Particularitati ale contabilitatii marfurilor la o intreprindere comerciala cu amanuntul. referat









S.C. Metro-Car S.A. cu capital social de avand sediul in Calarasi, strada "Prelungirea Bucuresti" nr. 4 comercializeaza masini si utilaje agricole pentru persoane fizice si juridice.

A. CAZUL INVENTARULUI PERMANENT
O societate comerciala cu activitate de desfacere a marfurilor cu amanuntul dispune la inceputul lunii de marfuri in valoare de 11.900.000 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA ( Valoarea TVA - 1.900.00 lei ) cu o diferenta favorabila ( adaos comercial ) de 2.000.000 lei.
In cursul perioadei de gestiune au loc urmatoarele operatii privind marfurile, asa cum rezulta din jurnalul pentru cumparari:

1. Se achizitioneaza marfuri: pret de cumparare 14.000.000 lei, TVA deductibila 2.660.000 lei, pretul de vanzare 17.500.000 lei, TVA inclus in pretul de vanzare 3.325.000 lei, pret de vanzare inclusiv TVA 20.825.000 lei.
Nota: La contul 378 s-a inregistrat adaosul comercial, respectiv valoarea de 14.000.000 lei x 25%

23.485.000 lei % = % 23.485.000 lei
20.825.000 lei 371 ,, Marfuri " 401 ,, Furnizori " 16.660.000 lei
2.660.000 lei 4426 ,, TVA deductibila " 378 ,, Diferente de pret " 3.500.000 lei
4428 ,, TVA neexigibila " 3.325.000 lei

2. S-au vandut marfuri cu plata in numerar, asa cum rezulta din jurnalul pentru vanzari:
. Valoarea marfurilor vandute ( inclusiv TVA ) 14.000.000 lei
Din care: TVA 14.000.000/1.19*19% 2.235.294 lei
Valorea la pret de vanzare fara TVA 11.764.706 lei

5311 ,, Casa in lei " = % 14.000.000 lei
707 ,, Venituri din vanzarea marfurilor " 11.764.706 lei
4427 ,, TVA colectata " 2.235.294 lei

3. Descarcarea la sfarsitul lunii a gestiunii, cu valoarea marfurilor, vandute presupune calcule si inregistrari:

a) determinarea coeficientului mediu de diferente de pret ( adaos comercial)

k = TSC ct.378/ TSD ct.371 - TSC ct.4428 x 100 = 5.500.000/27.500.000 x 100 = 20% *

b) determinarea diferentei de pret aferente marfurilor in stoc (⌂s ) aplicarea cotei procentuale de diferente ( k ) asupra valorii marfurilor ramase in stoc ( sold final cont 371 - sold final cont 4428)

⌂s = (18.725.000 - 2.989.706 ) x 20/100 = 15.735.294 x 20/100 = 3.147.059 lei

c) determinarea diferentei de pret ( adaos comercial ) aferent marfurilor vandute ( ⌂v ):

⌂v = TSC ct.378 - ⌂s = 5.500.000 - 3.147.059 = 2.352.941lei

d) calculul costului marfurilor vandute:

14.000.000 - ( 2.235.294 + 2.352.941 ) = 9.411.765 lei

Articolul conil va fi urmatorul:

% = 371 ,, Marfuri " 14.000.000 lei
4428 ,, TVA neexigibila " 2.235.294 lei
378 ,, Diferente de pret la marfuri " 2.352.941 lei
607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 9.411.765 lei

Dupa aceste inregistrari, soldul contului de marfuri 18.725.000 lei reprezinta valoarea la pret de vanzare inclusiv TVA, a marfurilor in stoc. Controlul gestionar presupune inntarierea marfurilor si area totalului valorii inntarului, adica soldul faptic, cu soldul scriptic al contului de marfuri, rezultand fie minus, fie plus de inntar la pret cu amanuntul, inclusiv TVA.

Pentru un calcul cat mai corect este indicat ca atat la numaratorul cat si la numitorul acestui raport sa se ia in considerare soldul initial la 01.01 si rulajul creditor/debitor pe perioada de la 01.01 pana la sfarsitul perioadei de calcul.

4. Pentru inregistrarea plusului de inntar este necesar sa se determine adaosul comercial, cat si TVA- ul aferent acestui plus si, prin scaderea acestor elemente se afla valoarea la pret de cumparare a marfurilor constatate in plus cu care se vor diminua cheltuielile privind marfurile.
Exemplu: Se considera ca in urma inntarului s-a silit totalul faptic de 18.735.000 lei. Deci:
. Sold faptic 18.735.000 lei
. Sold scriptic 18.725.000 lei
. Plus de inntar ( in pret de vanzare, inclusiv TVA ) 10.000 lei
. TVA = 10.000/1.19x19% = 1.597 lei 1.597 lei
. Plus de inntar la pret fara TVA 8.403 lei
. Adaos comercial = ( 8.403 x 20 )/100=1.681 lei 1.681 lei
. Costul marfurilor in plus 6.722 lei

371 ,, Marfuri " = % 10.000 lei
378 ,, Diferente de pret la marfuri " 1.681 lei
4428 ,, TVA neexigibila " 1.597 lei
607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 6.722 lei
In cazul minusurilor de inntar neimpuile, articolul conil va fi cel anterior, doar inrsat, adica:

% = 371 ,, Marfuri " 10.000 lei
378 ,, Diferente de pret la marfuri " 1.681 lei
4428 ,, TVA neexigibila " 1.597 lei
607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 6.722 lei

In cazul minusurilor impuile, alaturi de inregistrarea de mai sus, efectuata pentru descarcarea contului de marfuri cu valoarea lipsei, se va intocmi, pentru imputarea lipsei, urmatorul articol conil:
461 ,, Debitori dirsi " = % 10.000 lei
7711 ,, Venituri din desubiri si penalitati " 8.403 lei
4427 ,, TVA colectata " 1.597 lei
5. Pentru regularizarea taxei pe valoare adaugata se efectueaza inregistrarea:

% = 4426 ,, TVA deductibila " 2.660.000 lei
4427 ,, TVA colectata " 2.235.294 lei
4424 ,, TVA de recuperat 424.706 lei

Observatie: Conturile 607 ,, Cheltuieli privind marfurile " si 707 ,, Venituri din vanzarea
marfurilor " se inchid pe seama contului de rezultate 121 ,, Profit si pierdere ".

Exemplu nostru se refere la comertul cu amanuntul si intrucat evidenta acestor gestiuni se tine global valoric, la nil de unitate, este necesara folosirea pretului de vanzare cu amanuntul, inclusiv TVA ca pret de inregistrare. In aceasta situatie pentru considerentele mai inainte prezentate, se folosesc conturile 4428 ,, TVA neexigibila " si 378 ,, Diferente de pret la marfuri "




In conditiile practicarii metodei ,, inntarului intermitent ", marfurile se inregistreaza direct pe cheltuieli in momentul aprovizionarii, evident evaluandu-se la pretul efectiv de cumparare, astfel ca nu mai este necesara folosirea pentru scopul aratat mai inainte a conturilor 4428 ,, TVA neexigibila " si 378 ,, Diferente de pret la marfuri " asa cum se constata din aplicatia urmatoare.

B. CAZUL INVENTARULUI INTERMITENT

1. La inceputul exercitiului se preia in exploatare pretul de cumparare al marfurilor din stoc.
607 ,, Cheltuieli privind marfurile " = 371 ,, Marfuri " 8.000.000 lei

2. Inregistrarea costului marfurilor aprovizionate:

% = 401 ,, Furnizori " 16.660.000 lei
607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 14.000.000 lei
4426 ,, TVA deductibila " 2.660.000 lei

3. Inregistrarea vanzarii marfurilor cu numerar:

5311 ,, Casa in lei " = % 14.000.000 lei
707 ,, Venituri din vanzarea marfurilor " 11.764.706 lei
4427 ,, TVA colectata " 2.235.294 lei

4. Inregistrarea la sfarsitul lunii a costului marfurilor in stoc pe baza inntarierii in valoare de 12.594.957 lei.

371 ,, Marfuri " = 607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 12.594.957 lei

Determinarea costului marfurilor vandute care se va transfera, ca si in cazul anterior, asupra contului 121 ,, Profit si pierdere " se efectueaza pe baza relatiei:
E = Si+I-Sf = 8.000.000 + 14.000.000 - 12.594.957 = 9.405.043 lei.
Metoda de conilitate a marfurilor la pret de vanzare in conditiile oraganizarii analitice global - valorice exemplificata mai sus este aplicabila intr-o economie in care pretul de vanzare s-ar caracteriza prin unicitate si caracter fix pentru acelasi sortiment de marfa.
In conditiile de azi ale economiei din Romania, metoda prezinta nenumarate dezavantaje si in plus permite fie incalcarea unor principii conile, fie denaturarea situatiei patrimoniale si a rezultatului financiar. In consecinta se poate renunta la metoda global valorica in favoarea metodei cantitativ valorice, pe sortimente de marfa, solutie greu de optat in conditiile inexistentei unei dotari corespunzatoare cu calculatoare a retelei comerciale.
Pentru exemplificarea metodei de evidenta la pret de vanzare in conditiile conilitatii analitice cantitativ valorice pe sortimente ( pentru simplificare se ia un singur sortiment V ), se considera urmatoarele date:

I. Stoc la inceputul perioadei:
- sortimentul V la pret de vanzare 100 u x 5000 lei = 5.000.000 lei
- marja bruta redusa ( Mr ) 20% 1.000.000 lei
- cost de achizitie ( pret de cumparare ) 4.000.000 lei

Nota: Pentru simplificare se face abstractie de TVA

II. Operatii in cursul exercitiului:
1) cumpararea de marfuri: 600 u, sortimentul V
Pc 600 u x 4.500 lei = 2.700.000 lei
Mb 25% x 2.700.000 lei = 675.000 lei
Pv total 3.375.000 lei
Pv unitar 3.375.000 lei / 600 u = 5.625 lei/u

371 ,, Marfuri " = % 3.375.000 lei
401 ,, Furnizori " 2.700.000 lei
378 ,, Diferente de pret la marfuri " 675.000 lei

2) Vanzare de marfuri: 800 u, sortimentul V
Pv 800 u x 5.000 lei = 4.000.000 lei
Mr 20% = 800.000 lei
Costul marfii vandute (Pc) = 3.200.000 lei
a) vanzarea marfurilor catre clienti

411 ,, Clienti " = 707 ,, Venituri din vanzarea marfurilor " 4.000.000 lei

b) iesirea din gestiune a marfurilor

% = 371 ,, Marfuri " 4.000.000 lei
607 ,, Cheltuieli privind marfurile " 3.200.000 lei
378 ,, Diferente de pret la marfuri " 800.000 lei

3) Cumparari de marfuri: 400 u, sortimentul V

Pc 400 u x 4.600 lei = 1.840.000 lei
Mb 25% x 1.840.000 lei = 460.000 lei
Pv total 2.300.000 lei
Pv unitar 2.300.000 lei/400 u = 5.750 lei

371 ,, Marfuri " = % 2.300.000 lei
401 ,, Furnizori " 1.800.000 lei
378 ,, Diferente de pret la marfuri " 460.000 lei

4) Vanzare de marfuri: 900 u, sortimentul V, din care: 200 u din stoc ( atatea au mai ramas din cele 1.000 u, dupa ce s-au vandut, la op.2, 800 u ), 600 u din primul lot intrat ( op.1 ) si se completeaza cu 100 u din urmatorul lot intrat ( op.3 ).

200 u x 5.000 lei = 1.000.000 lei
600 u x 5.625 lei = 3.375.000 lei
100 u x 5.750 lei = 575.000 lei
Pv 4.950.000 lei
Mr 20% 990.000 lei
Costul marfurilor vandute 3.960.000 lei

a) Vanzarea marfurilor catre clienti

411 ,, Clienti " = 707 ,, Venituri din vanzarea marfurilor " 4.950.000 lei

b) Iesirea din gestiune a marfurilor

% = 371 ,, Marfuri " 4.950.000 lei
607 ,, Cheltuieli privind marfurilor " 3.960.000 lei
378 ,, Diferente de pret la marfuri " 990.000 lei

Dupa operatiile efectuate, situatia conturilor se prezinta astfel:
D 371 ,, Marfuri " C
Si: 1.000 x 5.000 = 5.000.000
1) 600 x 5.625 = 3.375.000
3) 400 x 5.750 = 2.300.000 2) 800 x 5.000 = 4.000.000
4) 200 x 5.000 = 1.000.000
600 x 5.625 = 3.375.000
100 x 5.750 = 4.950.000
TSD 10.675.000
SFD 1.725.000 TSC 8.950.000


D 378 ,, Diferente de pret la marfuri " C
2) 800.000
4) 990.000 Si: 1.000.000
1) 675.000
3) 460.000
TSD 1.790.000
TSC: 2.135.000
SFC: 345.000

Calculul Costului de achizitie ( pretul de cumparare ) al marfurilor in stoc:

- Stoc pret de vanzare 1.725.000 lei
- marja stoc 20% 345.000 lei
- cost achizitie ( pret de cumparare ) stoc 1.380.000 lei

La sfarsitul lunii se inchid conturile de nituri si cheltuieli pe seama contului de rezultate.


loading...









Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu














loading...



Cauta referat
Scriitori romani