , dupa caz.
Diferentele de pret astfel stabilite , la intrarea bunurilor respective in patrimoniu , se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite cat si asupra stocurilor.
Cand evaluarea bunurilor materiale se face la preturi standard , diferentele stabilite in pretul de inregistrare si costul de achizitie si respectiv costul de productie efectiv , se inregistreaza distinct in contabilitate.
Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient de repartizare , coeficient care se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare , iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.
Evidenta materialelor consumabile se tine cu ajutorul contului 302 „ Materiale consumabile “.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile -materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat , piese de schimb, seminte si materiale de plantat, alimente si furaje , alte materiale consumabile, medicamente si materiale sanitare - .
Rechizitele de birou , imprimantele , precum si alte materiale consumabile pe care institutia considera ca nu este cazul sa le stocheze , pot fi incluse direct in cheltuieli pe baza de documente justificative , cu exceptia documentelor cu regim special, care se gestioneaza potrivit normelor elaborate in acest scop.
Contul 302 – materiale consumabile-, este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza materialele consumabile intrate in gestiune , pe locuri de depozitare , provenite din aprovizionari , plusuri de inventar si din alte surse , iar in credit , materialele consumabile eliberate pentru consum sau alte destinatii precum si cele constatate lipsa sau declasate.
Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor consumabile existente in stoc .
Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II :


3021 “ Materiale auxiliare “
3022 “ Combustibili “
3023 “ Materiale pentru ambalat “
3024 “ Piese de schimb “
3025 “ Seminte si materiale de plantat “


3026 “ Furaje “
3027 “Hrana “
3028 “ Alte materiale consumabile “
3029 “Medicamente si materiale sanitare “
Contabilitatea analitica a materialelor consumabile se tine pe feluri sau pe categorii de materiale consumabile , grupate pe magazii –gestiuni- potrivit metodelor de evidenta a stocurilor prevazute de lege , in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei.
Contul 302 - Materiale consumabile- se debiteaza prin contul conturilor :
307 - Materiale date in prelucrare in institutie - cu pretul de inregistrare al materialelor neconsumate in procesul de prelucrare si restituite la magazie.
341 - Semifabricate – cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materiale.
345 - Produse finite - cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materiale.
351 - Materii si materiale aflate la terti - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile intrate in gestiune de la terti.
40l- Furnizori – cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori si cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate in gestiune , aduse de la terti .
408- Furnizori – facturi nesosite – cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.
446- Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate – cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import.
448 - Alte datorii si creante cu bugetul - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare , care urmeaza a se vira la buget.481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate – cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de institutia superioara de la institutiile subordonate sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara .
482- Decontari intre institutiile subordonate – cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite.
532 - Alte valori – cu valoarea carburantilor procurati pe baza de bonuri valorice.
542 - Avansuri de trezorerie – cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate din avansuri de trezorerie.
602- Cheltuieli cu materialele consumabile - cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar , cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite , iar la sfarsitul perioadei , cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc stabilita pe baza inventarului.
779 - Venituri din bunuri si servicii primite cu titlul gratuit –cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit .
79l- Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului – cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe.
Contul 302 – Materiale consumabile – se crediteaza prin debitul conturilor :
307- Materiale date in prelucrare in institutie – cu valoarea materialelor consumabile date in prelucrare in institutie.
351 - Materii si materiale aflate la terti - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise la terti.
37l- Marfuri - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare.
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate - cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate institutiilor subordonate ale institutiei superioare.
482 - Decontari intre institutiile subordonate - cu valoare la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate altor institutii subordonate principal sau secundar de credite .
602- Cheltuieli cu materiale consumabile –
- cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse in cheltuieli la momentul consumului, constatate lipsa la inventar , precum si cele degradate .
- la inceputul perioadei , cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc la sfarsitul perioadei anterioare , stabilita pe baza inventarului .

In contabilitatea institutiilor publice au loc urmatoarele operatiuni cu materiale consumabile :
1. achizitionarea de materiale consumabile de la furnizori , cu factura, la pret negociat 100 lei , TVA 19 %.


% =401119 lei
302 100 lei
materiale consumabilefurnizori
4426
TVA deductibila 19lei
2. achizitionarea de la furnizori , fara factura – cu aceleasi date :
• pe baza avizului de expediere

% =408 119 lei
302
materiale consumabile furnizori – facturi nesosite 100 lei
4428 19 lei
TVA neexigibila

• la primirea facturii :

408 = 401119 lei
furnizori - facturi nesosite furnizori

4426 = 4428 19 lei
TVA deductibila

3. achizitionarea de la terti :
- cele venite de la prelucrare sau din custodie de la terti
302= 351 1000 lei
materiale consumabile materii si materiale aflate la terti
si separat manopera – cheltuieli de prelucrare sau reconditionare

4. achizitionarea din avansuri de trezorerie :
% = 542 238 lei
302 200 lei
materiale consumabile avansuri de trezorerie
4426
TVA deductibila 38 lei

5. achizitionarea din donatii – cu titlu gratuit

302 = 7515 100 lei
materiale consumabile transferuri voluntare altele decat subventiile , donatii, sponsorizari

6. plusuri constatate la inventariere

302 = 60250 lei
materiale consumabile cheltuieli cu materiale consumabile

7. de la unitate la subunitate

302 = 481 500 lei
materiale consumabile decontari intre institutia superioara
si unitatile subordonate
sau
482
decontari intre institutii subordonate

8. consumul obisnuit

602= 302 2000 lei
cheltuieli cu materiale consumabilemateriale consumabile

9. pierderi, lipsuri, deprecieri pe baza de inventariere, neimputabile si concomitent TVA

602= 30250 lei
cheltuieli cu materiale consumabilemateriale consumabile

635=4427 10 lei
cheltuieli cu alte impozite TVA colectata
si taxe

10. imputatii vinovatilor

- scoaterea din gestiune
602 = 302100 lei
cheltuieli cu materiale consumabile materiale consumabile

- imputarea propriu - zisa
4282 = % 119 lei
alte creante 7513 100 lei
in legatura cu personalul442719 lei


11. iesirea datorata calamitatilor naturale
690 =302 90 lei
cheltuieli cu pierderi materiale consumabile
din calamitati

12. acordarea de donatii

- scaderea din gestiune

658 = 302 200lei
alte cheltuieli operationalemateriale consumabile

- TVA af.

635 =442738 lei
cheltuieli cu
alte impozite si taxe TVA colectata

13. materiale consumabile vandute ca atare

371=302 100 lei
marfuri materiale consumabile


14 . livrari la unitate sau subunitati

481 = 302 100lei
sau
482

15. repartizarea cheltuielilor de transport - aprovizionare pentru materialele consumabile date in consum , pe baza unui coeficient de repartizare
602= 302 50 lei
cheltuieli cu materiale consumabile
materiale consumabile

16. cand se utilizeaza metoda inventarului intermitent au loc operatiuni contabile la sfarsitul perioadei de gestiune semnificand :

a. variatia de stoc , intre cel initial si cel de inventar

- crestere de stoc
302 = 6021000 lei
materiale consumabile cheltuieli cu materiale consumabile- diminuare de stoc

602 = 302 1000 lei
cheltuieli cu materiale
consumabile
b. variatia de stoc prin :
- anularea stocului initial
602 = 302 1000 lei
- inregistrarea stocului inventar
302 = 602 5000 lei
materiale consumabilecheltuieli cu materiale consumabile

17 . cumpararea de BCF , plus TVA

% = 4011190 lei
5328 furnizori 1000 lei
alte valori
4426190 lei
TVA deductibil

18. receptia benzinei pe baza de BCF

3022 = 5328 1000 lei
combustibili alte valori

19. achitarea furnizorului

401 =5121 1190 lei
cont curent in lei
furnizorisau
5311
casa in leiCopyright © Contact | Trimite referat