Registre obligatorii in derularea unei afaceri referatPentru a infiinta societatea comerciala trebuie sa intocmiti si sa depuneti un dosar la Registrul Comertului; acesta va va elibera certificatul de inmatriculare al societatii.
Dosarul trebuie sa cuprinda:
- dovada rezervarii de denumire a societatii;
- dovada actului de spatiu;
- declaratie pe proprie raspundere a asociatilor si administratorilor,
- cazierele fiscale ale acestora;
- specimen de semnatura,
- dovada depunerii capitalului social,
- actul constitutiv al societatii;
Toate acestea autentificate si inregistrate de catre un notar sau avocat.
In cazul in care nu aveti timpul necesar pentru a va ocupa de intocmirea dosarului puteti imputernici o alta persoana; e bine sa fie o persoana cu studii juridice, de preferinta un avocat sau un consilier juridic.
Din momentul depunerii si acceptarii dosarului la Registrul Comertului, in termen de 3 zile va puteti ridica Certificatul de inmatriculare al societatii, urmand apoi cu acesta, sa va inregistrati la Administratia financiara.

In principiu, daca va descurcati singur cu actele, pentru a le depune la Registrul Comertului, va costa: taxele care se vor plati acolo (aproximativ 400-500 lei) si actul constitutiv al firmei care trebuie atestat de un avocat (aprox. 200-250 lei) SAU certificat de un notar (poate costa mult mai mult deoarece acesta percepe si TVA)


Conditiile de baza pentru functionarea unei activitati economice sunt:

- inregistrarea activitatii
- autorizarea activitatilor si punctelor de lucru ale acesteia.

Inregistrarea activitatii
Solicitarea efectuarii inregistrarii in registrul comertului
se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal de catre fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora.
Inregistrarile in registrul comertului
se fac in baza unei incheieri a judecatorului delegat sau a unei hotarari judecatoresti irevocabile, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

Actele necesare inregistrarii activitatii sunt disponibile pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) , www.onrc.ro , sectiunea Formulare / Inregistrare persoane juridice si are codul
11-10-150
Formularul contine si un opis cu "documente depuse pentru inregistrare/autorizare functionare"

Confirmarea inmatricularii
La inmatriculare solicitantilor in 3-5 zile, li se elibereaza:
1. certificatul de inregistrare(inscriere mentiuni dupa caz), continand:
- numarul de ordine din registrul comertului (J / xx / 200n) si
- codul unic de inregistrare (CUI) atribuit de Ministerul Finantelor Publice, insotit de
2. incheierea judecatorului-delegat, precum si de alte acte prevazute de prezenta lege.

Autorizarea functionarii
Prin autorizarea functionarii, in sensul legii 359 din 2004, se intelege asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate, printro
"Declaratia-tip pe propria raspundere" prin care solicitantul are obligatia sa o depuna, o data cu
cererea de inregistrare si actele doveditoare.
Dupa depunerea acestei declaratii firma isi poate incepe activitatea.

Procedura de autorizare
a functionarii pe baza declaratiei-tip pe propria raspundere se desfasoara tot prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului (ONRC) de pe langa tribunal, la care solicitantul are obligatia inregistrarii sediului social sau secundar.

ONRC transmite autoritatilor publice competente (mediu, sanatate publica, sanitar veterinara, inspectorate de munca)
- declaratiile-tip pe propria raspundere si
- datele de identificare ale persoanelor juridice inregistrate in registrul comertului;

In cazul in care autoritatile publice competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare, notifica acest fapt solicitantului, la sediul inregistrat, acordand un termen de remediere a neregularitatilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificarii si poate fi prelungit la cererea expresa a solicitantului, adresata autoritatii publice competente.
(2) In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate, autoritatile publice competente notifica oficiului registrului comertului in termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comertului.
Observatie
Conditiile de autorizare sunt publice si pot fi consultate pe site-urile oficiale ale autoritatilor publice competente (mentionate).
Daca activitatea necesita conditii mai stricte de functionare (ex. procesare produse alimentare, consumuri colective, impact semnificativ de mediu, etc) este bine sa se solicite autoritatilor avize (acorduri ) de principiu.
In conformitate cu statutul de membra a UE , Romania prin institutiile de stat abilitate, are obligatia armonizarii standardelor romanesti (SR) cu normele europene (EN). Astfel au aparut standardele romanesti armonizate cu normele europene. by .Abdula Ervin.