Delimitari si structuri contabile privind marfurile referat

Marfurile reprezinta o categorie importantä de stocuri, care, in circuitul lor de la producätori pana la consumatori, genereaza un volum foarte mare de operatii economico-financiare ce se efectueaza prin intermediul unui numar deosebit de mare agenti economici, cu diferite profiluri de activitate comerciala. Astfel, se poate considera ca exista 3 categorii importante de unitati patrimoniale cu profil comercial si anume: en gros sau cu ridicata, en detail sau cu amanuntul si mixte.
Unitatile comerciale en gros sunt cele care asigura desfasurarea acestei forme de circulatie a märfurilor, efectuand operatiuni de cumparare a bunuribor de consum, in cantiati mari si foarte mari, de la producätorii si furnizorii interni si externi, precum si de nzare a lor in partizi (loturi) mari catre alti agenti economici, de regula cu profil comercial en detail inclusiv de alimentatie publica. Vanzarile se pot efectua si catre alte unitati patnimoniale, de asemenea, cu profil comercial gros.
Unitatile comerciale cu profil en detail realizeaza aceasta forma de circulatie a marfurilor efectuand cumpararea acestor bunuri, de regula, de la unitatile en gros, dar si de la producatorii si furnizorii interni, in partizi (loturi) mici sau re1ativ mici, precum si nzarea lor catre populatie, inclusiv prin unitati de alimentatie publica. Märfurile se nd in starea in care au fost cumparate sau dupa o prelucrare prealabila in vedere consumului in unitati operative special amenajate (restaurante, bufete s.a.).
Unitätile comerciale mixte efectueaza atat operalii comert en gros, cat si en detail.
Pentru unitatile comerciale amintite anterior este caracristic faptul cä au ca obiect de activitate principal sau complementar atat cumpararea, cat si renzarea marfurilor in scopul obtinerii unui profit. Aceste unitati desfäoara, de regula activitati ce se incadreaza in diverse domenii de activitate.
In categoria märfurilor, care au o structurä eterogenä se includ atat bunurile pe care agentul economic le cumpara vederea vänzarii in starea in care au fost achizitionate, cät si produsele finite transferate de unitatile producatoare in magazinele proprii de prezentare si desfacere, precum si acele active circulante materiale de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, ambalajebor s.a. devenite disponibile in cadrul patrimoniului unitätii economice si care nd tetilor asa cum au fost cumparate.
In ceea ce priveste nzarea ultimelor elemente de stocuri amintite mai sus se mentioneaza ca, dupa realizarea acestei operatii, se inregistreaza numai scriptic in debitul contului de marfuri (371), prin corespondenta cu creditul conturilor corespunzätoare naturii lor (301, 302, 303, 381 etc.) si nu ocazioneaza aspecte specifice privind eluarea si preturile de inregistrare in conilitate. Totodata este justificat sa se aibä in vedere, atunci cand este cazul, translocarea diferentelor de pret aferente in creditul sau debitul contubui 378 "Diferente de pret la marfuri" dupa cum sunt favorabibe si respectiv nefavorabile, prin corespondenta cu debitul sau creditul conturilor de diferente corespunzätoare activelor circulante materiale in cauza (308, 388).
Aceasta modalitate de solutionare conila asigura majorarea, pe de o parte, a cheltuielior si implicit a costului de productie numai cu ceea ce se consumä efectiv pentru obtinerea produselor finite, iar pe de alta parte a cheltuielilor privind marfurile cu sumele ce privesc nzarea celorlalte elemente de active circulante materiale.
Organizarea conilitatii marfurilor este influentata intr-o anumita masura de pretul de inregistrare ce se utilizeaza si care, in functie de categoria in care se incadreaza unitatea patrimonialä si implicit de optiunea sa, poate fi costul efectiv de achizitie, pretul presilit (standard), pretu1 cu amanuntul sau en gros.
Costul efectiv de achizitie este recomandat in cazul unitatilor care comercializeaza un numar relativ redus de sortimente de marfuri, cu o frecventa redusa a intrarilor si iesiri¬lor, dar in cantitati mari. Caracteristica de baza a acestei metode consta in eluarea marfurilor si implicit a operatiilor de intrari si iesiri la pretul efectiv de aprovizionare, care in conditiile actuale este fluctuant, fapt ce creaza anumite dificultati in lega¬tura cu eluarea iesirilor din gestiune.
In situatia utilizarii costului de achizitie ca pret de inregistrare este justificata crearea in cadrul contului 371 ,,Mar¬furi" a doua conturi analitice, unul pentru pretul de facturare sau de cumparare (371.01) si celalalt pentru cheltuielile de trans¬port-aprovizionare si alte consumuri similare (371.02), ambele cu functia conila de activ, insa ultimul cu repartizare lunara proportionala cu marfurile ndute, pe baza de coeficient mediu. Pentru operatiile de iesire din patrimoniu, in functie de specificul si interesele agentului economic, se poate adopta una dintre cele trei metode (C.M.P., F.I.F.O., L.I.F.O.) prezentate in cadrul paragrafului privind eluarea stocurilor si productiei in curs de executie.
Pretul cu amanuntul sau cel de nzare en gros se utilizeaza numai in cazul marfurilor, putand fi adoptat de oricare agent economic cu profil comercial, en detail, en gros sau mixt. De altfel, acest pret se justifica in conditiile unui comert cu articole si sortimente numeroase si o frecventa mare a intrarilor si iesinilor, precum si in situatia organizarii evidentei analitice dupa metoda global-lorica, ceea ce nu exclude posibilitatea utilizarii lui si in cazul evidentei cantitativ-lorice pe sortimente de märfuni.
Pretul analizat, datorita modificarilor cu caracter oarecum frecvent ale pretunilor de cumparare, adaosurilor comerciale si altor cauze, se poate reduce sau majora, dupa caz, pe baza de inventar, atunci cand este necesar. Aceasta operatie nu contra-vine prevederilor conile in vigoare intrucat nu se afecteaza boarea de intrare in patnimoniu la costul efectiv de achizitie.
Pretul cu amänuntul sau de nzare en gros se sileste de cätre agentul economic pnin luarea in calcul a unui anumit adaos comercial, posibil de realizat, insa atunci cand situatia de pe piata se schimba este normal sa se majoreze sau diminueze adaosul comercial si implicit pretul de nzare, pe baza de inven¬tar de schimbare de preturi, cu inregistrarea corespunzatoare in conilitate.
Altfel spus, majorarea sau reducerea pretului cu amanun¬tul sau a celui de nzare en gros pana la nivelul costului de achizitie respecta regulile si principiile conile, find un drept exclusiv al agentului economic care poate lua asemenea decizie atunci cand apreciaza ca este necesar pentru lorificarea in conditii antajoase a marfurilor si pentru evitarea unor riscuri.
In legatura cu pretul de nzare cu amanuntul se impune precizarea ca in cazul agentilor economici neplatitori de TVA (cu cifra anuala de afaceri sub 1,5 miliarde lei sau care beneficiaza de prevederi legale exprese) el contine, pe langa elementele cunoscute, si TVA facturata de furnizori si reprezinta atat pretul de nzare catre populatie, cat si pretul de evidenta sau de inregistrare in contul de märfuri.
Totodata, se retine ca pentru märfurile lent si greu nda¬bile la care se impune practicarea unor preturi de nzare sub nivelul costului efectiv de achizitie este necesar ca la inventa¬rierea anuala, sa se constituie provizioane pentru depreciere.
In legatura cu acest ultim aspect, precum si in ceea ce priveste marfurile cu perioada de labilitate expirata, degradate sau depasite calitativ si totodata neimpuile, se mentioneza ca, potrivit reglementarilor in vigoare, consiliul de administratie al agentului economic, fära vreo alta aprobare, are competente sa decidä efectuarea operatiei de declasare si casare.
Pretul de nzare cu amanuntul, exclusiv TVA, sau en gros se reflecta in contul de marfuri (371) si este format din costul efectiv de achizitie (pretul facturat de furnizor si cheltuielile de transport-aprovizionare) si adaosul comercial.
In ceea ce priveste utilizarea pretului cu amanuntul sau de nzare en gros se mentioneaza ca, in activiatea practica, in vederea respectarii regulilor generale de eluare privind intrarea in patrimoniu la costul efectiv de achizitie si totodata pentru evitarea interpretarilor de natura fiscala se considera ca este necesar si totodata nu contravine reglementarilor in vigoare sa se deschida doua conturi analitice distincte la contul sintetic 378 ,,Diferente de pret la marfuri" si anume:
- 378.01 ,,Diferente de pret la marfuri privind cheltuielile de transport-aprovizionare", cu functia conila de activ si;
- 378.02 ,,Diferente de pret la marfuri privind adaosul comercial", cu functia conila de pasiv, conturi asupra carora se reveni ulterior.
Pretul cu amanuntul sau de nzare catre populatie, exclusiv TVA, se determina prin adäugarea la pretul de cumpa¬rare (facturare) negociat cu furnizorul a adaosului comercial considerat de agentul economic ca fiind posibil de realizat.
La randul sau, pretul cu amanuntul total sau de nzare catre populatie, inclusiv TVA, se calculeaza prin adaugarea la pretul cu amanuntul amintit anterior a cotei legale de TVA. Acest pret reprezinta pretul de inregistrare in conilitate a marfurilor de catre agentii economici care adopta aceasta rianta de eluare.


loading...

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Cauta referat
Scriitori romani