FISA POSTULUI CONTABIL referat

FISA POSTULUI Nr. .
Titulatura postului: contabil
Status-ul postului: ¨ vacant
x ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa
postul
Cod C.O.R.: 343302
Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei
Departamentul: financiar-contabil
Titulatura postului imediat superior: director economic si/sau titulatura unui alt post
ierarhic superior
Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post
Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei

Rezumatul postului:
tinerea evidentei contabile si a tot ce tine de contabilitate, cu buna credinta, dand dovada de o buna pregatire profesionala, respectand legislatia in vigoare.

Atributii si responsabilitati:
intocmirea formelor pentru statele de plata, boala si alte drepturi asimilate pentru personal organizatiei;
intocmirea graficului retinerilor din salarii, dispozitiilor de plata in vederea virarii acestor sume, verificand si prezentand la semnare documentele intocmite si inaintate la plata;
intocmirea lunara a notei contabile 18, privind cheltuielile cu salariile, impozite, CAS, retineri in vederea introducerii in calculator si balanta cu respectarea prevederilor planului de conturi;
intocmirea contractelor de garantie in numerar;
tinerea evidentei analitica a conturilor 421, 401-1, 423, 431, 444, 447;
intocmirea darilor de seama lunare si trimestriale privind calculul sumelor datorate pentru impozit pe salar, cladiri, taxa pe teren, impozit pe masini si/sau alte sume datorate de organizatie;
acordarea avansurilor, deducerilor de impozit cu intocmirea dosarelor, declaratia lunara de sanatate;
arhivarea si legarea documentelor intocmite, state de plata, centralizatoare.

Relatii la locul de munca:
de subordonare: director economic si/sau alt post din cadrul firmei care
este superior ierarhic
de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate
(daca acestea exista)
de colaborare/ functionale: contabili, economisti, casieri din cadrul
departamentului financiar-contabil si/sau
alte relatii de colaborare ale acestui post

Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale (se precizeaza si acest aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru).Conditii de munca:
obisnuite;
munca de birou;
munca individuala;
deplasari pe distante scurte sau medii (obtinerea de avize, aprobari).
Unelte, instrumente, echipament de lucru:
instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.);

Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare);
transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).

Cerinte pentru exercitare:
1.Cerinte medicale:
1.1.rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2.acuitate auditiva normala;
1.3.vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1.inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata, judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2.asumarea responsabilitatilor;
2.3.rezistenta la sarcini repetitive;
2.4.capacitate de relationare interumana;
2.5.adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.6.echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1.lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2.vorbire;
3.3.ascultare;
3.4.diferentiere a culorilor;
3.5.folosire a mainilor;
3.6.folosire a degetelor;
3.7.comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1.studii medii/superioare de profil economic;
4.2.cunostinte de operare pe calculator;
4.3.cunosterea unor programe computerizate de contabilitate;
4.4.cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.
5. Deprinderi transferabile:
5.1.acordare si transmitere de informatii;
5.2.asigurare de consultanta in domeniul contabil;
5.3.culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4.planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.5.pregatire de materiale si rapoarte.
Indicatori de performanta:

Copyright © Contact | Trimite referat