Investitii financiare pe termen scurt


Reprezinta acele valori economice investite in capitalul unor societati cu scopul obtinerii de profit. Ele sunt concretizate in actiuni si obligatiuni.
Actiunile reprezinta hartii de valoare care atesta participarea actionarilor la capitalul unei societati. Actiunile pot fi:
*proprii – rascumparate de pe piata la cost de achizitie in vederea anularii lor;
*revandute - catre actionari sau salariatii proprii la un pret egal sau mai mic decat costul de achizitie fara a se obtine insa venituri financiare.
Actiunile achizitionate la alte societati au rolul obtinerii de profit pe termen scurt. Din vanzarea acestor actiuni la o valoare mai mica decat cea a costului de achizitie rezulta inregistrarea cheltuielior financiare.


Obligatiunile reprezinta hartii de valoare emise de stat sau de alte institutii cu titlul de creanta in vederea lansarii unui imprumut.
Obligatiunile sunt purtatoare de dobanda. Ele pot fi obligatiuni emise si rascumparate fiind reprezentate de obligatiunile proprii emise in vederea lasarii unui imprumut public si care sunt rascumparate in vederea anularii. Obligatiunile emise de alte societati sunt cumparate sub forma obtinerii de venituri financiare , sub forma dobanzilor sau a escedentului rezultate din diferenta dintre valoarea de achizitie si valoarea de rascumparare a acestora.
Active circulante banesti (de trezorerie)
Reprezinta valorile economice care imbraca si indeplinesc functie de bani fiind reprezentat de disponibilitatile banesti si de plasamentele societatii.
In categoria disponibilitatilor banesti sunt incluse contul curent si casa.
Contul curent in lei sau in valuta reflecta disponibilitatile banesti ale agentului economic detinute la banca. Infiintarea unei societati este conditionata de deschiderea contului la banca. Prin intermediul contului curent au loc operatiuni de incasari si plati. In cazul incasarilor banca consemneaza scriptic primirea banilor de la alt agent economic si majoreaza corespunzator contul curent. In cazul efectuarii platilor banca consemneaza scrptic diminuarea sumei din contul curent transferan scriptic suma respectiva catre agentul economic. Operatiunile din contul curent se efectueaza pe baza viramentului.
Viramentul reprezinta trecerea scriptica a unei sume de bani din contul unei societati in contul altei societati stand la baza decontarii intre agentii economici.
Decontarea reprezinta anularea drepturilor si obligatilor dintre doua persoane fizice sau juridice.
Casa in lei sau in valuta reflecta disponibilitatile banesti ale agentului economic detinute in numerar in caseria unitatii. Din motive de securitate si fluidizarea circulatiei monetare agentul economic impreuna cu banca la care are deschis contul curent stabilesc un plafon de casa in concordanta cu reglementarile Bancii Nationale si cu Ministerul Finantelor.
Sumele care depasesc acest plafon sunt depuse la banca de catre casierul societatii. Se pot pastra in numerar sume ce depasesc acest plafon in situatia in care destinatia acestora este reprezentata de plata salariilor sau ajutoarelor materiale precum si sumele pastrate la sfarsit de saptamana.


In situatia in care agentul economic are nevoie de numerar pentru plata salariilor se pot ridica sume din contul curent pe baza cecului de numerar.
Acreditivele sunt conturi speciale in care se depun cu anticipatie sumele necesare efectuarii platilor catre furnizori. Utilizarea acreditivelor este stabilita de partile implicate pe baza unui contract in care se specifica suma, data la care se efectuaza plata si banca la care se deschide acreditivul.
Valorile de incasat reprezentate de cecuri si de efecte comerciale (cambii si bilet de ordin).
Cambia este un inscris neconditionat prin care creditorul da ordin debitorului sa plateasca o suma determinata unei terte persoane numita beneficar.
Biletul de ordin este un document de plata prin care o persoana numita subscriptor se angajeaza sa achite la o anumita data o suma determinata unei alte persoane numita beneficiar.
Titlul de credit este un act juridic de o forma speciala care ii confera celui care il detine dreptul de creanta sau de asociere fiind purtator de dobanda, de dividende sau alt echivalent valoric.
Creanta reprezinta drepturile unitatii patrimoniale de a detine sau de a incasa o anumita suma de bani la o anumita data de la o alta persoana fizica sau juridica.

Active circulante in decontare (creante)
Sunt reflectate in contabilitate de urmatoarele elemente patrimoniale:
*clientii reprezinta persoane fizice sau juridice asupra carora unitatea patrimoniala are drept de creanta rezultat in urma vanzarilor de bunuri, executarii de lucrari sau prestarii de servicii decontarea avand loc ulterior. Legat de notiunea de client apar si notiuni de clienti incerti si clenti in litigiu. Clientii devin incerti in momentul in care creantele nu s-au incasat la termenii stabiliti si apare situatia lipsei de solvabilitate a agentului economic de la care trebuie facuta incasarea. Clentii in litigiu apar in situatia in care unitatea patrimoniala recurge la o actiune judecatoreasca pentru a-si putea recupera creanta.
*avansuri de trezorerie reprezinta sumele incredintate angajatilor sau administratorilor in vederea achizitionarii unor bunuri sau efectuarii unor plati catre furnizori. Sumele trebuie justificate in 24h.


*furnizori care reflecta avansuri acordate furnizorilor de stocuri lucrarii sau servicilor, urmand ca justificare sau regularizarea sumelor sa aiba loc la primirea acestora.
*debitori care reflecta creante ale unitatii patrimoniale fata de anumite persoane fizice sau juridice rezultate din producerea unor pagube din vanzarea sau cedarea titlurilor de plasament, din vanzari sau cedarea imobilizarilor, din redevente si chirii.
Cea de-a doua componenta a patrimoniului este reprezentata de capitaluri numite si surse sau fonduri.
Capitalurile (surse, fonduri) se impart:
• capitaluri proprii;
• capitaluri straine (datorii sau obligatii).
Capitalurile proprii
Conditia de infiintare a oricarei activitati indiferent de forma juridica a unitatii patrimoniale o reprezinta constituirea capitalului.
Capitalul asigura sursa de finantare cu caracter stabil pe baza caruia se pot procura activele necesare desfasurarii activitatii.
Capitalurile proprii se afla in posesia actionarilor, a societatilor sau a intreprinzatorului. Ele se constituie la infiintarea unitatii patrimoniale prin aportul adus in momentul respectiv sau ulterior prin contributii sau prin autofinantare.
Principalele categorii de capitaluri proprii sunt cunoscute in contabilitate sub urmatoarele denumiri:
*capital social reprezinta aportul in bani sau in natura adus de catre actionari sau de catre asociati in momentul infiintarii societatii. Conform legii aportul in natura nu poate depasi 60% din valoarea capitalului social. Capitalul social poate fi:
• capital subscris nevarsat si este reprezentat de angajamentul actionarilor sau al asociatilor de a contribui la capitalul social conform contractelor de asociere si conform statutului;
• capital subscris varsat reprezinta depunerile efective efectuate de asociati sau de actionari la infiintarea sociwetati.
Capitalul social este divizat in actiuni pentru care se primesc dividende.
*primele legate de capital apar in situatia in care are loc majorarea capitalului social prin aporturile noi in bani sau in natura cu ocazia fuzionarii sau cu ocazia transformarii obligatiunilor in actiuni. In functie de modalitatea de constituire primele de capital de impart in : prime de aport, prime de emisiune, prime de fuziune sau prime de conversie a obligatiunilor in actiuni. Ele se constituie in vederea actionarilor compensand sacrificiul acestora de a accepta noi actionari.


*rezervele sunt surse proprii ale agentului economic care se constituie din profitul brut sau din profitul net si constituie:
• rezerve legale – constituie conform legii intr-un procent de pana la 5 % din profitul brut, fara sa depaseasca 20% din valoarea capitalului social;
• rezerve statutare – care se constituie din profitul net in conformitate cu prevederile din statutul societatii;
• alte rezerve – neprevazute nici de lege nici de statut si constituie facultativ, anual din profitul net al societatii si fiind destinate acoperirii pierderilor din anii precedenti;
• rezerve pentru actiuni proprii – in mod exceptional rezervele se pot constitui din primele legate de capital.
*fondul de participare la profit este o sursa proprie a agentului economic constituita din profitul unitatii patrimoniale si destinata acordarii de premii angajatilor;
*alte fonduri sunt surse proprii ale agentului economic create din profitul societatii avand diferite destinatii;
*rezerve din reevaluare apar in urma supunerii activelor imobilizate reevaluarii si se constituie in surse apartinand unitatii patrimoniale;
*rezultatul raportat este reprezentat de profit sau pierdere din anii financiari anteriori, rezultatul pozitiv este reprezentat de profitul care nu a fost supus repartizarii iar rezultatul negativ este reprezentat de pierderea care nu a fost inca acoperita;
*rezultatul exercitiului este reflectat in contabilitate prin profit si pierdere; poate prezenta sold final creditor reflectand profit sau sold final debitor reflectand pierderea;
*subventii pentru investitii sau subsidii de capital si care reprezinta sume primite de la buget sau de la alte institutii in vederea obtinerii sau achizitionarii de active imobilizate;
*finantarile caracteristice regiilor autonome si care reprezinta sume primite de la buget sau de alte institutii cu titlu definitiv fara rambursare.
Copyright © Contact | Trimite referat