METODE UTILIZATE IN CONTABILITATEA STOCURILOR referat


Unitatile patrimoniale pot sa-si organizeze contabilitatea stocurilor utilizand fie metoda inventarului permanent , fie metoda inventarului intermitent .
A) Metoda inventarului permanent
Metoda inventarului permanent in contabilitate pesupune ca in conturile de stocuri se inregistreaza toate operatiile de intrare a stocurilor ( cantitativ si valoric ) evaluate la pret de achizitie , cost de productie , pret standard (prestabilit ) sau pret de factura , dupa caz .
De asemenea se inregistreaza in conturile de stocuri fiecare iesire din stoc , atat valoric cat si cantitativ , ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor .
Conform normelor contabile din tara noastra , in conditiile utilizarii inventarului permanent , unitale patrimoniale isi pot organiza contabilitatea analitica a stocurilor dupa specificul activitatii si necesittile proprii .
Se disting mai multe metode de evidenta operativa si anume :
1) Metoda operativ - contabila ( pe solduri )
In acest caz , la locul de depozitare se tine evidenta operativa a stocurilor de bunuri materiale , pe categorii , iar la contabilitate se tine evidenta valorica pe gestiuni , iar in cadrul gestiunilor si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se face lunar pri evaluarea stocurilor cantitative trasmise din fisele de magazie in registrul stocurilor .
2) Metoda cantitativ valorica ( pe fise de cont analitic )
In cazul utilizarii acestei metode , la locul de depozitare se tine eviden pe categorii de bunuri ,iar in contabilitate se tine o evidenta cantitativ valorica.
Verificarea exactitatii si concordantei inregistrarilor in eviden.a depozitelor cu cele din contabilitate se face prin punctajul perioadei dintre cantitatile inregistrate in fisele de magazie cu cele din fisele de cont analitic din contabilitate .
3) Metoda global - valorica
Aceasta metoda consta in tinerea evidentei numai valoric , atat la nivelul gestiunii cat si in contabilitate . Si in acest caz , periodic , se face controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii , cu cele din contabilitate .
Prezenterea detaliata a acestor metode de evidenta operativa si analitica a stocurilor se face in cadrul contabilitati de gestiune . In cazul utilizarii inventarului permanent conturilede stocuri se debiteaza , in cursul exercitiului financiar , cu intrarile de bunuri prin creditul conturilor care indica sursa de procurare a bunurilor si se crediteaza cu iesirile de stoc , aferente perioadei de gestiune respective .
La sfarsitul exercitiului financiar soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu soldurile stocurile faptice stabilite prin inventariere . Daca exista diferente ( plusuri sau minusuri la inventar ) acestea se vor regulariza , aducandu-se stocurile la nivelul lor real .
4) Metoda inventarului intermitent
Normele contabile din tara noastra permit unitatilor patrimoniale mici si mijlocii sa utilizeze metoda inventarului intermitent . Aceasta metoda presupune stabilirea iesirilor si deci inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la finele fiecarei luni . In acest caz iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale plus valoarea intrarilor , pe de o parte si valoarea stocurilor finale stabilite prininventariere , pe de alta parte .
Relatia de calcul a iesirilor ar putea fi urmatoarea :
E = Si + I - Sf
unde : E - valoarea iesirirlor ;
Si - valoarea stocurilor initiale ;
I - valoarea intrarilor din perioada respectiva ;
Sf - valoarea stocurilor finale stabilite prin inventariere .
In cazul utilizarii acestei metode s-a renuntat la utilizarea in cursul lunii a conturilor de stocuri pentru evidenta intrarilor si respectiv a recalcularii stocurilor scriptice pentru fiecare intrare .
Prin urmare conturile de stocuri se utilizeaza numai la inceputul si sfarsitul lunii .
In timpul lunii intrarile de stocuri de materii prime si materiale , obiecte de inventar , animale si marfuri sunt contabilizate direct in conturile de cheltuieli corespunzatoare , la cost de achizitie , pret de facturasau pret standard ( prestabilit ) , dupa caz .
La sfarsitul fiecarei luni , se stabilesc stocurile finale prin inventariere si se inregistreaza in conturile de stocuri concomitene cu micsorarea cheltuielilor . Aceste stocuri finale vor deveni stocuri initiale pentru luna urmatoare si ele se cor anula prin includerea lor pe cheltuieli la inceputul lunii urmatoare .
In cazul utilizarii inventarului intermitent , pentru stocurile provenite din productia proprie , la inceputul fiecarei luni se anuleaza stocul initial concomitent cu micsorarea veniturilor din productia stocata .


loading...

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Cauta referat
Scriitori romani