f DEFECTE, FRAUDE ŞI FALSIFICĂRI ÎNTALNITE LA CAFEA referat
DEFECTE, FRAUDE ŞI FALSIFICĂRI ÎNTALNITE LA CAFEA referat


2.1. Falsificările şi fraudarile întalnite la cafea

Cele mai frecvente defecte, fraude şi falsificări întalnite la cafea sunt prezentate în
urmatoarele subpuncte.

a. Principalele defecte care pot interveni la cafea sunt:
 Sortarea necorespunzătoare;
 Uscarea în condiţii necorespunzătoare;
 Nerespectarea temperaurii la coacere;
 Răcirea bruscă la temperaturi prea mici;
 Conţinut prea mare în apă;
 Măcinare prea granuloasă;
 Depozitarea greşită;
 Transport necorespunzător;
 Ambalaj necorespunzător;

b. Eventualele falsificări la cafea:

o Cafeaua verde poate fi falsificată prin lustruire sau adăugare de diverse substanţe; în scopul de a i se da un aspect sau o culoare mai atrăgătoare acoperindu-i-se astfel defectele ce le-ar avea.
o Cafeaua verde mai poate fii falsificată prin tratarea ei cu apă, cu scopul de a i se mării bobul;
o Cafeaua prăjită, boabe, poate fii falsificată prin ungerea ei cu uleiuri, soluţii de zahăr, rezine, etc. ;
o Cafeaua prăjită, boabe, mai poate fii falsificată prin adăugarea de boabe extrase sau chiar false;
o Cafeaua prăjită şi măcinată este cel mai des supusă falsificării prin adăugarea în special de pulberi de surogate (cicorae, năut, zaţ uscat de cafea folosită, etc.);

c. Cafeaua naturala se poate falsifica prin:

 înlocuirea boabelor naturale cu boabe artificiale(din aluat sau argil );
 inlocuirea unui sort superior cu unui inferior;
 extragerea cofeinei;
 amestecarea cu înlocuitori (n ut, secar , cicoare, mal , smochine etc.) sau ad ugare de zat de cafea;
 prin adaugare de boabe false, colorate artificial;
 prin adaugare de diferite substante de lustruire sau prin ungere cu uleiuri, cu gelatine, cu solu ii de zahar, în vederea conferirii unui aspect si a unei culori corespunz toare cafelei de înalt calitate.

d. Falsurile la cafeaua preambalata mai pot fi identificate şi printr-o studiere atentă a ambalajului , care poate prezenta:
- variaţii de culoare faţă de cel iniţal;
- neclaritatea contururilor,
- dimensiuni diferite;
- inscripţii incomplete privind provenienţa;
- diferenţe de gramaj a cafelei conţinute.
2.2. Inocuitatea mărfurilor alimentare în relaţie cu siguranţa consumatorului
Alimentele oferite spre comercializare trebuie să îndeplineasc următoarele condiţii:
a) fie fabricate conform prevederilor legale, în scopul protecţiei publice, protecţiei igienei alimentului şi protecţiei calităţii produsului;
b) să se încadreze în nivelurile maxime admise de contaminare fizică, chimică, microbiologică, toxicologică sau radiologică, stabilite prin reglementări speciale;
c) sa fie ambalate, etichetate şi marcate conform reglementărilor specifice, iar inscripţionarea etichetelor sa fie vizibilă, lizibilă şi corectă.

Se interzice comercializarea alimentelor care:
a) nu sunt însoţite de documente care le atestă originea, provenienţa şi securitatea;
b) sunt manipulate şi comercializate în condiţii necorespunzătoare de igienă, care pun în pericol sănătatea consumatorilor;
c) afectează sănătatea consumatorilor prin vânzarea unor produse sau substanţe drept alimente;
d) se interzice comercializarea drept alimente a unor produse care le imit , nu sunt alimente şi care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor, conform reglementărilor
legale în vigoare.

Alimentele care sunt interzise de la comercializare sau utilizare pentru consum uman sunt:
 au semne organoleptice de alterare (modificări de aspect, consistenţă , culoare, gust sau miros);
 au semne de infestare cu paraziţi (ouă, larve şi forme adulte vii sau moarte), precum şi resturi sau semne ale activităţii lor (cu excepţia unor produse ce au prevăzute limite);
 au semne ale contactului cu rozătoare;
 au miros şi gust străin de natura produsului;


loading...
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Scriitori romani