Initiativa de cooperare in sud-estul europeiINITIATIVA DE COOPERARE IN SUD-ESTUL EUROPEI
Southeast European Cooperative Initiative (SECI)Aparitia
Transformarile fundamentale ale scenei politice sud-est europene au determinat o serie de mutatii majore in sistemele economice si sociale ale statelor din aceasta arie.
Dezvoltarea acestei zone este insa amenintata de cresterea ingrijoratoare a infractionalitatii la nivel national si transnational, in contextul unei largi deschideri a frontierelor si al tranzitiei de la economia centralizata la economia de piata. Criminalitatea transfrontaliera a devenit in ultimii ani, un factor de risc la adresa statului de drept, a democratiei si drepturilor omului, a reformelor economice si nu in ultimul rand la adresa securitatii stabilitatii in regiune.


Analizele efectuate au evidentiat ca slabiciunea institutiilor publice, dificultatile in cercetarea si punerea sub acuzare a infractorilor, lipsa resurselor umane, lacunele legislative, alaturi de coordonarea restransa la nivelul agentiilor de politie, vama, justitie constituie factori care favorizeaza criminalitatea si in special formele ei organizate.
Initiativa infiintarii SECI a fost lansata in decembrie 1996, dupa semnarea acordurilor de pace de la Dayton, la propunerea comuna a Uniunii Europene si Statelor Unite, cu scopul dezvoltarii unei strategii economice si de mediu viabile in regiune.
Reuniunea inaugurala a avut loc la Geneva, in perioada 5 - 6 decembrie 1996, la 6 decembrie 1996 fiind adoptata Declaratia de principiu privind cooperarea in cadrul SECI.
SECI este o structura subregionala care incurajeaza cooperarea intre statele participante si facilitarea integrarii lor in structurile europene. SECI urmareste coordonarea planurilor de dezvoltare regionala, asigura o mai buna prezenta a sectorului privat in economia zonei, incurajeaza transferul de know-how si realizarea de investitii in sectorul privat.

State participante la SECI
Statele participante la SECI sunt: Albania, Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Grecia, Moldova, Romania, Slovenia, Turcia si Ungaria (11).
Statele observatoare sunt Austria, Azerbaijan, Belgia, Franta, Germania, Spania, SUA si Ucraina.
Exista propunerea de acordare a statutului de observator permanent si Georgiei.

Structura SECI si componentele proiectului SECI
Dr. Erhard Busek, fost vice-cancelar al Austriei, este Coordonatorul SECI (detinand si functia de Cordonator Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud - Est, PSESE).
Organismul decizional este Comitetul de Agenda ("Agenda Committee"), format din coordonatorii nationali pentru SECI (care coordoneaza, in plan intern, participarea la proiectele SECI). Comitetul de Agenda are drept sarcina identificarea preocuparilor comune legate de economia si protectia mediului in regiune, precum si stabilirea listei de prioritati pe baza carora sunt concepute si dezvoltate proiecte concrete.
Conducerea Centrului SECI este asigurata-de:
1. Comitetul Comun de Cooperare, care este organul institutional suprem. Acesta este format din reprezentantii statelor care au semnat si ratificat Acordul SECI. Fiecare stat are dreptul la un singur vot. Comitetul raspunde in principal de: aplicarea corecta a Acordului SECI, examinarea tuturor problemelor ce decurg din aplicarea acestuia; aproba bugetul si supervizeaza cheltuielile s.a.
Pana in prezent, Comitetul Comun de Cooperare a aprobat principalele documente de lucru ale Centrului SECI, dintre care mai importante sunt:
- Regulamentul propriu (Regulile de Procedura ale Comitetului Comun de Cooperare);
- Regulamentul de Organizare si Functionare a Centrului SECI;
- Standartele generale si proceduri de prelucrare a informatiilor.

2. Conducerea executiva, cu atributii de executie si de conducere efectiva activitatii Centrului SECI. Este compusa dintr-un director general si 2 directori adjuncti.

3. Structura administrativa este formata din:
- departamentul operativ;
- departamentul juridic;
- departamentul administrativ;
- secretariat si personal tehnico-administrativ.
Conform hotararii Comitetului, unul dintre directorii celor 3 departamente, prin rotatie, indeplineste si functia de director general.
La Centrul SECI isi desfasoara activitatea:
- ofiterii de legatura, desemnati de fiecare stat semnatar al Acordului SECI, trimisi de principalele institutii nationale chemate sa combata infractionalitatea transfrontaliera (politie si vama), care le asigura si salarizarea;
- observatorii permanenti, respectiv reprezentantii unor state din Europa si statele Unite ale Americii, care nu sunt semnatare ale Acordului SECI, dar doresc sa coopereze cu Centrul SECI in combaterea infractionalitatii transfrontaliere;
- reprezentanti ai OIPC - Interpol si ai Organizatiei Mondiale a Vamilor, ca organizatii internationale de profil, cu rol de sprijin si consiliere a activitatii Centrului SECI.

Proiectul SECI are doua componente:
I. Componenta externa (Centrul SECI) - institutie internationala interguvernamentala, cu statut de misiune diplomatica;
Directorul Centrului are rang de ambasador, iar membrii institutiei au statut diplomatic. Organismul principal este Comitetul Comun de Cooperare (Joint Cooperation Committee - JCC) care reuneste reprezentanti ai statelor membre din cadrul administratiei vamale si politiei. La reuniunile JCC participa Organizatia Mondiala a Vamilor si INTERPOL (au statut de consilieri permanenti) si observatori (state si organizatii internationale).
In cadrul Centrului functioneaza patru grupuri de lucru pentru combaterea:
1. Traficului de Fiinte Umane;
2. Traficului de droguri;
3. Fraude comerciale;
4. Terorismului.

II. Componenta interna (Punctul National Focal)
PNF a fost creat in statele membre ale SECI ca o interfata intre Centru si agentiile de urmarire a aplicarii legii din capitalele respective.
Din anul 2003, Centrul Regional SECI pentru Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere a devenit Centrul Regional pentru Combaterea Criminalitatii Transfrontaliere.

Evolutii recente
O data cu lansarea Pactului de Stabilitate in care, din anul 2002, dl. Dr. Erhard Busek detine pozitia de Coordonator Special, s-a evidentiat posibilitatea ca, datorita naturii complementare si obiectivelor comune ale celor doua initiative, activitatile lor sa fie coordonate. In acest sens:
- La 27 ianuarie 2003, in prima zi a sesiunii de iarna a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, domnul dr. Erhard Busek, Coordonatorul Special al Pactului de Stabilitate a subliniat faptul ca s-a reusit fuzionarea activitatilor SECI cu cele ale Pactului, urmand a se elabora programele concrete de transpunere in practica ale acestei reorganizari;
- Centrul SECI de la Bucuresti a devenit Centrul Regional pentru Combaterea Criminalitatii Transfrontaliere in care sunt incluse Secretariatele unor initiative ale Pactului de Stabilitate (Combaterea Crimei Organizate/SPOC si lupta impotriva coruptiei/SPAI);
- Consiliul Consultativ de Afaceri al SECI a fost “dizolvat” in Consiliul Consultativ de Afaceri al Pactului de Stabilitate, creandu-se Consiliul Consultativ pentru Afaceri al Europei de Sud-Est;
- Comitetele SECIPRO au trecut in subordinea noului Consiliu Consultativ de Afaceri al Europei de Sud-Est;
- Intalnirile Comitetului de Agenda al SECI, care aveau loc la fiecare doua luni, sunt programate din ce in ce mai rar, ca “anexa” a unor reuniuni ale Pactului de Stabilitate.

Centrul Regional pentru Combaterea Criminalitatii Transfrontaliere
Cu ocazia reuniunii Comitetului de Agenda al SECI din 26 ianuarie 1998, Romania a propus infiintarea la Bucuresti a unui Centru Regional SECI pentru combaterea infractionalitatii transfrontaliere. In cadrul reuniunii de la Geneva, din 15 aprilie 1998, a fost acceptat proiectul tarii noastre privind instituirea Centrului.
La 26 mai 1999, a avut loc la Palatul Parlamentului din Bucuresti reuniunea dedicata ceremoniei de semnare a Acordului de cooperare pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere, avand ca parte integranta Carta de organizare si functionare a Centrului Regional SECI.
Statele semnatare sunt Albania, Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Republica Moldova, Romania, Turcia si Ungaria. Romania a ratificat Acordul de cooperare pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere prin Legea nr. 208 din 1999. Acordul a intrat in vigoare la 1 februarie 2000.
In luna iulie 2001, la Bucuresti, a fost negociat Acordul de sediu (tratat bilateral) cu Centrul SECI privind statutul juridic, regimul oficialilor initiativei si delegatiilor la reuniuni, precum si sprijinul acordat de Romania. Acesta a fost semnat la 2 octombrie 2001 de catre dl. general Constantin DEGERATU, pentru tara noastra si de dl. Erhard BUSEK, Coordonatorul SECI. Acordul se inscrie in limitele traditionale ale practicilor diplomatice dintre un stat si o organizatie internationala, recunoscand si garantand o gama de imunitati, privilegii si facilitati.


Scopurile instituite prin Acordul SECI
Aceste scopuri vizeaza intarirea capacitatii de actiune impotriva infractionalitatii transfrontaliere din Europa de Sud-Est, in conformitate cu standardele europene si cu alte reglementari internationale relevante.
Se urmaresc in principal urmatoarele:
o eliminarea obstacolelor care stau in fata unei cooperari internationale eficiente;
o intensificarea cooperarii la nivel operational in domeniul politienesc si vamal, prin crearea unui cadru adecvat schimbului de date si informatii, tinand seama de regulile de confidentialitate si de protectie a datelor personale;
o facilitarea cercetarii faptelor ilicite din domeniul vamal prin care se comit mari evaziuni fiscale si se alimenteaza economia subterana;
o asistenta tehnica intre state, schimb de experienta, pregatirea in comun a specialistilor;
o intensificarea cooperarii dintre state prin infiintarea unor grupuri comune de lucru (task force) cu caracter operativ, menite sa anihileze principalele retele de infractori care actioneaza in zona pe linia traficului de droguri, de persoane etc.;
o stabilirea unor legaturi operative directe intre agentiile de aplicare a legii din statele participante la Centru SECI, cu concursul Organizatiei Mondiale a Vamilor (OMV) si al OIPC - Interpol pentru transmiterea operativa a datelor si a informatiilor;
o armonizarea legislativa;
o evaluarea permanenta a situatiei infractionalitatii din zona, a riscurilor si a posibilitatilor de facilitare a crimei organizate transfrontaliere, a celor mai bune practici, metode si tehnologii folosite pentru reprimarea infractionalitatii transfrontaliere.
Prin Acordul SECI s-a creat cadrul juridic necesar cooperarii intre statele membre prin acordarea de asistenta reciproca in desfasurarea investigatiilor penale sau vamale transfrontaliere.

Functionarea SECI
Astfel, prin intermediul ofiterilor de legatura, in Centrul SECI se vor desfasura si facilita urmatoarele activitati:
o schimbul de informatii de interes operativ;
o mentinerea unor canale eficiente de comunicare;
o asistenta tehnica prin schimb de cunostinte profesionale, stiintifice si tehnice;
o asistenta judiciara;
o livrari controlate de droguri;
o grupuri comune de actiune (task-force) s.a.
Pentru realizarea acestui scop, centrul SECI, prin structurile sale executiva si administrativa, asigura atat unitatile necesare, cat si buna desfasurare a activitatilor propriu-zise.
Rolul noii structuri – interfata nationala a Centrului SECI – este acela de a strange toate solicitarile interne de cooperare in spatiul sud-est european. In etapa urmatoare, prin ofiterul de legatura la Centrul SECI, acestea ajung la structura de specialitate din statul de la care se solicita asistenta. De asemenea, Punctul National Focal dispune masurile necesare pentru rezolvarea cererilor de asistenta primite de la statele membre SECI sau de la observatorii permanenti, asigurand atat monitorizarea procesului de cooperare, cat si calitatea actului in sine.
In sensul aplicarii Acordului SECI, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 201/ 2000, in subordinea Aparatului Central al Ministerului de Interne a fost infiintata o directie, Punctul National Focal, cu atributii exclusiv pe aceasta linie. In noua structura isi desfasoara activitatea in parteneriat cadre din Ministerul de Interne (specialisti in domaniu, provenind de la Politia Nationala, Politia de Frontiera, Structurile de Pasapoarte, Straini si Evidenta Informatizata a Persoanei) si lucratori din Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala a Vamilor (experti vamali).
Centrul SECI se constituie intr-o institutie internationala de referinta pentru sprijinul statelor din regiune in procesul lor de aderare, de integrare europeana in domeniul justitiei si afacerilor interne.
De asemenea, prin participarea mai multor state membre UE la activitatile Centrului SECI, se va realiza un permanent schimb de experienta si se vor prelua unele proceduri specifice acestora.

Comitetele SECIPRO
Sunt organisme nationale, subordonate Consiliului Consultativ de Afaceri al Europei de Sud-Est, create pentru simplificarea procedurilor de comert international, prin corelarea dinamicii tendintelor mondiale cu realitatea existenta in acest domeniu in tara respectiva.
Comitetele nationale SECIPRO, inspirate dupa modelul EUROPRO al ONU/CEE, se dovedesc active in tarile in care exista un interes sustinut pentru armonizarea si simplificarea procedurilor in materie de administratie, comert si transport.
In baza deciziilor adoptate de Comisia Economica pentru Facilitarea Activitatilor de Comert si Transport (CEFACT/ONU), la sesiunea din iunie 1999, activitatea comitetelor a fost directionata spre domeniul identificarii problemelor care afecteaza eficienta comertului international.
Astfel, Comitetul ROMPRO a creat patru grupe de lucru, respectiv:
1. Simplificarea si facilitarea procedurilor de trecere a frontierei pentru mijloace de transport comerciale;
2. Comert electronic;
3. Formare profesionala;
4. Intalniri bi si multilaterale.
Grupul de lucru "Intalniri bi si multilaterale" va avea un rol deosebit in cursul anului 2003 dupa semnarea Acordurilor de Comert Liber dintre Romania si Serbia si Muntenegru.
Membrii Comitetului apartin institutiilor guvernamentale care reglementeaza formalitatile si procedurile de comert exterior (MAE, CCIRB, DGV, ANEIR, etc).
In cursul anului 2003 Comitetul ROMPRO isi propune continuarea activitatilor pe grupe de lucru cu scopul declarat de a contribui intr-o mai mare masura la identificarea problemelor agentilor economici in derularea operatiunilor de comert exterior si propunerea, la nivelul primului ministru, a masurilor care se impun pentru solutionarea acestora.

Obiectivele principale propuse pentru anul 2004 si actiunile ce vor fi intreprinse pentru realizarea acestora
Acestea sunt:
1. Simplificarea si standardizarea procedurilor de import / export si de trecere a frontierei.
In cadrul procesului de aplicare a prevederilor O.U. a Guvernului nr. 86/20.06.2002 privind infiintarea ghiseului unic de colectare a taxelor in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei s-au luat masuri de evaluare a stadiului de punere in practica a programului referitor la ghiseul unic in punctele Giurgiu, Varsand si Nadlac. Prin acest program s-a urmarit reducerea timpului de asteptare si a costurilor in vama, precum si imbunatatirea controalelor de granita.
2. Mediatizarea activitatii grupului de lucru "Simplificarea si facilitarea procedurilor de trecere a frontierei pentru mijloace de transport comerciale".
- Completarea portalului SECI pe probleme de proceduri vamale si transport in regiune;
- Organizarea de audieri publice pentru oamenii de afaceri care desfasoara activitate de comert exterior, in scopul cunoasterii legislatiei vamale, a tarifelor si taxelor vamale: "Regimuri vamale de perfectionare activa"; "Operatiuni vamale ce impun antrepozitarea marfii"; "Probleme privind zonele libere".
3. Proiectarea formularului declaratiei vamale globale care sa furnizeze informatii complete privind agentul economic si marfurile care fac obiectul operatiunii vamale si implementarea declaratiei vamale globale in sistemul vamal; simplificarea formalitatilor vamale prin realizarea unui ghiseu unic de incasare a taxelor vamale in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.

Organizarea de seminarii pe probleme de comert electronic si transport international
In acest scop au loc:
- seminarii de scolarizare in scopul implementarii proiectului ghiseului unic in punctul de trecere Bors (Oradea) ;
- seminarii in cadrul Scolii de subofiteri de la Oradea, pe probleme de comert electronic si transport international, cu sprijinul logistic al ROMTRANS;
- audieri publice, cu firmele interesate, pe marginea proiectelor de legi pentru comertul electronic si societatea informationala;
- dezbateri pe marginea legii semnaturii digitale si a legii comertului electronic, cu diferite categorii profesionale, operatori economici.